Rioleringsproject Gentstraat-Nauwstraat

Openliggende straat

Op maandag 3 juni 2019 gaat het rioproject Gentstraat-Nauwstraat van start. In beide straten komt er een gescheiden rioleringsstelsel, met een aparte afvoer van hemelwater en van afvalwater. De bovengrond wordt volledig vernieuwd. Daarbij zijn veilige, nieuwe fietspaden voorzien. De werken duren tot december 2020, maar de aannemer werkt in verschillende fasen om de verkeershinder te beperken. De uitvoering van de werken werd toegelicht op woensdagavond 20 maart 2019. U vindt de presentatie, met alle detailinfo en plannen, in de bijlage onderaan deze webpagina.

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

3 juni 2019

Werken Gentstraat richting Belsele (tot 20-12)

3 juni 2019

Werken tot kruispunt Nauwstraat/Gentstraat (tot 20-12)

15 september 2019

Werken op kruispunt Nauwstraat/Gentstraat (tot 05-03)

7 januari 2020

Werken kruispunt Nauwstraat/Gentstraat tot kruispunt met Sint-Gillis-Waas (tot 15-05)

1 februari 2020

Werken Nauwstraat (tot 31-03)

31 maart 2021

Einddatum

31 maart 2021

Waterzuivering

Door de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel kan de waterzuivering veel efficiënter verlopen. Een aparte leiding voert enkel het afvalwater naar het waterzuiveringsstation aan Kleibeke. Het hemelwater wordt niet langer gemengd met het afvalwater, maar komt in de Molenbeek terecht. Ook op privaat terrein wordt het hemelwater afgekoppeld van  het afvalwater. De coördinatie van deze werken is in handen van Aquafin.

Verkeersveiligheid

De rioleringswerken gaan gepaard met een volledige vernieuwing van de bovengrond. In het ontwerp is heel wat aandacht besteed aan de verkeersveiligheid.

Zo komen er veilige, nieuwe fietspaden:

 • in de Nauwstraat: verhoogd fietspad van 1,75 meter in rode beton, met een schrikstrook van 0,25 meter tussen boordsteen en fietspad.
 • in de Gentstraat, richting Belsele: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 1,50 meter in rode beton.
 • In de Gentstraat, richting Sint-Pauwels: ontdubbeld fietspad in rode beton.

Andere verkeersmaatregelen:

 • Beveiligde fietsoversteek in de Gentstraat.
 • Stopstrepen in Gentstraat, dus Marktstraat/Nauwstraat hebben voorrang.
 • Verkeersremmende maatregelen in de Nauwstraat.
 • De maximum snelheid in de Nauwstraat is 50 km per uur.
Rioproject Gentstraat/Nauwstraat: fasen en wegomleggingen (in fase 1 en 2)

Rioproject Gentstraat/Nauwstraat: fasen en wegomleggingen (in fase 1 en 2)

Fasering

Fase 1A: van 3 juni tot 20 december 2019

 • Aanleg pompstation op de Molenbeek in de Gentstraat.
 • Rioleringswerken in Gentstraat vanaf pompstation richting Belsele, tot huisnummer 48.

Fase 1B: van 15 september tot 20 december 2019

 • Rioleringswerken vanaf pompstation tot vlak voor kruispunt Nauwstraat/Gentstraat.

Fase 2A: van 7 januari tot 5 maart 2020

 • Rioleringswerken op kruispunt Nauwstraat/Gentstraat.

Fase 2B: van 1 februari tot 15 mei 2020

 • Rioleringswerken van kruispunt Nauwstraat/Gentstraat tot kruispunt met Sint-Gillis-Waas.

Fase 3: van 18 mei tot 31 maart 2021

 • Rioleringswerken in de Nauwstraat.

Wegomlegging

Tijdens de volledige fasen 1 en 2 (van 3 juni 2019 tot 15 mei 2020) is er een grote wegomlegging voorzien vanuit de dorpskern van Sint-Pauwels, via de N403 naar de Plezantstraat en verder via de Guido Gezellelaan en de Leon Scheerderslaan naar de westelijke tangent en naar Belsele.

Contact

Studiebureau

GroupD:  info@groupd.eu, tel. 056 71 20 80.

Stadsbestuur

- Dienst communicatie: communicatie@sint-niklaas.be, tel. 03 778 30 81.

- Projecten openbaar domein: tim.verfaillie@sint-niklaas.be, tel. 03 778 35 21.

Aquafin

- Contactcenter Aquafin: contact@aquafin.be, tel. 03 450 45 45.

- Gertjan De Vuyst, afkoppelingsadviseur, info@landmeetkantoordevuyst.be, tel. 09 398 27 49, gsm 0494 43 59 35.

Aannemer

Mols nv – Van den Berghe nv: info@nvVdB.be, tel. 03 735 04 20.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen