Gerdasite

Gerdasite

Het Gerdapark is gelegen tussen de Abingdon-, Broeders, -Kongo- en Knaptandstraat. Vooraan op de site, Abingdonstraat 99, staat het Welzijnshuis waar het OCMW is gehuisvest. Achter op de site ligt het gloednieuwe woonzorgcentrum De Gerda, met plaats voor 120 bewoners. Door De Klokke werden op de site ook 12 zorgflats gebouwd.  

Als sluitstuk van de ontwikkeling van de Gerdasite komt er een sociaal woonproject, ingediend door Durabrik bouwbedrijven. Het totale project combineert 9 noodwoningen voor het OCMW, een Toontjeshuis voor 12 bewoners en 23 appartementen voor sociale verhuring.   

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

1 augustus 2022

Ontwikkeling van de Gerdasite

1 augustus 2022

Einddatum

15 januari 2024

1 augustus 2022

Ontwikkeling van de Gerdasite

TOONTJESHUIS

Toontjeshuis creëert een duurzame thuis voor volwassenen met een beperking die zo zelfstandig mogelijk willen wonen. Het is een nieuwe woonvorm waarbij iedere bewoner zijn eigen studio heeft in een huis waar ook ruimte voor gemeenschap is. Toontjeshuis in Sint-Niklaas opent dit najaar zijn deuren op de Gerdasite. Het wordt een gezellige thuis voor 12 (jong)volwassenen die ervan dromen om, ondanks hun beperking, toch zo veel mogelijk op hun eigen benen te staan.   

Elke bewoner krijgt er een eigen studio met kitchenette en badkamer. Een gemeenschappelijke ruimte biedt mogelijkheden om zinvolle dagbesteding en groepsactiviteiten te organiseren. Samen met de familie en zorgpartner Raakzaam legt Toontjeshuis stilaan de puzzel rond ondersteuning, daginvulling, fundraising, groepsvorming... Ze creëren een warme en aangepaste woonondersteuning en gaan dan voor iedereen op zoek naar aangepaste daginvulling. Ze zorgen voor een continue begeleiding in functie van de noden. Toontjeshuis gaat daarmee een stap verder dan enkel begeleid wonen.  

Bijzonderons 

In januari kreeg het huis een naam: Bijzonderons. In eerste plaats omdat alle bewoners bijzonder zijn. Ze gaan bij elkaar leven en versterken elkaar waar ze kunnen. Ze zetten op die manier ook de stap om op termijn zonder de intense zorg van hun familie een fijn leven te hebben. Ze vormen een stukje nieuwe familie voor elkaar.  

De centrale ligging van het huis in de Gerdasite heeft heel wat troeven. Bewoner bevinden zich op wandelafstand van heel wat sociale activiteiten. Het moet een bruisend huis worden waar ook de buurt een rol in kan spelen, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Maar ook de bewoners kunnen iets voor de buurt betekenen. Je zal hen zeker zien integreren in het buurtinitiatief ‘Giveaday’.  

Plekjes vrij 

De groep is nog niet voltallig. Wil jij ook deel uitmaken van een mooi verhaal over hoe bewoners door hun aanvullende talenten gezamenlijk hun individuele beperking overstijgen? Een verhaal over hoe je vertrekkend vanuit gemeenschappelijke zorgbehoeftes een project kan opstarten en kan uitbouwen tot een 100% zelfbedruipend project naargelang meer bewoners hun volledige budget krijgen, zodat wij als ouders met een gerust hart oud kunnen worden.  

Ken of ben jij iemand die interesse heeft om ook intrek te nemen in het Toontjeshuis? Stuur dan een mailtje naar info@toontjeshuis.be.  

Meer info op www.toontjeshuis.be  

TH

SNMH

De SNMH, Sint-Niklase maatschappij voor de huisvesting, bouwt aan 23 appartementen voor sociale verhuring op de Gerdasite. Dit sociale woonproject is een primeur voor het SNMH, omdat het via een CBO-procedure (constructieve benadering overheidsopdrachten) wordt gebouwd.  

CBO-procedure 

Bij een klassiek bouwtraject bezit SNMH een bouwgrond en kiest via een wedstrijd een ontwerp van een architect die een bouw- en aanbestedingsdossier opmaakt. Zo kan een aannemer worden aangesteld die de sociale woningen bouwt. Maar bij een CBO-procedure neemt een projectontwikkelaar het bouwtraject voor zijn rekening. Voor dit project is dat Durabrik. De SNMH geeft bij deze procedure een mandaat aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) om op te treden als bouwheer.  

23 nieuwe appartementen  

De SNMH bouwt 23 appartementen, waarvan 5 van het type 2/3 (2 slaapkamers voor 3 bewoners) en 18 appartementen van type 1/2 (1 slaapkamer, 2 bewoners). De SNMH zal deze appartementen prioritair toewijzen aan 70-plussers via het doelgroepenplan 70+.  

De werken aan de appartementen zijn in januari 2023 gestart.  

NOODWONINGEN STAD SINT-NIKLAAS

Als lokaal bestuur zet stad Sint-Niklaas zich in op het realiseren van de grondrechten voor alle burgers, en in het bijzonder voor kwetsbare burgers. Sint-Niklazenaren die niet in staat zijn om op eigen kracht menswaardig wonen te realiseren, worden ondersteund.  

Behoorlijke huisvesting zit vervat in de Belgische grondwet, en als lokaal bestuur dragen wie hiertoe ons steentje bij. In de strijd tegen dak- en thuisloosheid doen we achtereenvolgend beroep op het eigen netwerk van de burger, het middenveld en het lokaal bestuur.  

Op de Gerdasite zijn daarom 9 units voor noodwoningen voorzien. Daarvan worden 3 units met 1 slaapkamer ingezet als reguliere noodwoning. Deze nieuwe noodwoningen vervolledigen de keten in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.  Daar was er nood aan extra tijdelijke opvang van gemiddeld 3 weken. Dit is een overbrugging tot er een duurzame oplossing voorhanden is. Zo zorgen we ervoor dat mensen niet op straat hoeven te slapen. Enkele extra dagen of weken om een duurzame oplossing te vinden, betekent veel voor zowel de burger als de hulpverlener. Er wordt tijd en ruimte gecreëerd om de burger toe te leiden naar de voor hen meest gepaste hulp. 

Contact

Sociale dienstverlening

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen