Nieuw RUP voor Hendrik Heymanplein

Vogelvlucht Heymanplein

De gemeenteraad keurde op 24 februari 2017 een plan (ook conceptstudie genoemd) goed voor de herontwikkeling van het Hendrik Heymanplein als een levendig en groen plein, met een prominente plaats voor de bibliotheek, een supermarkt én voldoende ruimte voor de lokale handelaars. Het plan kwam tot stand door het verkennen van verschillende opties en toekomstbeelden voor het plein.

Social media sharing

Een volgende stap in het proces voor de herinrichting van het Hendrik Heymanplein was de juridische verankering van deze conceptstudie in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Voor de opmaak van dat RUP werd eerst een startnota opgemaakt en raadpleegbaar gesteld. Tijdens de periode van raadpleging die plaats vond van 6 september tot en met 4 november 2019 werden verschillende adviezen en reacties geformuleerd die aanleiding gaven tot aanpassingen. Deze werden verwerkt in de scopingnota. Op basis hiervan stelde de gemeenteraad op 23 april 2021 het ontwerp RUP voorlopig vast. Het openbaar onderzoek vond hierover plaats van 17 mei tot en met 15 juli 2021. De gemeenteraad stelde op 26 november 2021 het RUP Hendrik Heymanplein definitief vast.

Ruimtelijke planning

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen