Kardinaal Cardijnlaan: straat van de toekomst

Impressie van de nieuwe inrichting Kardinaal Cardijnlaan

Op maandag 28 maart gaat de vernieuwing van de Kardinaal Cardijnlaan van start. De ‘straat van de toekomst’ is een voorbeeldproject voor onze stad. Het gaat om veel meer dan de al lang geplande en noodzakelijke vernieuwing van de riolering, met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Het project zal het straatbeeld ingrijpend wijzigen. De Kardinaal Cardijnlaan wordt een groene omgeving, met waterpartijen en ruimte voor ontmoeting. We maken ook ruimte voor lokaal en traag verkeer. Voetgangers en fietsers zijn er thuis. De Kardinaal Cardijnlaan wordt een woonerf en krijgt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer, tussen de Pater Segersstraat en de Schongaustraat.

Social media sharing

Op deze webpagina vind je een toelichting bij de plannen en bij de praktische uitvoering van de werken.

Het project

De straat van de toekomst omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de volledige heraanleg van de bovengrond. Het tracé van de werken ligt in de Kardinaal Cardijnlaan, vanaf de Broedersstraat tot aan de Schongaustraat. Tevens wordt in de Gorinchemstraat een langsgracht aangelegd vanaf de Kardinaal Cardijnlaan tot aan de begraafplaats.

De werken worden uitgevoerd door de firma Hertsens Infra uit Burcht. Het gaat om een investering van 1.167.631 EUR. De voorziene uitvoeringstermijn is 100 werkdagen.

Onderaan deze webpagina kun je het grondplan bekijken.

Waarom deze werken?

Ruimte voor groen, water en ontmoeting
De Kardinaal Cardijnlaan is vandaag een overwegend verharde ruimte. De straat ligt op het laagste punt van de wijk. Vroeger liep hier de Molenbeek. Er is in de toekomst meer ruimte nodig om water bij hevige regens op te vangen. In het ontwerp geven we ruimte aan groen en water.

Een deel van de weg wordt onthard en vergroend. We kiezen voor een groen bloemrijk graslandschap met verspreide alleenstaande bomen en kleine bomengroepen. Regenwater wordt opgevangen in verschillende kleinere ondiepe waterbuffers die via grachten met elkaar zijn verbonden.

In het grasland zijn op regelmatige afstand verschillende speel- en rustplekken voorzien. De kruispunten met de Pater Segersstraat, Abingdonstraat en Gorinchemstraat worden ingericht als kleine pleinen. Er staan banken om uit te rusten en er is plaats om te spelen. In het midden van de Kardinaal Cardijnlaan, tussen Pater Segersstraat en Gorinchemlaan, komt er een groene zone, een fijne plek om te spelen, buurtfeestjes te organiseren …

Zachte mobiliteit
In het ontwerp geven we voorrang aan lokaal en traag verkeer.

  • De Kardinaal Cardijnlaan wordt een woonerf en krijgt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer, tussen de Pater Segersstraat en de Schongaustraat.
  • Er komt een vier meter breed pad in beton dat ruimte geeft aan voetgangers, fietsers en lokaal gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers zijn maatgevend voor de snelheid. Het brede pad zigzagt door het groene parklandschap.
  • Een karrespoor of een smal pad garandeert de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woningen.

[de tekst loopt verder onder de foto]

Luchtbeeld Kardinaal Cardijnlaan - Pretty Fly

Fasering en timing van de werken

De vernieuwing van de nutsleidingen is achter de rug. De eigenlijke werken gaan van start op maandag 28 maart 2022. De onderstaande timing is onder voorbehoud en afhankelijk van weersinvloeden en onvoorziene omstandigheden.

FASE 1: Riolerings- en wegeniswerken in de Kardinaal Cardijnlaan tussen Broedersstraat en Pater Segersstraat
Timing: van 28 maart tot 17 juni 2022.

FASE 2: Riolerings- en wegeniswerken in de Kardinaal Cardijnlaan tussen Schongaustraat en Pater Segersstraat
Timing: 17 juni tot midden oktober 2022.

FASE 3: Gracht langs Gorinchemstraat tussen Kardinaal Cardijnlaan en begraafplaats Tereken.
Timing: gelijktijdig met fase 2: exacte datum wordt bepaald in functie van de weersomstandigheden.

Verkeerssituatie tijdens de werken

In de werfzone is er geen verkeer mogelijk. Te voet of met de fiets kan u uw woning altijd bereiken, maar mijd de werfzone zoveel mogelijk tijdens de werkuren (van 7 tot 17 uur). De nabijheid van de zware machines is niet zonder gevaar.

Indien uw woning omwille van de werken tijdelijk moeilijk of niet bereikbaar is, parkeert u buiten de werkzone in de omliggende straten.

De grens met de werkzone zal aangeduid worden door middel van werfhekken. Hou de toegangen tot de werf voldoende vrij voor transporten met werfmateriaal en voor de hulpdiensten.

Tijdens de eerste fase van de werken worden de versperringen aan het Gerdapark in de Abingdonstraat tijdelijk verwijderd, zodat alle bewoners van de Abingdonstraat bereikbaar zijn via de Gorinchemstraat.

Hoe werkt de aannemer?

Het stadsbestuur laat sinds vele jaren rioleringswerken uitvoeren, ook in de binnenstad. Door de werkwijze van de aannemer, kan de hinder tot een minimum beperkt blijven. Zo wordt nooit de hele straat tegelijk opgebroken. De aannemer werkt in korte trajecten van ca. 50 meter. In die zone vinden de graafwerken plaats, wordt de nieuwe riolering gelegd en gaat de sleuf terug dicht met een voorlopige steenslagverharding. Daarna schuift de werf door en beginnen deze handelingen opnieuw.

Contact en informatie

Werfkeet
Tijdens fase 1 staat de werfkeet in de Kardinaal Cardijnlaan ter hoogte van huisnummer 13.
Tijdens fase 2 en fase 3 staat de werfkeet aan het kruispunt Kardinaal Cardijnlaan/Schongaustraat.

Aannemer Hertsens

Stadsbestuur Sint-Niklaas

 

Ruimtelijke planning

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen