Kokkelbeekplein

Auto's staan geparkeerd op het Kokkelbeekplein

Het Kokkelbeekplein lijkt al jaren een wat vergeten plek in de binnenstad. Het plein oogt kaal en leeg. Het gaat uitsluitend om een parking en doorgangszone. Er ligt veel asfalt en er is weinig groen. Toch biedt het plein met zijn centrale ligging heel wat mogelijkheden. Daarom hebben wij een ontwerpplan gemaakt voor de herinrichting van het Kokkelbeekplein. Op deze webpagina vind je meer informatie over dat plan. We lezen ook graag wat je erover denkt.

Social media sharing

Inrichtingsprincipes

Het uitgangspunt voor de herinrichting is een beeldstudie van het Kokkelbeekplein. Deze studie vormde de basis voor de opmaak van het ontwerpplan.

Het ontwerpplan is er op gericht om het pleingevoel en de verblijfsfunctie te versterken. Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op de werkelijke behoefte. Door het verminderen van de parkeerplaatsen en het hertekenen van de rijweg ontstaat er ruimte voor het aanleggen van een ontmoetingsplek in het groen.

We maken het plein ook klimaatbestendig. De planten dempen in de zomer de hitte en de verharding is waterdoorlatend, zodat het in de bodem kan insijpelen en niet wegvloeit naar de riolering. We houden het regenwater ook vast in infiltratiezones (wadi).

De fietsdoorsteek naar de Knaptandstraat wordt van de parking gescheiden door een brede groenzone met een ontmoetingsplek.

Beschrijving van het ontwerp

  • Alle verharding (rijweg, fietspad en toegang naar woningen en garages) komt in blauwgrijze, waterdoorlatende betonstraatstenen.
  • Aanleg van 46 parkeerplaatsen.
  • Tussen de rijen parkeerplaatsen wordt een verlaagde, brede zone voor beplanting voorzien. Het regenwater kan daar in de bodem dringen. De verlaagde zones worden doorgetrokken in een ruimere groenaanleg, waar ze kunnen overlopen in beplante wadi.
  • Naast de fietsdoorsteek ligt een brede groenzone met een ontmoetingsplek en enkele rustplekken, gevormd door het afboorden van de beplantingsvakken met ter plaatse gegoten betonnen zitmuren. Daarbij kan er op verschillende hoogtes gezeten worden.

Je vindt het plan in bijlage onderaan deze webpagina.

Planning en timing

De heraanleg kan vermoedelijk van start gaan eind 2021 en zal zo’n drie maanden in beslag nemen. Over de praktische uitvoering van de werken verspreiden.

Contacteer ons over het ontwerpplan

Heb je opmerkingen of suggesties over het ontwerpplan? Contacteer ons dan via onderstaand webformulier.


Wij gebruiken je gegevens enkel voor de verwerking van je aanvraag of dossier. Meer info over hoe we omgaan met privacy vind je op onze privacypagina.
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen