N70 wordt stadsboulevard

Impressie van een heraangelegde N70
Impressie van een heraangelegde N70
Impressie van een heraangelegde N70
Impressie van een heraangelegde N70

In de loop van de komende jaren krijgt de N70, van Parklaan tot Driegaaienstraat, een compleet nieuw uitzicht. We vormen de eentonige, grijze weg om tot een aantrekkelijke, groene stadsboulevard. De verkeersveiligheid van de zachte weggebruikers staat centraal in het ontwerp.

Social media sharing

Tegelijk zetten wij met dit project een grote stap vooruit voor de waterzuivering en de waterbeheersing, niet alleen voor de straten in het projectgebied, maar ook voor de wijken in de binnenstad.

Met deze projectpagina willen wij je informeren over de voorbereiding van de werken en meteen ook het ontwerp voor de heraanleg aan jou voorleggen.

Waarom deze werken?

De werken op de N70 en omliggende straten komen er om wateroverlast in de stadskern te voorkomen en de waterzuivering te verbeteren. Tegelijk maken we van de N70 een aantrekkelijke stadsboulevard.

 

Waterbeheersing

De stadskern kreeg jarenlang te maken met grote overstromingen. Dat veroorzaakte veel ellende. Rond 2005 kwam er een eerste belangrijke ingreep met de aanleg van de ringgracht, die het regenwater van grachten en waterlopen uit het zuidwestelijk stadsdeel opvangt en afvoert.

Toch blijft er ook nu nog een probleem. Het afvalwater en regenwater van de wijken tussen de N70 en de ringgracht wordt via de volledig ingekokerde Molenbeek dwars door de stadskern afgevoerd naar het waterzuiveringsstation aan Kleibeke. Dat zet nog altijd veel druk op de riolering in de binnenstad, met risico op wateroverlast. Het project N70 gaat hieraan verhelpen.

[de tekst loopt verder onder de afbeelding]

Tracé van de ringracht en N70

Nieuwe riolering

In de straten van het projectgebied wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Er komen twee aparte buizen, één voor regenwater en één voor afvalwater. Het regenwater van de volledige zone ten zuiden van de N70 komt terecht in een grote regenwaterbuis, die aangesloten wordt op de ringgracht. Daardoor moet enkel het afvalwater nog via de stadskern naar het waterzuiveringsstation geleid worden. Dat maakt de weg vrij om ook in de binnenstad gescheiden riolering aan te leggen, omdat er kleinere buizen kunnen gebruikt worden. Ook de waterbeheersing bij de heraanleg van de Grote Markt kunnen wij daardoor efficiënter aanpakken.

Dit zijn de straten waar nieuwe riolering voorzien is in het kader van het project N70: Koningin Astridlaan (deel van Parklaan tot Tereken), Prinses Josephine Charlottelaan, Kapelstraat (deel van Reinaertpark tot Puitvoetstraat), Smisstraat (van nr. 76 tot 112), Baenslandstraat, Kardinaal Cardijnlaan (deel van N70 tot Schongaustraat).

Belangrijk is dat ook het regenwater van de woningen en bedrijven, die langsheen het tracé liggen, wordt afgekoppeld. Dit betekent dat het afval- en regenwater op privaat domein gescheiden wordt en apart aansluit op de nieuwe leidingen die in de straat komen. Het gaat om een verplichting, zowel van de Europese als van de Vlaamse overheid. Het doel is regenwater zoveel mogelijk te hergebruiken of te laten infiltreren in de bodem en waterzuivering te verbeteren.

Het stadsbestuur biedt daarbij maximale ondersteuning. De afkoppelingsstudie per woning wordt betaald door de stad, de afkoppelingswerken worden gesubsidieerd en ook de kosten voor de keuring, na uitvoering van de werken, worden gedragen door de stad. De eerste stap is het bezoek van de afkoppelingsdeskundige, die samen met jou de situatie op jouw perceel bekijkt en een plan uittekent. Je hoeft hiervoor niets te doen. Wij contacteren jou. Belangrijk is dat er nooit breekwerken zullen gebeuren in je woning.

Het subsidiereglement, het stappenplan en meer info vind je op de pagina over afkoppelingen

 

Stadsboulevard

De rioleringswerken gaan gepaard met een volledige vernieuwing van de bovengrond. Voor de N70 betekent dit de aanleg van een groene stadsboulevard, met volgende kenmerken.

Klimaatbestendig

Door de aangepaste weginrichting kan het water bij hevige regenbuien snel afgevoerd worden naar de ringgracht. Tegelijk zijn er in het ontwerp grote infiltratiezones voorzien, waardoor het regenwater kan insijpelen in de bodem. Dat helpt om de grondwatertafel op peil te houden. Hoge bomen zorgen voor schaduw en verkoeling bij extreme warmte.

Verkeersveilig

Verhoogde fietspaden en voetpaden beschermen de zachte weggebruiker. Er komen veilige oversteekplaatsen en kruispunten. Door de weginrichting, met één rijvak in elke richting, wordt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer afgeremd.

We willen na de heraanleg het verkeer stimuleren om de N70 niet langer te gebruiken als ringweg rond de stadskern. De bovenliggende E17 is daarvoor de aangewezen route. Daarom ook maken we samen met het Vlaams Gewest verder werk van de aanleg van de ‘oostelijke tangent’. Dat is de nieuwe verbindingsweg die voorzien is tussen de E17 en de Singel (aan Unigro), langsheen de spoorlijn van Sint-Niklaas naar Temse.

Aantrekkelijk straatbeeld

De nieuwe aanblik van de N70 wordt heel anders dan de grijze baan die we vandaag kennen. De indeling met bomen, groenstroken, goed leesbare kruispunten en veel ruimte voor fietsers en voetgangers vormen de weg om tot een aangename, sfeervolle stadsboulevard.

Het ontwerp voor de stadsboulevard

  • Eén rijvak in asfalt van 3,05 meter breed, in beide rijrichtingen.
  • Groene middenberm van 7,30 meter breed, met bomenrijen.
  • Fietspad van minimum 1,75 meter breed in beide rijrichtingen. Uitgevoerd in rode asfalt.
  • Voetpad van minimum 1,50 meter breed langs beide kanten van de weg. Uitgevoerd in blauwgrijze betonstraatstenen.
  • Parkeerstroken van 2 meter breed langs beide kanten van de weg, op een aantal locaties en in combinatie met groenzones.
  • Regelmatig veilige oversteekplaatsen voor zachte weggebruikers.

Je vindt de detailplannen (bovengrond en ondergrond) in bijlage onderaan deze webpagina.

Hoe gaat het verder?

Ruim voor de werken starten, organiseren wij een infomarkt over alle aspecten van het project.

Als je woning of bedrijf op het tracé van het project ligt zal de afkoppelingsdeskundige in de loop van de komende maanden met jou een afspraak maken om de scheiding van het afval- en regenwater op jouw perceel te bespreken.

De start van de werken is voorzien in 2024. Ruim op voorhand organiseren wij een bewonersvergadering, in aanwezigheid van de aannemer, over de praktische uitvoering van de werken, met aandacht voor de timing, fasering en bereikbaarheid van jouw woning of zaak. Het spreekt voor zich dat infrastructuurwerken van deze omvang niet in één keer worden uitgevoerd.

Door de indeling van de werken in fasen en deelfasen, met telkens aangepaste verkeersmaatregelen, zorgen wij ervoor dat je woning of bedrijf maximaal bereikbaar blijft.

Veelgestelde vragen

Jouw reactie

Intussen willen wij graag het ontwerpplan voor de heraanleg aan jou voorleggen. Heb je een opmerking, vraag of suggestie? Laat het ons weten via deze webpagina of het online formulier.

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen