Een veilige nieuwe fietsweg tussen Sint-Niklaas en Temse

Luchtfoto van de Hoogkamerbrug
Verkeerssituatie Hoogkamerstraat
Verkeerssituatie Hoogkamerstraat

Dagelijks rijden honderden fietsers, waaronder veel scholieren, door de Hoogkamerstraat tussen Sint-Niklaas en Temse. De verkeersveiligheid op deze drukke fietsverbinding is al lange tijd een gevoelig punt. Daarom hebben Sint-Niklaas en Temse de handen in elkaar geslagen om deze fietsroute te vernieuwen en veilig te maken.

Op 18 januari 2021 gaan de werken van start. Het gaat om een complete heraanleg en verbetering van de weginfrastructuur. De uitvoering, in verschillende fasen, zal daardoor zo’n zes maanden in beslag nemen tot aan de zomervakantie. Daarna volgt er nog een project van het Agentschap Wegen en Verkeer op de aansluiting Hoogkamerstraat/Kapelanielaan/N16.

Met deze pagina willen wij je informeren over het ontwerp, de praktische uitvoering van de werken en de verkeerssituatie. In de bijlage onderaan vind je de faseringsplannen, technische plannen en wegprofielen.

Social media sharing
18 januari 2021

Fase 1

1 maart 2021

Fase 2

17 mei 2021

Fase 3

16 juni 2021

Fase brug over de E17

21 juni 2021

Fase 4

21 juni 2021

Fase 5

21 juni 2021

Fase 5

20 augustus 2021

Einde fase 5

1 oktober 2021

Fase 1 (groen)

1 december 2021

Fase 2 (blauw)

1 januari 2022

Fase 3 (geel)

Veiligheid en comfort voor fietsers

De belangrijke fietsverbinding tussen Sint-Niklaas en Temse wordt volledig vernieuwd en verkeersveilig gemaakt.

De focus ligt op de realisatie van veilige en comfortabele fietspaden over heel de route. Daarbij is er in het ontwerp veel aandacht besteed aan de herinrichting van de kruispunten op het traject, met aangepaste en veilige oversteekvoorzieningen voor fietsers. Door de bredere en veiligere fietspaden zijn er minder conflictsituaties mogelijk. Bovendien wordt het wegprofiel aangepast, in functie van het respecteren van de maximum toegelaten snelheid van 50 km per uur.

In de zomer van 2021 staat de vernieuwing van het wegdek van de brug over de E17 op de planning, in opdracht van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer - AWV). Vanaf oktober 2021 voert  AWV ook werken uit aan het kruispunt met de N16, om het industriegebied beter te ontsluiten en de kruispuntafwikkeling veiliger te maken. Zo wordt het nieuwe kruispunt conflictvrij voor fietsers. De heraanleg van het kruispunt met de N16 gaat ook gepaard met een wijziging van de verkeerscirculatie in de TTS-zone. AWV communiceert nog over dit project.

Op het kruispunt Eigenlostraat/Hoge Heerweg/Houten Schoen gaat de aanleg van de fietsroute gepaard met rioleringswerken, die deel uitmaken van het rioproject ‘Aansluiting Hoogkameren’. Op die manier vermijden we dat dit belangrijk kruispunt twee keer opengebroken moet worden.

De nieuwe fietsroute Sint-Niklaas-Temse zal later aangesloten worden op het nieuwe fietspad in Houten Schoen. De aanleg van dit fietspad in de Houten Schoen is niet in deze werken voorzien maar is opgenomen in het rioproject ‘Aansluiting Hoogkameren’, waarbij er onder andere een nieuwe, gescheiden riolering komt in de Houten Schoen. Hierdoor vermijden we dat er in de Houten Schoen twee keer grote werken op korte termijn plaatsvinden. Deze werken zijn voorzien in 2022.

Meer info over dit rioproject en over alle andere werken in de zuidrand van Sint-Niklaas vind je op de pagina over 'Sint-Niklaas Zuid'.

Het ontwerp in vogelvlucht

Het traject van de werken loopt door de Hoogkamerstraat, vanaf de N16 in Temse tot aan het kruispunt Eigenlostraat/Hoge Heerweg/Houten Schoen in Sint-Niklaas, over de brug van de E17. De vernieuwde fietsroute is in totaal 2,6 km lang, waarvan 0,9 km op het grondgebied van Temse en 1,6 km op grondgebied Sint-Niklaas, waarvan er 0,5 km uitgevoerd wordt in dit dossier en 1,1 km in het riodossier ‘Aansluiting Hoogkameren’.

In Temse komt er een veilig fietspad vanaf het kruispunt met de N16 tot aan de brug over de E17.

Vanaf het kruispunt met de Kapelanielaan wordt ook de rijweg mee vernieuwd. Er komt een nieuwe toplaag asfalt en de rijbaan wordt smaller. Het dubbelrichtingsfietspad heeft een breedte van 2,50 meter. Het tracé varieert over de volledige lengte en is gedeeltelijk vrijliggend, met een groenstrook tussen rijweg en fietspad. Het nieuwe fietspad loopt door over de brug van de E17 tot op het kruispunt Eigenlostraat/Hoge Heerweg/Houten Schoen.

Alle kruispunten op het traject werden grondig hertekend, om ze compacter, veiliger en beter oversteekbaar voor fietsers te maken. De nieuwe fietspaden zijn ook duidelijk herkenbaar aangelegd in rode asfalt.

Uitvoering in fasen

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, werkt de aannemer in verschillende fasen.

 • Fase 1: Van Eigenlostraat 10 tot kruispunt Eigenlostraat/Hoogkamerstraat/Houten Schoen/Hoge Heerweg:  tot 12 mei 2021. Uitgevoerd. Openstelling op 25 juni.
 • Fase 2: Kruispunt Eigenlostraat/Hoogkamerstraat/Houten Schoen/Hoge Heerweg:  tot 25 juni 2021.
 • Fase 3: Hoogkamerstraat: van kruispunt Eigenlostraat/Hoogkamerstraat/Houten Schoen/Hoge Heerweg tot brug E17: van 17 mei tot 25 juni 2021. Momenteel reeds uitgebroken tot aan de afslag van de Hoogkamerstraat/E5-mode.
 • Fase 4: Hoogkamerstraat (vanaf brug E17) tot en met kruispunt Kapelanielaan:  van 21 juni tot 20 augustus 2021.
 • Fase 5: Fietspad vanaf kruispunt Kapelanielaan tot aan het kruispunt Eurolaan: van 21 juni tot 20 augustus 2021. Opengesteld tijdens bouwverlof (12 juli tot 30 juli).
  Kruispunt Eurolaan/Hoogkamerstraat: van 21 juni tot 20 augustus 2021. Opengesteld tijdens bouwverlof (12 juli tot 30 juli).
 • Fase brug over de E17: Vernieuwen brugdek (dossier Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid):  Zomer 2021. Het Agentschap bezorgt nog informatie.

Heraanleg kruispunt Hoogkamerstraat/N16

Eind 2021/begin 2022 wordt de aansluiting van de Kapelanielaan en de Hoogkamerstraat op de N16 heringericht in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De heraanleg zal de doorstroming van het verkeer aan dit knooppunt aanzienlijk verbeteren. AWV communiceert nog in detail over dit project, onder meer over de verkeerssituatie. Op onderstaand plan vind je alvast de fasering van de werken:

 • Fase 1 (groen): kruispunt Kapelanielaan zuid/Hoogkamerstraat: oktober – november 2021 (40 werkdagen).
  • Fase 1bis: belijning Kapelanielaan: aanbrengen enkelrichtingsfietspaden en invoeren van eenrichtingsverkeer: uitvoering vlak voor het openstellen van de Kapelanielaan.
 • Fase 2 (blauw): kruispunt Hoogkamerstraat/N16 noord of kant TTS: december 2021 – januari 2022 (15 werkdagen).
 • Fase 3 (geel): kruispunt Hoogkamerstraat/N16 zuid of kant Temse centrum: januari – februari 2022 (20 werkdagen).

Belangrijk! Deze timing is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, onder meer ten gevolge van slecht weer of coronamaatregelen.

[De tekst loopt verder onder de afbeelding]

Kruispunt Hoogkamerstraat met N16

Verkeerscirculatie tijdens de werken

Geen doorgaand verkeer mogelijk

Tijdens de volledige uitvoeringsfase van de werken (vanaf fase 2 tot fase 5) is de Hoogkamerstraat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. In fase 1 wordt er enkel gewerkt in de Eigenlostraat, die doodlopend wordt ter hoogte van het kruispunt met Houten Schoen/Hoge Heerweg/Hoogkamerstraat. Dit kruispunt blijft tot 15 februari (start fase 2) open voor het verkeer.

Vrije doorgang voor voetgangers en fietsers

Fietsers kunnen steeds voorbij de werken in fase 1 tot en met 5. Bij de werken van AWV kunnen fietsers niet over de brug. De gemeente Temse en de stad Sint-Niklaas hebben aangedrongen om fietsers doorgang te geven maar AWV kan hier niet op ingaan voor technische redenen. Wij hebben gevraagd om ruim op voorhand borden te plaatsen met de periode wanneer de brug afgesloten is.

Bereikbaarheid van de bedrijven (zie plan)

 • De bedrijven in de TTS-zone en de Laarstraat/Pachtgoedstraat/Eigenlostraat blijven voor de volledige duur van de werken vanaf de N16 bereikbaar via de Eurolaan, behalve tijdens de twee laatste weken van juni. Op dat moment werkt de aannemer op het kruispunt Eurolaan/Hoogkamerstraat en loopt de toegang tot de bedrijventerreinen via de Kapelanielaan en de Walgoedstraat.
 • De aannemer zorgt voor de bereikbaarheid van de bedrijven op het werftracé. De toegang tot de bedrijven blijft daardoor verzekerd.
 • Aan de ondernemers van de bedrijven in de projectzone wordt gevraagd om hun toeleveringsbedrijven te verwittigen, zodat chauffeurs uit binnen- en buitenland op de hoogte zijn van de aanrijroute naar debedrijventerreinen.

[De tekst loopt verder onder de afbeelding]

toegankelijkheid bedrijventerreinen

Ophaling huisvuil

Wanneer je woning/bedrijf in de werfzone ligt en niet bereikbaar is voor de ophaalwagens, mag je je afval blijven aanbieden volgens de planning van de ophaalkalender van MIWA. Zet je afval buiten vóór 6 uur de dag van de ophaling of na 18 uur de avond voordien. De aannemer verzamelt de aangeboden afvalfracties (huisvuil, PMD, GFT, papier en karton) op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is. Op de containers (restafval en GFT) hangt een adressticker. Op die manier kan de aannemer de leeggemaakte containers terug aan de juiste woning plaatsen. Is je sticker niet meer (goed) leesbaar? Vraag een nieuwe aan via MIWA of via het gratis nummer 0800 98 003.

Projecten openbaar domein

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen