Het dorpsplein Ten Bos in Nieuwkerken-Waas krijgt een opfrissing!

Beeld van het dorpsplein van Nieuwkerken

Hoe denk jij over het dorpsplein van morgen?

Social media sharing

Ten Bos is het centrale dorpsplein van Nieuwkerken-Waas. Het plein heeft vandaag de dag veel troeven: bloeiende horeca, handelszaken in de buurt, knooppunt van kermissen en wielerwedstrijden…

Maar er zijn ook veel verbeterpunten: zo is het dorpsplein momenteel een grote stenen vlakte die maar weinig functies heeft en die daarom niet de uitstraling heeft die zo’n plein verdient. Fietsen en wandelen zijn in deze coronatijden belangrijker dan ooit. Niettemin gaat er in de huidige vormgeving onvoldoende aandacht naar de veiligheid en het comfort van deze weggebruikers.  Met een kwalitatieve herinrichting willen we de troeven van het plein versterken. Zo wordt het plein een ware lokale trekpleister voor jong en oud, waar je gemakkelijk en comfortabel naartoe kunt gaan.

Daarnaast willen we  ook inzetten op een toekomstbestendig ontwerp. Tijdens de warme zomermaanden moet het een plek van verkoeling worden, tijdens de natte wintermaanden moet er aandacht zijn voor de waterhuishouding.

We willen het Ten Bos van de toekomst samen met de Nieuwkerkenaars vorm geven. Daarvoor stelden we een ontwerp- en participatieteam aan. Hoe de inspraak in zijn werk gaat en het ontwerp beïnvloedt, zetten we hieronder uiteen.

Verschillende fasen van het ontwerp

Tijdslijn van de realisatie van het nieuwe dorpsplein

Fase 1: voorontwerp (1ste helft 2021)

Begin 2021 is een team van landschapsarchitecten, sociologen en stedenbouwkundigen aan de slag gegaan om het nieuwe dorpsplein vorm te geven. Hiervoor hebben we de hulp nodig van de Nieuwkerkenaar. Ten Bos dient immers een plein te worden voor de Nieuwkerkenaar, door de Nieuwkerkenaar.
Daarom zal er op meerdere momenten, via bevragingen en 4 publieksmomenten, gevraagd worden naar jullie ideeën, aanbevelingen en bezorgdheden. Zo kunnen we samen tot een sterk ontwerp komen.
Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de volgende stappen van het participatietraject? Laat het ons weten.

Wat is er al gebeurd?

  • Tijdens het inleidend publieksmoment op 28 januari 2021 werd de aanpak en het participatietraject voorgesteld. Heb je dit moment gemist of wil je dit herbekijken? Je kan hier de volledige sessie herbekijken.
  • Aansluitend aan het eerste publieksmoment werd de eerste bevraging gelanceerd. In totaal vulden 705 de bevraging in, hetgeen neerkomt op 12% van de bevolking in Nieuwkerken.
  • Op dinsdag 2 maart zijn twee klassen op locatie gegaan om mee na te denken hoe we er een kindvriendelijk dorpsplein van kunnen maken. Hun ideeën en bevinden worden doorgegeven aan het ontwerpteam.
  • Op woensdag 12 mei ging de ontwerpworkshop door, waarbij elke groep op een blanco kaart nadachten waar er elementen van groeninrichting, beleving en mobiliteit een plaats konden krijgen. Dit resulteerde in 8 ontwerpen.

 

Hoe denken de Nieuwkerkenaars over het dorpsplein van morgen?

Dat was de centrale vraag tijdens een reeks workshops op woensdag 30 maart 2022 in basisschool De Droomballon. Zo’n 80 dorpsgenoten kregen verschillende scenario’s voorgeschoteld. Ze gaven per scenario aan wat de sterke en minder sterke kanten waren. Er kwamen ook heel wat andere goede suggesties. Hiermee gaat het ontwerpteam nu verder aan de slag om een voorkeursscenario uit te werken. Dat leggen we nog voor de zomervakantie voor aan de Nieuwkerkenaars. Kon je er niet bij zijn, maar ben je toch benieuwd naar de scenario’s? Hier vind je de presentatie die toegelicht werd en het ondersteunend materiaal van tijdens de workshops.

Na de workshops maakten we een verslag van de vergadering, bundelden we alle opmerkingen in conclusies en deden we, op vraag van de aanwezigen, nog bijkomend parkeeronderzoek. Het resultaat daarvan kan u raadplegen in onderstaande documenten:

 

Publieksmoment ‘presentatie voorontwerp’, woensdag 22 juni 2022 (17 - 19 uur)

Op het laatste publieksmoment wordt ten slotte het schetsontwerp gepresenteerd. Dit geeft al een zeer concrete invulling weer van hoe Ten Bos er zal uitzien in de toekomst. De ontwerpers en het stadsbestuur stellen dat graag aan jullie voor tijdens een infomarkt op woensdag 22 juni 2022 tussen 17 en 19 uur. De infomarkt vindt plaats in open lucht, op Ten Bos zelf. Het is niet nodig om hiervoor vooraf in te schrijven.
De toelichting zal gebeuren aan de hand van banners, die opgehangen worden op Ten Bos en ook hier online te raadplegen zijn.

Het ontwerpteam en de stad zullen bijkomende vragen graag beantwoorden tijdens de infomarkt.

Heb je nadien nog prangende vragen of als je er niet kan bij zijn op 22 juni, dan kan je nog tot 30 juni een reactie per mail bezorgen.

Fase 3: uitvoeringsdossier (4de kwartaal 2022)

De volgende stap is dat alles in het werk wordt gesteld om de uitvoering voor te bereiden: er wordt een dossier klaargemaakt waarmee de aan te stellen aannemer aan de slag kan.

Fase 4: aanbesteding (1ste kwartaal 2023)

De keuze voor een aannemer, die de werken zal uitvoeren onder toezicht van het ontwerpteam en de stad, gebeurt via een aanbestedingsprocedure.

Fase 5: uitvoering van de werken (2de helft 2023 en 2024)

Nadat de aannemer is gekozen, kan die aan de slag gaan met de werken. Volgens de huidige timing zouden de werken kunnen starten in het najaar van 2022, om tegen eind 2023 afgerond te zijn.

Contactgegevens

Team Participatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen