Groei Gezond

Groei Gezond wil alle kinderen en jongeren in Sint-Niklaas de kans op een gezond leven -nu en later- bieden. Het project zet in op het ontwikkelen van een gezonde leefstijl van voor de geboorte tot 18 jaar. Het wil jongeren ondersteunen en versterken in groeithema's en de stigmatisering rond gewicht omzetten in een focus op gezondheid.
Dit doet de stad niet alleen. Samen met begeleiders uit de kinderopvang, leerkrachten, zorgcoördinatoren en medewerkers van de CLB's, trainers van sportclubs, leiders van de jeugdbeweging, buurtwerkers, welzijnswerkers, hulpverleners, huisartsen, vroedvrouwen, diëtisten, kinesitherapeuten, psychologen, ergotherapeuten,... maken we de trots van morgen! 

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

19 maart 2019

Probleemanalyse overgewicht bij kinderen en jongeren

19 maart 2019

Partners werkgroep groei gezond verzamelen

19 maart 2020

Lancering Groei Gezond waaier

9 december 2022

Lancering train-de-trainer groeithema's

1 januari 2024

Symposium "Ben ik te dik?" voor eerstelijnswerkers

2 maart 2024

Einddatum

19 maart 2025

19 maart 2019

Probleemanalyse overgewicht bij kinderen en jongeren

19 maart 2020

Partners werkgroep groei gezond verzamelen

9 december 2022

Lancering Groei Gezond waaier

1 januari 2024

Lancering train-de-trainer groeithema's

2 maart 2024

Symposium "Ben ik te dik?" voor eerstelijnswerkers

Project Groei Gezond

In 2019 startte de stad samen met gedreven lokale partners en Eetexpert een werkgroep op rond overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren. Dit na verschillende signalen over kinderen met een slechte conditie, jongeren met een laag zelfbeeld, lijngedrag bij erg jonge meisjes, ongezonde brooddozen op school,… De meeste recente Vlaamse cijfers bevestigen dit: ongeveer 14% van de schoolkinderen in Vlaanderen heeft overgewicht (Vancoppenolle, Colaert, Cloots, & Roelants, 2020), terwijl maar liefst 43% van de adolescente meisjes zich te dik voelt (HBSC, Dierckens, Delaruelle & Deforche, 2021).

Internationaal onderzoek en nieuwe inzichten over omgaan met gewichtsproblemen en eetstoornissen leggen de focus op een versterkende aanpak rond gezondheid voor alle kinderen en jongeren. De werkgroep Groei Gezond erkent dat gezondheid veel meer omvat dan een normaal gewicht en trekt gezondheid breed open naar alle facetten van een gezonde leefstijl. De kapstok van een gezonde leefstijl is het ALLES-principe:

  • A = afwisselend eten
  • L= leuk bewegen en lang stilzitten onderbreken
  • L = lief zijn voor jezelf en je lichaam
  • E = emoties hanteren
  • S = slapen

Het geheel van deze thema’s en de interactie ertussen zorgt voor een gezonde leefstijl. Door de focus op gezonde leefstijl voor iedereen te leggen en niet te werken op overgewicht bij een bepaalde groep kinderen en jongeren, vermijd je te stigmatiseren.  Gewicht meet niet hoe gezond iemand is en is veel minder controleerbaar dan de media ons geloven.

Daarnaast zet Groei Gezond ook in op het versterken van groeithema’s bij jongeren. Groeithema’s zoals lichaams-en zelfbeeld, sociale vaardigheden, mediaweerbaarheid en omgaan met emoties zijn herkenbaar voor alle jongeren en horen bij opgroeien. Als jongeren goed ondersteund worden bij het ontwikkelen van deze groeithema’s, hebben ze minder kans op eet-en gewichtsproblemen en andere psychische problemen.

Het project wil iedereen mee, van -9 maanden tot 18 jaar en wil aanwezig zijn in alle domeinen waar kinderen “leven”: gezin en familie, kinderopvang, school, hulpverlening, zorg, vrije tijd, hun buurt… De kracht van Groei Gezond is dat we samen in alle domeinen waar kinderen en jongeren zijn dezelfde boodschap brengen.

Is generated

Nieuws!

De Groei Gezond waaier gebruiken in jouw klas

Dienst Regie Welzijn - Team lokaal sociaal beleid

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen