Het ontwerp voor Hoogkamerstraat

Beeld van de huidige weginrichting in de Hoogkamerstraat

In het najaar van 2022 gaan in je straat rioleringswerken van start. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan, met een aparte afvoer van regenwater en afvalwater, en een volledige vernieuwing van de straat met bijzondere aandacht voor de veiligheid van de zachte weggebruikers. De werken in je straat maken deel uit van het rioproject ‘aansluiting Hoogkameren’. Vier straten in jouw buurt zitten in hetzelfde dossier.

Social media sharing

Het ontwerp voor Hoogkamerstraat

  • Rijweg in asfalt van 3 meter breed, met twee kantstroken in beton van 1 meter breed.
  • Asverschuiving van de rijbaan op twee locaties. Kruisen van zwaar verkeer is mogelijk ter hoogte van de asverschuiving door de breedte van 6,20 meter.
  • Brede groenstrook langs beide kanten van de rijbaan (infiltratiezone of behoud gracht).
  • Parkeren op de rijbaan is mogelijk.
  • Ter hoogte van Febelco: ontharding met groenzone en trage weg in grind voor voetgangers en fietsers.
  • Inplanting van een bushalte op de aansluiting Eigenlostraat/Hoogkamerstraat.
  • De trage doorsteek richting kruispunt Hoogkamerstraat/Eigenlostraat wordt verbreed naar 2,50 meter, zodat de zachte weggebruikers comfortabel kunnen kruisen.
  • De in- en uitritten ter hoogte van de kmo's worden geoptimaliseerd in functie van de in- en uitrijbeweging van langere voertuigen.

Hoe gaat het verder?

In de loop van 2022 – als de omstandigheden het toelaten – volgt er een infomarkt over het volledige project. Daarvoor krijg je nog een uitnodiging. In de loop van de komende maanden zal de afkoppelingsdeskundige met jou een afspraak maken om de scheiding van het afval- en regenwater op jouw perceel te bespreken.

De start van de werken is voorzien in het najaar van 2022. Ruim op voorhand organiseren wij een bewonersvergadering, in aanwezigheid van de aannemer, over de praktische uitvoering van de werken, met aandacht voor de timing, fasering en bereikbaarheid van jouw woning of zaak. Het spreekt voor zich dat infrastructuurwerken van deze omvang niet in één keer worden uitgevoerd.

Door de indeling van de werken in fasen en deelfasen, met telkens aangepaste verkeersmaatregelen, zorgen wij ervoor dat je woning en handelszaak maximaal bereikbaar blijven.

Rioproject aansluiting Hoogkameren

De werken in je straat zijn onderdeel van het rioproject 'aansluiting Hoogkameren'.

Projecten openbaar domein

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen