Fietsbrug: ontbrekende schakel op de fietssnelweg aan Vijfstraten

Fietsbrug over kruispunt Vijfstraten

In de loop van 2021 gaan de werken van start voor de aanleg van een fietsbrug over Vijfstraten, naast de spoorlijn. De werken gaan gepaard met het voorzien van een veilige oversteek voor fietsers in de Nieuwe Molenstraat. In deze webpagina vind je toelichting bij dit project.

Social media sharing

Fietsbrug

De opdrachtgever van de fietsbrug is de provincie Oost-Vlaanderen. Deze brug is een ontbrekende schakel op de fietssnelweg (F4) die over het grondgebied van onze stad loopt, langsheen de spoorlijn Antwerpen-Gent, en waar ook onder meer het vernieuwde kruispunt Driekoningen deel van uitmaakt. De realisatie van de fietsbrug betekent een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers aan het moeilijke knooppunt Vijfstraten/Singel.

Het traject van de fietsbrug ligt tussen de Noordlaan en het bufferbekken aan de Rootputstraat, waar de aansluiting wordt gemaakt met de fietssnelweg richting Nieuwkerken. De fietsbrug loopt omhoog naast de spoorwegbrug boven Vijfstraten. Over de praktische uitvoering van de werken, de timing, de fasering en de verkeerssituatie verspreiden wij tijdig informatie.

Knip in de Nieuwe Molenstraat

Het voorzien van een veilige oversteek voor fietsers in de Nieuwe Molenstraat was voor de provincie een voorwaarde voor de bouw van de fietsbrug. Fietsers zullen daar immers met een zekere snelheid de helling van de fietsbrug afrijden om verder hun weg te vervolgen op het fietspad richting Nieuwkerken. De provincie stelde daarbij het doorknippen van de Nieuwe Molenstraat voor gemotoriseerd verkeer als oplossing voorop.

Als stadsbestuur hebben wij gezocht naar mogelijke alternatieven voor het doorknippen van de straat, maar deze waren nooit haalbaar:

  • Een wegversmalling: die heeft weinig effect in vroege en late uren omdat de doorgang breed genoeg moet zijn een breed genoeg moet zijn voor de brandweer of voor landbouwverkeer.
  • Dynamische lichten met fietsdetectie: die zou in de spits continue op rood staan.
  • Een gewone lichtenregeling: dat zou niet logisch zijn omdat het gaat om een fietssnelweg, waardoor het volgens de provincie een investering wordt, die de moeite niet loont.

Langs de andere kant is het niet moeilijk de voordelen te zien van een knip:

  • De F4 fietssnelweg garandeert een veilige oversteek voor lokaal en doorstekend fietsverkeer zonder kans op aanrijding door gemotoriseerd verkeer.
  • De F4 krijgt de voorrang op het autoverkeer, wat klopt in de filosofie van de fietssnelwegen (de hoogste categorie binnen het netwerk).
  • Het kruispunt Vijfstraten wordt iets beter beheersbaar qua verkeersstromen. Een snelle lichtfase Nieuwe Molenstraat, waar we weinig of geen verkeer meer uit verwachten, biedt mogelijkheden om het verkeer uit de Begijnenstraat sneller te ontruimen.
  • De Begijnenstraat wordt zelf minder druk en de druk die daar nu is neemt af.
  • Door het wegvallen van het doorgaand verkeer in de Nieuwe Molenstraat, wordt het kruispunt met de Raapstraat overzichtelijker en dus veiliger.
  • De Nieuwe Molenstraat, met twee nieuwe woonprojecten, kan de verkeersdruk aan.

 

Proefopstelling vanaf maandag 26 april

De proefopstelling voor de knip in de Nieuwe Molenstraat gaat van start op maandag 26 april. Dit betekent dat de Nieuwe Molenstraat doodlopend wordt, zowel langs de kant van de Raapstraat als de kant van Vijfstraten. Fietsers en voetgangers krijgen wel vrije doorgang. 

De proefopstelling loopt tot einde van de zomer. Daarna volgt een evaluatie waarbij de buurtbewoners betrokken worden.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen