Het dorpsplein Ten Bos in Nieuwkerken-Waas krijgt een opfrissing!

Beeld van het dorpsplein van Nieuwkerken

Hoe denk jij over het dorpsplein van morgen?

Social media sharing

Ten Bos is het centrale dorpsplein van Nieuwkerken-Waas. Het plein heeft vandaag de dag veel troeven: bloeiende horeca, handelszaken in de buurt, knooppunt van kermissen en wielerwedstrijden…

Maar er zijn ook veel verbeterpunten: zo is het dorpsplein momenteel een grote stenen vlakte die maar weinig functies heeft en die daarom niet de uitstraling heeft die zo’n plein verdient. Fietsen en wandelen zijn in deze coronatijden belangrijker dan ooit. Niettemin gaat er in de huidige vormgeving onvoldoende aandacht naar de veiligheid en het comfort van deze weggebruikers.  Met een kwalitatieve herinrichting willen we de troeven van het plein versterken. Zo wordt het plein een ware lokale trekpleister voor jong en oud, waar je gemakkelijk en comfortabel naartoe kunt gaan.

Daarnaast willen we  ook inzetten op een toekomstbestendig ontwerp. Tijdens de warme zomermaanden moet het een plek van verkoeling worden, tijdens de natte wintermaanden moet er aandacht zijn voor de waterhuishouding.

We willen het Ten Bos van de toekomst samen met de Nieuwkerkenaars vorm geven. Daarvoor stelden we een ontwerp- en participatieteam aan. Hoe de inspraak in zijn werk gaat en het ontwerp beïnvloedt, zetten we hieronder uiteen.

Verschillende fasen van het ontwerp

Tijdslijn van de realisatie van het nieuwe dorpsplein

Fase 1: voorontwerp (1ste helft 2021)

Begin 2021 is een team van landschapsarchitecten, sociologen en stedenbouwkundigen aan de slag gegaan om het nieuwe dorpsplein vorm te geven. Hiervoor hebben we de hulp nodig van de Nieuwkerkenaar. Ten Bos dient immers een plein te worden voor de Nieuwkerkenaar, door de Nieuwkerkenaar.
Daarom zal er op meerdere momenten, via bevragingen en 4 publieksmomenten, gevraagd worden naar jullie ideeën, aanbevelingen en bezorgdheden. Zo kunnen we samen tot een sterk ontwerp komen.
Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de volgende stappen van het participatietraject? Laat het ons weten.

Wat is er al gebeurd?

  • Tijdens het inleidend publieksmoment op 28 januari 2021 werd de aanpak en het participatietraject voorgesteld. Heb je dit moment gemist of wil je dit herbekijken? Je kan hier de volledige sessie herbekijken.
  • Aansluitend aan het eerste publieksmoment werd de eerste bevraging gelanceerd. In totaal vulden 705 de bevraging in, hetgeen neerkomt op 12% van de bevolking in Nieuwkerken.
  • Op dinsdag 2 maart zijn twee klassen op locatie gegaan om mee na te denken hoe we er een kindvriendelijk dorpsplein van kunnen maken. Hun ideeën en bevinden worden doorgegeven aan het ontwerpteam.
  • Op woensdag 12 mei ging de ontwerpworkshop door, waarbij elke groep op een blanco kaart nadachten waar er elementen van groeninrichting, beleving en mobiliteit een plaats konden krijgen. Dit resulteerde in 8 ontwerpen.

 

Publieksmoment ‘scenario’s’, september 2021

De ontwerpers gaan aan de slag met de resultaten van de workshop en presenteren tijdens dit publieksmoment een aantal scenario’s. Je wordt op dit publieksmoment uitgenodigd om je mening te geven over de verschillende scenario’s. Dit is belangrijk zodat de ontwerpers weten hoe ze hun voorstel nog kunnen verbeteren.

Publieksmoment ‘presentatie voorontwerp’, nog nader te bepalen

Op het laatste publieksmoment wordt ten slotte het finale voorontwerp gepresenteerd. Het voorontwerp geeft al een zeer concrete invulling weer van hoe Ten Bos er zal uitzien in de toekomst. De ontwerpers maken enkele mooie en inspirerende beelden zodat het toekomstbeeld van Ten Bos voor iedereen duidelijk is.  

Fase 3: uitvoeringsdossier (1ste kwartaal 2022)

De volgende stap is dat alles in het werk wordt gesteld om de uitvoering voor te bereiden: er wordt een dossier klaargemaakt waarmee de aan te stellen aannemer aan de slag kan.

Fase 4: aanbesteding (2de kwartaal 2022)

De keuze voor een aannemer, die de werken zal uitvoeren onder toezicht van het ontwerpteam en de stad, gebeurt via een aanbestedingsprocedure.

Fase 5: uitvoering van de werken (2de helft 2022 en 2023)

Nadat de aannemer is gekozen, kan die aan de slag gaan met de werken. Volgens de huidige timing zouden de werken kunnen starten in het najaar van 2022, om tegen eind 2023 afgerond te zijn.

Contactgegevens

Team Participatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen