Driekoningenstraat: aanleg van fibernetwerk en vernieuwing rijbaan en voetpaden

Straatbeeld van de Driekoningenstraat

Vanaf maandag 31 januari legt Fiberklaar het nieuwe fibernetwerk aan in de straat. De stad maakt gebruik van deze werken om aansluitend de voetpaden, goten en rijweg te vernieuwen. Heel de periode van eind januari tot in het voorjaar krijgt een deel van de Driekoningenstraat enkele rijrichting richting Singel.

Social media sharing

Aanleg fibernetwerk

Op maandag 31 januari start aannemer Besix Connect met de aanleg van het fibernetwerk, in opdracht van Fiberklaar. Fiberklaar start aan het kruispunt Driekoningenstraat/Begijnenstraat en werkt eerst aan de oneven kant van de straat. Hierna werken ze verder vanaf de post richting Heistraat (even kant straat).

Om de fiberkabels in de grond te stoppen, wordt de straat tijdelijk opengebroken. Je garage of oprit is tijdens de werken mogelijk niet bereikbaar. Daarom willen we je vragen om je wagen daar niet te parkeren als je hem overdag nodig heeft.

De werken aan het fibernetwerk duren 3 à 4 weken en worden dus uiterlijk afgerond op vrijdag 25 februari.

Natuurlijk doen we al het mogelijke om de hinder tot een minimum te beperken. We danken je alvast voor je begrip.

Heb je vragen over deze werken, heb je nog geen bezoek gekregen voor je gratis aansluiting of wil je een probleem melden? Neem dan contact op met de aannemer via email of op het gratis nummer 0800 20 079.

Vernieuwing van de rijbaan en het voetpad

Aansluitend, op maandag 28 februari, gaat de vernieuwing van de Driekoningenstraat van start. De opdracht omvat:  

  • vervangen van de rioolkolken;
  • aanleg van nieuwe goten en boordstenen in ter plaatse gestort beton;
  • heraanleg van het voetpad in grijze betonstraatstenen;
  • vernieuwen van de toplaag asfalt.

Verder komt er in de Bremstraat een verhoogd fietspad voorzien, vanaf de parking van kinderdagverblijf Driekoningen tot aan de Driekoningenstraat. Op die manier kan de fietser - ongehinderd door wachtende auto’s op het kruispunt - vlot richting het fietspad in de Driekoningenstaat en naar de ronde punten rijden. Ook komt er een verhoogde en volledig toegankelijke bushalte aan de Driekoningenstraat 32 tot 40.

De uitvoeringstermijn van deze werken bedraagt in totaal 1,5 à 2 maand per kant van de straat, afhankelijk van hoe vlot de werken lopen, mogelijke technische problemen en weersinvloeden.

De aannemer start vanaf de Bremstaat richting Heistraat, langs de even kant van de Driekoningenstraat.

Voor informatie over de vernieuwingswerken kan je terecht bij:

Je vindt het detailplan van de werken in bijlage onderaan deze webpagina.

Verkeerssituatie: enkele rijrichting naar Singel

Vanaf maandag 31 januari (start werken fibernetwerk) tot ongeveer mei/ juni (eind van de vernieuwingswerken) wordt in de Driekoningenstraat vanaf het kruispunt Heistraat/Begijnenstraat/Lepelhoekstraat, tot aan de Kazernestraat, enkele rijrichting ingevoerd in de richting van de Singel (R42).

In de periodes dat er niet gewerkt wordt in de zone tussen de Kazernestraat en de Bremstraat, zal de enkele rijrichting evenwel beperkt worden tussen de Bremstraat en het kruispunt Heistraat/Begijnenstraat. 

Het deel van de Driekoningenstraat, tussen de Singel en de Kazernestraat, blijft dubbele rijrichting.

Het verkeer op de rotondes van het kruispunt Driekoningen wordt omgeleid via het hoofdwegennet.

De werken worden kant per kant uitgevoerd zodat er steeds verkeer door kan rijden in één rijrichting, waarbij er mogelijk parkeerplaatsen in gebruik worden gehouden tijdens de werken. Fietsers en voetgangers hebben vrije doorgang in beide richtingen.

Garages of opritten zijn tijdens de werken tijdelijk niet bereikbaar, als de werfzone ter hoogte van de woning ligt. Daarom vragen we je om je wagen daar niet te parkeren als je hem overdag nodig heeft.

Ophaling van het huisvuil

Tijdens de werken in de Driekoningenstraat verloopt de ophaling van het huisvuil volgens de normale planning van de ophaalkalender van MIWA. De bewoners kunnen hun verschillende afvalfracties buiten zetten volgens de geplande ophaaldata, zoals gebruikelijk.

Projecten openbaar domein

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen