Herinrichting kruispunt Vlasstraat / Klapperbeekstraat en fietspaden Vijfstraten

Straatbeeld van Vijstraten

Vanaf maandag 4 april tot eind augustus 2022 worden er in Vijfstraten werken uitgevoerd. Het gaat om de aanleg van verhoogde fietspaden, een verkeerveilige herinrichting van het kruispunt met de Vlasstraat en het aanleggen van het glasvezelnetwerk Fiberklaar, in opdracht van Proximus.

Social media sharing

Fiberklaar

Proximus legt in onze stad een nieuw glasvezelnetwerk aan, in verschillende fasen. Van maandag 4 april tot vrijdag 15 april vinden de werken plaats in Vijfstraten, tussen de Iepenstraat en de Vlasstraat. Het gaat om sleufwerken langs beide kanten van de rijbaan.

Wegenwerken Vijfstraten

Gelijktijdig start de aannemer van het stadsbestuur om de wegenis op Vijfstraten, tussen de Iepenstraat en Vlasstraat, volledig heraanleggen in functie van de verkeersveiligheid. De rijweg wordt vernieuwd en er komen verhoogde fietspaden van 1,70 meter breed, langs beide kanten van de rijbaan.

Aansluitend krijgt het kruispunt Klapperbeekstraat/Vlasstraat een volledige herinrichting, met onder meer de aanleg van een middengeleider. De nieuwe, verkeersveilige inrichting van dit kruispunt moet de oversteekbaarheid voor de zachte weggebruiker vergroten. Bovendien wordt hiermee de overgang naar het stedelijk gebied geaccentueerd. Het doodlopende deel van de Vlasstraat gaat mee in de nieuwe aanleg.

De uitvoeringstermijn van het geheel loopt tot eind augustus 2022, met een onderbreking tijdens het bouwverlof (zaterdag 9 juli tot maandag 8 augustus). Over de verkeerssituatie tijdens het bouwverlof volgt nog een aparte communicatie

Verkeerssituatie

De aard van de werken op en naast de rijbaan maakt het onmogelijk om nog gemotoriseerd verkeer toe te laten. Daarom wordt Vijfstraten (N451) afgesloten vanaf maandag 4 april voor doorgaand verkeer gedurende de volledige duur van de werken. Enkel voetgangers en fietsers krijgen vrije doorgang. Plaatselijk verkeer voor bewoners en tot aan de handelaars blijft mogelijk tot aan de werfzone.

Voor het doorgaand vrachtverkeer is er een wegomleiding voorzien via E34 en E17. De N70 is geen optie als omleidingsweg, vermits er op alle verbindingswegen tussen de N451 en de N70 een verbod geldt voor vrachtwagens van + 3,5 ton.

 

Aannemer

Fiberklaar

Van den Berghe nv – Aven Ackers 7 – 9130 Verrebroek
Projectleider: Stijn Van den Berghe, stijn@nvvdb.be
Werfleider: Rik Van Laeken, rik@nvvdb.be

Tel: 080020079

 

Klantendienst

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen