Kardinaal Cardijnlaan: straat van de toekomst

Impressie van de nieuwe inrichting Kardinaal Cardijnlaan

Op 28 maart 2022 startte de vernieuwing van de Kardinaal Cardijnlaan. De ‘straat van de toekomst’ is een voorbeeldproject voor onze stad. Het gaat om veel meer dan de al lang geplande en noodzakelijke vernieuwing van de riolering, met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Het project zal het straatbeeld ingrijpend wijzigen. De Kardinaal Cardijnlaan wordt een groene omgeving, met waterpartijen en ruimte voor ontmoeting. We maken ook ruimte voor lokaal en traag verkeer. Voetgangers en fietsers zijn er thuis. De Kardinaal Cardijnlaan wordt een woonerf en krijgt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer, tussen de Pater Segersstraat en de Schongaustraat.

Social media sharing

Op deze webpagina vind je een toelichting bij de plannen en bij de praktische uitvoering van de werken.

Het project

De straat van de toekomst omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de volledige heraanleg van de bovengrond. Het tracé van de werken ligt in de Kardinaal Cardijnlaan, vanaf de Broedersstraat tot aan de Schongaustraat. Tevens wordt in de Gorinchemstraat een langsgracht aangelegd vanaf de Kardinaal Cardijnlaan tot aan de begraafplaats.

De werken worden uitgevoerd door de firma Hertsens Infra uit Burcht. Het gaat om een investering van 1.167.631 EUR. 

Onderaan deze webpagina kun je het grondplan bekijken.

Waarom deze werken?

Ruimte voor groen, water en ontmoeting
De Kardinaal Cardijnlaan is vandaag een overwegend verharde ruimte. De straat ligt op het laagste punt van de wijk. Vroeger liep hier de Molenbeek. Er is in de toekomst meer ruimte nodig om water bij hevige regens op te vangen. In het ontwerp geven we ruimte aan groen en water.

Een deel van de weg wordt onthard en vergroend. We kiezen voor een groen bloemrijk graslandschap met verspreide alleenstaande bomen en kleine bomengroepen. Regenwater wordt opgevangen in verschillende kleinere ondiepe waterbuffers die via grachten met elkaar zijn verbonden.

In het grasland zijn op regelmatige afstand verschillende speel- en rustplekken voorzien. De kruispunten met de Pater Segersstraat, Abingdonstraat en Gorinchemstraat worden ingericht als kleine pleinen. Er staan banken om uit te rusten en er is plaats om te spelen. In het midden van de Kardinaal Cardijnlaan, tussen Pater Segersstraat en Gorinchemlaan, komt er een groene zone, een fijne plek om te spelen, buurtfeestjes te organiseren …

Zachte mobiliteit
In het ontwerp geven we voorrang aan lokaal en traag verkeer.

  • De Kardinaal Cardijnlaan wordt een woonerf en krijgt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer, tussen de Pater Segersstraat en de Schongaustraat.
  • Er komt een vier meter breed pad in beton dat ruimte geeft aan voetgangers, fietsers en lokaal gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers zijn maatgevend voor de snelheid. Het brede pad zigzagt door het groene parklandschap.
  • Een karrespoor of een smal pad garandeert de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woningen.

[de tekst loopt verder onder de foto]

Luchtbeeld Kardinaal Cardijnlaan - Pretty Fly

Fasering en timing van de werken

Begin mei 2023 ronden we de werken in de Kardinaal Cardijnlaan af. Dit zijn de laatste werken die we uitvoeren: 

  • Effen maken van de bermen, aanvullen van putten in de bermen, herstellen van grindgazon en opnieuw inzaaien van de bermen.
  • Afwerken van wadi’s, inkorten van buizen in de wadi’s en het plaatsen van verstevigingen rond deze buizen.
  • Afschermen van bermen en wadi’s met paaltjes en keien.

Contact en informatie

Aannemer Hertsens

Stadsbestuur Sint-Niklaas

 

Ruimtelijke planning

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen