Het dorpsplein Ten Bos in Nieuwkerken-Waas krijgt een opfrissing!

Beeld van het dorpsplein van Nieuwkerken

Hoe denk jij over het dorpsplein van morgen?

Social media sharing

Ten Bos is het centrale dorpsplein van Nieuwkerken-Waas. Het plein heeft vandaag de dag veel troeven: bloeiende horeca, handelszaken in de buurt, knooppunt van kermissen en wielerwedstrijden…

Maar er zijn ook veel verbeterpunten: zo is het dorpsplein momenteel een grote stenen vlakte die maar weinig functies heeft en die daarom niet de uitstraling heeft die zo’n plein verdient. Fietsen en wandelen zijn in deze coronatijden belangrijker dan ooit. Niettemin gaat er in de huidige vormgeving onvoldoende aandacht naar de veiligheid en het comfort van deze weggebruikers.  Met een kwalitatieve herinrichting willen we de troeven van het plein versterken. Zo wordt het plein een ware lokale trekpleister voor jong en oud, waar je gemakkelijk en comfortabel naartoe kunt gaan.

Daarnaast willen we  ook inzetten op een toekomstbestendig ontwerp. Tijdens de warme zomermaanden moet het een plek van verkoeling worden, tijdens de natte wintermaanden moet er aandacht zijn voor de waterhuishouding.

We willen het Ten Bos van de toekomst samen met de Nieuwkerkenaars vorm geven. Daarvoor stelden we een ontwerp- en participatieteam aan. Hoe de inspraak in zijn werk gaat en het ontwerp beïnvloedt, zetten we hieronder uiteen.

Verschillende fasen van het ontwerp

Tijdslijn van de realisatie van het nieuwe dorpsplein

Fase 1: voorontwerp (1ste helft 2021)

Begin 2021 is een team van ontwerpers, sociologen en ruimtelijk planners aan de slag gegaan om het nieuwe dorpsplein vorm te geven. Hiervoor hebben we de hulp nodig van de Nieuwkerkenaar. Ten Bos dient immers een plein te worden voor de Nieuwkerkenaar, door de Nieuwkerkenaar.

Daarom zal er op meerdere momenten, via bevragingen en 4 publieksmomenten, gevraagd worden naar jullie ideeën, aanbevelingen en bezorgdheden. Zo kunnen we samen tot een sterk ontwerp komen. 
 

Klankbordgroep donderdag 14 januari 2021, 18u-20u, open oproep

We stellen een klankbordgroep samen om het proces te begeleiden en evalueren. Leden van de klankbordgroep zijn aanwezig op de 4 publieksmomenten en geven na afloop feedback aan het ontwerpteam. Ben je geïnteresseerd om lid te worden? Laat het ons weten.
 

Inleidend publieksmoment donderdag 28 januari 2021, 18u-19u

Tijdens dit inleidend publieksmoment zal de aanpak en het participatietraject voorgesteld worden en is er een mogelijkheid om vragen te stellen. Aansluitend zal de eerste bevraging verspreid worden. De bevraging peilt naar identiteit en gebruik van het dorpsplein. Zo wensen ze een beter beeld te krijgen van de manier waarop het plein momenteel wordt gezien en gebruikt.

Wil je graag betrokken of op de hoogte gehouden worden maar lukt het niet om aanwezig te zijn op het publieksmoment? Laat het ons weten.

Workshop ‘samen Ten Bos ontwerpen’, 06 maart 2021

Op dit publieksmoment presenteren we de resultaten van de bevraging en gaan we samen aan de slag om het nieuwe Ten Bos vorm te geven. Door een interactieve workshop word je geïnspireerd om samen met je buurtbewoners na te denken over het Ten Bos van de toekomst. Het exacte tijdstip voor deze workshop en de publieksmomenten die volgen worden later meegedeeld.
 

Publieksmoment ‘scenario’s’, 20 april 2021

De ontwerpers gaan aan de slag met de resultaten van de workshop en op 20 april presenteren ze een aantal scenario’s. Je wordt op dit publieksmoment uitgenodigd om je mening te geven over de verschillende scenario’s. Dit is belangrijk zodat de ontwerpers weten hoe ze hun voorstel nog kunnen verbeteren.
 

Publieksmoment ‘presentatie voorontwerp’, 28 mei 2021

Op het laatste publieksmoment wordt ten slotte het finale voorontwerp gepresenteerd. Het voorontwerp geeft al een zeer concrete invulling weer van hoe Ten Bos er zal uitzien in de toekomst. De ontwerpers maken enkele mooie en inspirerende beelden zodat het toekomstbeeld van Ten Bos voor iedereen duidelijk is.  

Fase 3: uitvoeringsdossier (1ste kwartaal 2022)

De volgende stap is dat alles in het werk wordt gesteld om de uitvoering voor te bereiden: er wordt een dossier klaargemaakt waarmee de aan te stellen aannemer aan de slag kan.

Fase 4: aanbesteding (2de kwartaal 2022)

De keuze voor een aannemer, die de werken zal uitvoeren onder toezicht van het ontwerpteam en de stad, gebeurt via een aanbestedingsprocedure.

Fase 5: uitvoering van de werken (2de helft 2022 en 2023)

Nadat de aannemer is gekozen, kan die aan de slag gaan met de werken. Volgens de huidige timing zouden de werken kunnen starten in het najaar van 2022, om tegen eind 2023 afgerond te zijn.

Contactgegevens

Team Participatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen