Herinrichting Kokkelbeekplein

Auto's staan geparkeerd op het Kokkelbeekplein

In november 2020 kregen de buurtbewoners een infofolder in de brievenbus over de herinrichting van het Kokkelbeekplein, met daarbij ook de vraag naar opmerkingen bij de ontwerpplannen. Mede op basis van de opmerkingen van de bewoners werden definitieve plannen opgemaakt. De werkzaamheden starten in januari 2023 en worden afgerond tegen het bouwverlof van 2023.

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

1 september 2021

Start werken

9 januari 2023

Einde van de werken

17 juli 2023

Einddatum

31 december 2021

9 januari 2023

Start werken

17 juli 2023

Einde van de werken

Heraanleg kokkelbeekplein

De herinrichting van het Kokkelbeekplein zorgt ervoor dat de maximale parkeercapaciteit van het plein benut wordt. Het versterkt ook de verblijfsfunctie en maakt het plein klimaatbestendig.

  • Er worden 62 parkeerplaatsen aangelegd,
  • Het plein wordt voorzien van planten die de hitte dempen in de zomer en een verharding die waterdoorlatend is. Regenwater kan door de bodem wegsijpelen en bij overvloedige regen opgevangen worden in infiltratiezones. In de infiltratiezones worden noodverbindingen gemaakt om het regenwater alsnog af te voeren naar de riolering vooraleer er overstroming kan optreden. 
  • De fietsdoorsteek naar de Knaptandstraat wordt van de parking gescheiden door een brede groenzone. Ter hoogte van de inrit aan de August Nobelstraat wordt een groene verblijfsruimte ingericht met enkele zitplatformen.
  • Omdat tegen 2025 alle publieke parkings voorzien moeten zijn van 20% parkeerplaatsen met laadpalen, zullen nu reeds de nodige voorzieningen getroffen worden om te kunnen voldoen aan deze voorwaarde.

Parkeren

Tijdens de werken is het niet mogelijk om te parkeren op het Kokkelbeekplein. Heeft u een pleinabonnement, dan is het Hendrik Heymanplein de dichtstbijzijnde alternatieve parking.

Heeft u een toelating voor bewonersparkeren in zone 2? Dan kan u uw auto achterlaten in een van volgende starten uit deze zone: August Nobelsstraat, Blokmakerstraat, Bokkenhof, Clement Heirmanstraat, Grote Markt, Klokkendreef, Knaptandstraat, Kokkelbeekstraat, Moerlandstraat, Parklaan (oneven kant van de straat), Schoolstraat, Tereken, Verbindingsstraat en Watertorenstraat.  

Daarnaast krijgen de bewoners van zone 2 ook de toestemming om te parkeren in zone 3 vanaf 9 januari gedurende de hele periode van de werken op het Kokkelbeekplein. Zone 3 omvat volgende straten: Aerschotstraat, Baron Dhanisstraat, Beekstraat, Brouwershof, Dalstraat, De Castrodreef, Hazewindstraat, Hemelaerstraat, Hendrik Heymanplein, Hoveniersstraat, Kokkelbeekstraat, Kongostraat, Kroonmolenplein, Mgr. Stillemansstraat, Nieuwstraat, Onze-Lieve-Vrouwplein, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Pastoor De Meerleerstraat en Sint-Jansstraat. 

Bereikbaarheid

De trage doorsteek voor fietsers en voetgangers tussen de Knaptandstraat en de August Nobelsstraat is niet toegankelijk tijdens de werken. Garages die uitkomen op op het plein en de ondergrondse garages van residentie Koning Nobel blijven maximaal bereikbaar. Wanneer de garages toch niet bereikbaar zijn, zal de aannemer dit vooraf laten weten aan de hand van een brief.  Bewoners van residentie Koning Nobel hebben te allen tijde toegang tot hun woning. 

Contact

Vragen over het project kan u stellen aan het contactpunt techniek op contacttechniek@sint-niklaas.be of via 03 778 36 00. 

Bij praktische vragen (planning, leveringen, verhuis…) kan u contact opnemen met de aannemer Soga op het nummer 0499 04 04 04 (contactpersoon Leander De Baere).

Detailplan Kokkelbeekplein

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen