EFRO-project - Ondernemersloket Sint-Niklaas

Ontwerp van een e-loketpagina

De stad Sint-Niklaas wil haar dienstverlening steeds verbeteren, ook online. Met het project ‘Digitaal ondernemersloket Sint-Niklaas’ zet de stad verder in op een digitale dienstverlening voor ondernemers. Dit project wordt gesubsidieerd door Europa, via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen.

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

1 november 2019

EFRO: Eerste intervisie

6 november 2019

EFRO: Tweede intervisie

19 februari 2020

EFRO: Derde intervisie

20 mei 2020

EFRO: Vierde intervisie

16 september 2020

WP1: Kick-off service design-traject

28 september 2020

WP1: Interviews met ondernemers

4 november 2020

WP1: Analytics OndernemeninSintNiklaas.be

19 november 2020

WP1: Persona's ontwikkelen

2 december 2020

EFRO: Vijfde intervisie

2 december 2020

WP 1: Ondernemersbevraging

21 december 2020

WP 1: Processen uittekenen in 'Service blueprints'

21 januari 2021

WP1: Grafisch ontwerp e-loketpagina's

5 maart 2021

EFRO: Zesde intervisie

10 maart 2021

WP2: Kick-off technische ontwikkeling

12 april 2021

EFRO: Zevende intervisie

9 juni 2021

EFRO: Achtste intervisie

21 november 2021

Einddatum

28 februari 2022

Naar een digitale dienstverlening voor ondernemers

Mede dankzij een voorgaand EFRO-project realiseerde de stad Sint-Niklaas onder andere een nieuwe ondernemerswebsite www.ondernemeninsintniklaas.be waarop ondernemers heel wat relevante info kunnen terug vinden en een aantal producten digitaal kunnen aanvragen, zoals bijvoorbeeld premies.

Met het nieuwe EFRO-project willen we nog een stap verder gaan: we streven naar een online dienstverlening op maat van de ondernemer in kwestie, één plaats online, een ‘ondernemersloket Sint-Niklaas’, waar de Sint-Niklase ondernemer zijn/haar aanvragen, dossiers, nieuws op maat, etc. kan opvolgen. We willen in dit ondernemersloket bovendien ook informatie meegeven over aanvragen of dossiers bij de Vlaamse overheid, zodat de ondernemer zoveel mogelijk informatie terug vindt op 1 plek.

Het totale projectbudget bedraagt 399.496 EUR. Dit wordt gefinancierd door:

- EFRO: 159.798,40 EUR

- Vlaamse overheid: 79.899,20 EUR

- Provincie Oost-Vlaanderen: 99.874 EUR

- stad Sint-Niklaas: 59.924,40 EUR

In samenwerking met

Logo's EFRO, Europa, Vlaio, Provincie Oost-Vlaanderen
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen