Het ontwerp voor Hoogkamerstraat

Beeld van de huidige weginrichting in de Hoogkamerstraat

In het midden van 2023 gaan in je straat rioleringswerken van start. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan, met een aparte afvoer van regenwater en afvalwater, en een volledige vernieuwing van de straat met bijzondere aandacht voor de veiligheid van de zachte weggebruikers. De werken in je straat maken deel uit van het rioproject ‘aansluiting Hoogkameren’. Vier straten in jouw buurt zitten in hetzelfde dossier.

Social media sharing

Het ontwerp voor Hoogkamerstraat

  • Rijweg in asfalt van 3 meter breed, met twee kantstroken in beton van 1 meter breed.
  • Plaatselijk voorzien we enkele wegverbredingen, zodat het mogelijk is om te kruisen met zwaarder verkeer dat komt van de bedrijven die op het einde van de straat gelegen zijn.
  • Brede groenstrook langs beide kanten van de rijbaan (infiltratiezone of behoud gracht).
  • Parkeren op de rijbaan is mogelijk.
  • Ter hoogte van Febelco: ontharding met groenzone en trage weg in grind voor voetgangers en fietsers.
  • Inplanting van een bushalte op de aansluiting Eigenlostraat/Hoogkamerstraat.
  • De trage doorsteek richting kruispunt Hoogkamerstraat/Eigenlostraat wordt verbreed naar 2,50 meter, zodat de zachte weggebruikers comfortabel kunnen kruisen.
  • De in- en uitritten ter hoogte van de kmo's worden geoptimaliseerd in functie van de in- en uitrijbeweging van langere voertuigen.

Projecten openbaar domein

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas

Rioproject aansluiting Hoogkameren

De werken in je straat zijn onderdeel van het rioproject 'aansluiting Hoogkameren'.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen