Rioleringswerken rioproject Zwaanaarde starten op maandag 26 september 2022

Luchtbeeld van de Zwaanaardestraat
Luchtbeeld van de Weimanstraat
Luchtbeeld van de Heirstraat
Luchtbeeld van de Hellestraat
Luchtbeeld van de Leebrugstraat
Luchtbeeld van de Leestraat
Luchtbeeld van de Wapenaarteindestraat

Maandag 26 september 2022 gaan in de Zwaanaardestraat en omgeving rioleringswerken van start. Het gaat om de aanleg van gescheiden riolering en de vernieuwing van de bovengrond over een traject van ruim 5 km.

Social media sharing

De rioleringswerken zijn van groot belang. We zetten in op waterzuivering, verkeersveiligheid, ontharding, vergroening en verfraaiing van het openbaar domein. Door hun schaalgrootte en impact zullen de werken het uitzicht van het westelijk deel van Sinaai aanzienlijk wijzigen en ten goede komen. 

Het project

Het rioproject Zwaanaarde omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de volledige heraanleg van de bovengrond en de vernieuwing van de nutsleidingen. 

Dit is het tracé van de werken:
  • Zwaanaardestraat;
  • Keizerstraat;
  • Leebrugstraat;
  • Weimanstraat (deel tot aan de Fondatiebeek);
  • Deel Wapenaarteinde, Hellestraat, Heirstraat en Leestraat

Het gaat dus om een omvangrijk project met een grote impact op de waterzuivering in Sinaai. Afvalwater van ongeveer 900 inwoners (400 woningen) sluiten we aan op het gescheiden rioleringsstelsel. De kostprijs van het project wordt geraamd op 11,5 miljoen EUR, waarvan 7,8 miljoen EUR wordt gedragen door de stad en 3,7 miljoen EUR door Aquafin. 

Waarom deze rioleringswerken?

  • Over heel het traject wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met een aparte afvoer van regenwater en afvalwater. Dit is belangrijk voor de waterzuivering op ons grondgebied. Doordat het afvalwater apart afgevoerd wordt naar het waterzuiveringsstation en niets langer vermengd is met regenwater, kan de waterzuivering efficiënter gebeuren. 
  • Het hemelwater wordt afgeleid naar de waterlopen in de omgeving om het water langer vast te houden en te laten indringen in de bodem. Dit is belangrijk voor de stand van het grondwaterpeil en – in het algemeen – voor de klimaatbestendigheid van onze stad.
  • Door de Belselebeek in open bedding te leggen, vermindert het risico op wateroverlast en dus ook alle ellende die daarmee gepaard gaat.
  • De omgeving wordt verkeersveiliger. De herinrichting van het openbaar domein is daarop afgestemd, met onder meer een van de rijbaan gescheiden dubbelrichtingsfietspad op het volledige traject Zwaanaarde-Keizerstraat en de heraanleg van de schoolomgeving in de Leebrugstraat. Op de as Zwaanaarde-Keizerstraat verlaagt de snelheid van maximum 70 naar maximum 50 km per uur.
  • Het straatbeeld wordt aangenamer en fraaier, door de volledige vernieuwing van het openbaar domein.

Klantendienst

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen