EFRO-project - Ondernemersloket Sint-Niklaas

Ontwerp van een e-loketpagina

De stad Sint-Niklaas wil haar dienstverlening steeds verbeteren, ook online. Met het project ‘Digitaal ondernemersloket Sint-Niklaas’ zet de stad verder in op een digitale dienstverlening voor ondernemers. Dit project wordt gesubsidieerd door Europa, via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen.

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

1 november 2019

EFRO: Eerste intervisie

6 november 2019

EFRO: Tweede intervisie

19 februari 2020

EFRO: Derde intervisie

20 mei 2020

EFRO: Vierde intervisie

16 september 2020

WP1: Kick-off service design-traject

28 september 2020

WP1: Interviews met ondernemers

4 november 2020

WP1: Analytics OndernemeninSintNiklaas.be

19 november 2020

WP1: Persona's ontwikkelen

2 december 2020

EFRO: Vijfde intervisie

2 december 2020

WP 1: Ondernemersbevraging

21 december 2020

WP 1: Processen uittekenen in 'Service blueprints'

21 januari 2021

WP1: Grafisch ontwerp e-loketpagina's

5 maart 2021

EFRO: Zesde intervisie

10 maart 2021

WP2: Kick-off technische ontwikkeling

12 april 2021

EFRO: Zevende intervisie

9 juni 2021

EFRO: Achtste intervisie

21 november 2021

Einddatum

20 april 2022

6 november 2019

EFRO: Eerste intervisie

19 februari 2020

EFRO: Tweede intervisie

20 mei 2020

EFRO: Derde intervisie

16 september 2020

EFRO: Vierde intervisie

28 september 2020

WP1: Kick-off service design-traject

4 november 2020

WP1: Interviews met ondernemers

19 november 2020

WP1: Analytics OndernemeninSintNiklaas.be

2 december 2020

WP1: Persona's ontwikkelen

2 december 2020

EFRO: Vijfde intervisie

21 december 2020

WP 1: Ondernemersbevraging

21 januari 2021

WP 1: Processen uittekenen in 'Service blueprints'

5 maart 2021

WP1: Grafisch ontwerp e-loketpagina's

10 maart 2021

EFRO: Zesde intervisie

12 april 2021

WP2: Kick-off technische ontwikkeling

9 juni 2021

EFRO: Zevende intervisie

21 november 2021

EFRO: Achtste intervisie

Naar een digitale dienstverlening voor ondernemers

Mede dankzij een voorgaand EFRO-project realiseerde de stad Sint-Niklaas onder andere een nieuwe ondernemerswebsite www.ondernemeninsintniklaas.be waarop ondernemers heel wat relevante info kunnen terug vinden en een aantal producten digitaal kunnen aanvragen, zoals bijvoorbeeld premies.

Met het nieuwe EFRO-project willen we nog een stap verder gaan: we streven naar een online dienstverlening op maat van de ondernemer in kwestie,onze Sint-Niklase ondernemers. één plaats online, een ‘ondernemersloket Sint-Niklaas’, waar de Sint-Niklase ondernemer zijn/haar aanvragen, dossiers, nieuws op maat, etc. kan opvolgen. We willen in dit ondernemersloket bovendien ook informatie meegeven over aanvragen of dossiers bij de Vlaamse overheid, zodat de ondernemer zoveel mogelijk informatie terug vindt op 1 plek. Zij kunnen via het Ondernemersloket Sint-Niklaas (vergunnings-)aanvragen indienen, opvolgen, wijzigen en raadplegen. Na een intensief en lang proces is het sinds 20 april mogelijk om het eerste product van het loket, de drankvergunning, van aanvraag tot aflevering volledig digitaal op te volgen.

Het totale projectbudget bedraagt 399.496 EUR. Dit wordt gefinancierd door:

  • EFRO: 159.798,40 EUR
  • Vlaamse overheid: 79.899,20 EUR
  • Provincie Oost-Vlaanderen: 99.874 EUR
  • stad Sint-Niklaas: 59.924,40 EUR

Een nieuw geïntegreerd platform

Een EFRO-project vereist een innovatieve aanpak. We hebben dan ook resoluut gekozen voor een nieuw platform dat sterk geïntegreerd is met het e-loket van de Vlaamse Overheid. Herbruikbaarheid, samenwerken en kosten delen met andere gemeenten zijn cruciaal in dergelijke projecten. Daarom werd er gekozen voor het LB365-Microsoft Dynamics platform. Dit platform kwam tot stand door een samenwerking tussen een 30-tal gemeenten. Doelstelling? Een innovatieve en generieke oplossing bouwen, zodat andere gemeenten snel en kostendrukkend er zelf mee aan de slag kunnen. Het ondernemersloket zal ook verbinding maken met het Vlaamse e-loketondernemers.be van VlAIO. Dit is een overkoepelend digitaal platform waar ondernemers dossiers van verschillende overheidsdiensten kunnen aanvragen en opvolgen.

De drankvergunning als startschot

De drankvergunning  is het eerste product binnen het ondernemersloket en zal snel opgevolgd worden. Deze eerste vergunning is een belangrijke stap. Het voorbije jaar is de omgeving gecreëerd om nu snel en efficiënt andere producten toe te voegen. In de komende maanden wordt het aanbod verder uitgebreid. Zo staan onder andere de terras- en nachtvergunning op het programma. Ook andere producten zoals premies en subsidies staan op de roadmap van het LB365-platform. Via het subsidieprogramma ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’ van de Vlaamse Overheid, hopen we een vervolg te kunnen breien aan het e-loket en de resultaten van het service design traject effectief te kunnen implementeren.

In samenwerking met

Logo's EFRO, Europa, Vlaio, Provincie Oost-Vlaanderen
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen