Grote Heimelinkstraat

Bocht Grote Heimelinkstraat - Vlasstraat

Vanaf maandag 21 augustus starten er werken in de Grote Heimelinkstraat en de Vlasstraat, waarbij we beide straten veiliger en leefbaarder inrichten. 

Social media sharing

Deze infrastructuurwerken staan gepland:

 • Straten beter leesbaar maken door de verschillende zones en functies beter af te bakenen: voetpaden, parkeervakken, fietssuggestiestroken en rijbanen.
 • Aanleg van een verkeersplateau in de bocht op het kruispunt Vlasstraat/Grote Heimelinkstraat en versmalling van het wegprofiel door de aanleg van fietssuggestiestroken en groenelementen.
 • Aanpassingen aan het kruispunt Grote Heimelinkstraat/Raapstraat: verkeersveiligere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

De werken zullen duren tot oktober, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Na de werken wordt de maximumsnelheid in de Grote Heimelinkstraat en de Vlasstraat 30 km/uur, in een snelheidsregime zone 30. De snelheid zal er regelmatig gecontroleerd worden. Doorgaand vrachtverkeer mag er niet meer rijden, enkel bestemmend vrachtverkeer voor onder andere de Entrepotstraat mag nog doorrijden. Aan- en wegrijroutes van de vrachtwagens voor de Entrepotstraat zullen in de toekomst lopen via Bellestraat/Zonneken/Ster/N70 en niet meer via de Raapstraat en de R42.

In december 2022 ontvingen de bewoners van de Grote Heimelinkstraat en de Vlasstraat reeds een brochure in de brievenbus met het ontwerp en de plannen voor deze werken, die samen met een aantal buurtbewoners werden vormgegeven en in januari 2023 tijdens een inloopmoment in het stadhuis werden toegelicht. Begin augustus kreeg de bredere buurt een brochure met meer informatie over het praktische verloop van de werken en de bereikbaarheid van de straat en woning. Beide brochures vindt u onderaan deze pagina in bijlage.

Ontwerp wegenis

Er werd een ontwerp opgemaakt voor de herinrichting van de Grote Heimelinkstraat en Vlasstraat. Het plan is opgedeeld in drie zones:

 • Zone 1: Vlasstraat en Grote Heimelinkstraat (inclusief kruispunt) tot aan de tunnel onder de spoorweg 
 • Zone 2: Grote Heimelinckstraat ter hoogte van de tunnel onder de spoorweg 
 • Zone 3: Grote Heimelinkstraat, vanaf de tunnel onder de spoorweg tot aan de aansluiting met de Raapstraat 

Zone 1: Vlasstraat en Grote Heimelinkstraat (inclusief kruispunt) tot aan de tunnel onder de spoorweg 

De rijbaan in deze zone is voldoende breed, maar niet duidelijk afgebakend per weggebruiker. Daarom voorziet het nieuwe ontwerp de aanleg van een fietssuggestiestrook in beide rijrichtingen. Ook worden er afgebakende parkeerstroken voorzien met plantvakken om het parkeren te organiseren. De haaientanden aan de Lijnzaadstraat en Rootputstraat worden weggewerkt en in de plaats voeren we voorrang van rechts in. We planten een aantal bomen aan. De bestaande asfaltverharding en de voetpaden blijven behouden. 

Om de snelheid van het verkeer af te remmen, wordt het kruispunt Vlasstraat/Grote Heimelinkstraat verhoogd aangelegd. Er komt een drempel en de bocht krijgt duidelijker vorm.

[De tekst loopt verder onder de afbeelding.]

Plan van kruispunt Grote Heimelinkstraat met Vlasstraat

Zone 2: Grote Heimelinkstraat ter hoogte van de tunnel onder de spoorweg.  

We verbreden de bestaande voetpaden en vormen ze om tot volwaardige fietspaden.  

Zone 3: Grote Heimelinkstraat vanaf de tunnel onder de spoorweg tot aan de aansluiting met de Raapstraat  

Ook hier komen fietssuggestiestroken in beide rijrichtingen en afgebakende parkeerstroken met plantvakken. De asfaltverharding wordt helemaal vernieuwd.  

Ter hoogte van de aansluiting met de Raapstraat worden het voetpad en de groenzone omgevormd tot een fietspad. Zo ontstaat een vlotte fietsdoorsteek richting de Raapstraat. Op het kruispunt zelf worden twee fietsoversteekplaatsen aangeduid met markeringen, zodat het fietsverkeer er veiliger kan oversteken. 

[De tekst loopt verder onder de afbeelding.]

Plan van kruispunt Grote Heimelinkstraat met

Fasering van de werken

De wegeniswerken starten op maandag 21 augustus en verlopen in 3 gelijktijdige fasen:

 • Fase 1: maandag 21 augustus t.e.m. vrijdag 6 oktober 2023.
  • Vernieuwing van het kruispunt Vlasstraat en Grote Heimelinkstraat.
  • Tijdens de uithardingsperiode van het beton (3 weken) legt de aannemer de plantvakken aan in de Vlasstraat en de Grote Heimelinkstraat.
 • Fase 2: maandag 18 september t.e.m. vrijdag 29 september 2023.
  • Vernieuwing van de rijweg in de Grote Heimelinkstraat, tussen Entrepotstraat en Bellestraat. De kruispunten met Bellestraat en Entrepotstraat blijven open.
  • De asfaltverharding in de Vlasstraat en in de Grote Heimelinkstraat tussen Entrepotstraat en Vlasstraat blijft behouden, dus in deze periode zijn hier geen werken gepland.
 • Fase 3: maandag 25 september t.e.m. vrijdag 6 oktober 2023.
  • Markeringswerken en aanbrengen van fietssuggestiestroken.
  • Werken binnen de volledige werfzone.

De timing van deze fasen is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Bereikbaarheid en verkeershinder

Tijdens de werken zijn de Vlasstraat en de Grote Heimelinkstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. In beide straten is plaatselijk verkeer mogelijk tot aan de werfzone. Ook tijdens de werkuren van de aannemer is plaatselijk verkeer mogelijk, maar af te raden. Hou rekening met eventueel oponthoud als de aannemer bezig is. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen steeds langs de werken.

De Entrepotstraat is bereikbaar via de N70, Zonneken, Bellestraat en Callaertstraat. Plaatselijk verkeer kan de Entrepotstraat zo ook weer uitrijden. De Eduard Prissestraat, Gustaaf De Ridderstraat, Rootputstraat, Zwingelstraat, Rootputhof en Repelstraat zijn bereikbaar via de Nieuwe Molenstraat. De Lijnzaadstraat is enkel bereikbaar via Vijfstraten en de Vlasstraat.

Tijdens de asfalteringswerken en de uithardingsperiode is de straat niet bereikbaar. De aannemer brengt de bewoners tijdig op de hoogte van de exacte data waarop deze werken zullen uitgevoerd worden. 

Doorgaand verkeer leiden we om via de Raapstraat, Singel (R42) en Vijfstraten.

Ophaling huisvuil

Wanneer uw woning in de werfzone ligt en niet bereikbaar is voor de ophaalwagens, mag u uw afval blijven aanbieden volgens de planning van MIWA. Zet uw afval buiten vóór 6 uur de dag van de ophaling of na 18 uur de dag voordien. De aannemer verzamelt de aangeboden afvalfracties (huisvuil, PMD, GFT, papier en karton) op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is.

Op de container (restafval en GFT) hangt een adressticker. Op die manier kan de aannemer de leeggemaakte containers terug aan de juiste woning plaatsen. Is uw sticker niet (goed) leesbaar? Vraag een nieuwe aan via MIWA via het gratis nummer 0800 98 003.

Contact

Vragen over de bereikbaarheid van uw woning en de planning van de werken: aannemer Van Den Berghe

Vragen over de ontwerpen voor de wegenis: contact techniek stad Sint-Niklaas

Vragen over de afvalophaling: MIWA

Meldingen: klantendienst stad Sint-Niklaas

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen