Rioproject aansluiting Hoogkameren

Luchtfoto van gebied Hoogkameren

In rioproject ‘aansluiting Hoogkameren’ leggen we een optimaal gescheiden rioleringsstelsel aan in Houten Schoen, Eigenlostraat, Galgstraat, de zijtak Hoogkamerstaat tot aan E17, de Hoge Heerweg en de Damstraat tot aan de bestaande waterloop ter hoogte van huisnummer 30. Tegelijkertijd vernieuwen we ook het wegdek in deze straten. Ook het wegdek van de Damstraat en de Cauwerstraat tot aan de Passtraat worden vernieuwd. Het totale project heeft een tracélengte van 5,4 km. Hierbij worden een driehonderdtal woningen en bedrijven aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel.

Social media sharing

Voorbereidende nutswerken

De voorbereidende nutswerken starten op maandag 5 juni 2023 en worden afgerond in het voorjaar van 2024. De effectieve werken voor de aanleg van de gescheiden riolering en de vernieuwing van het wegdek volgen dan vanaf midden 2024. De werken worden in fasen uitgevoerd, voor een maximale bereikbaarheid. Hieronder vindt u alvast een overzicht van de planning en de bereikbaarheid van uw straat en buurt in de eerste fasen van de voorbereidende nutswerken. 

Fasering van voorbereidende nutswerken

                                              

De nutswerken verlopen in verschillende fasen:

 • Fase 1 (geel): Hoogkamerstraat (zijstraat tot E17)
 • Fase 2 (blauw): Eigenlostraat (A) en Galgstraat (B)
 • Fase 3 (roze): Houten Schoen
 • Fase 4 (rood): Damstraat
 • Fase 5 (groen): Hoge Heerweg

FASE 1 (HOOGKAMERSTRAAT) EN FASE 2A (EIGENLOSTRAAT)

De werken van fase 1 starten vanaf maandag 5 juni en zullen voltooid worden tegen zaterdag 1 juli. Vanaf zaterdag 1 juli starten dan de werken van fase 2. Tot midden juli (bouwverlof) zullen er voorbereidende werken uitgevoerd worden in de Eigenlostraat. Gedurende deze werken zal er voornamelijk plaatselijk hinder zijn. In augustus (na het bouwverlof) werkt de aannemer verder in de Eigenlostraat. 

FASE 2B (EIGENLOSTRAAT & GALGSTRAAT)

Vanaf maandag 7 augustus starten de nutsmaatschappijen met de aanleg van nieuwe nutsleidingen en het ondergronds brengen van de bovengrondse leidingen in de Eigenlostraat. De aannemer werkt tussen de Laarstraat en het reeds vernieuwde kruispunt aan de Hoogkamerstraat richting de spoorweg.  

FASE 3 (HOUTEN SCHOEN)

Vanaf maandag 13 november starten de nutsmaatschappijen met de aanleg in Houten Schoen. De aannemer werkt in de Houten Schoen vanaf de Eigenlostraat in de richting van de Damstraat. Aansluitend aan de werken van de Houten Schoen zullen er ook nutswerken uitgevoerd worden in Hertenhof. 

De timing van deze fasering is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Plan met fasering van de voorbereidende nutswerken voor rioproject aansluiting Hoogkameren

Verkeerssituatie en bereikbaarheid tijdens voorbereidende nutswerken

FASE 1 (HOOGKAMERSTRAAT (ZIJSTRAAT TOT E17))

Tijdens de werken van fase 1 in de Hoogkamerstraat blijft de straat bereikbaar voor verkeer, mits enige hinder ter hoogte van de werken. Mogen we vragen om het verkeer overdag zo beperkt mogelijk te houden, zodat de werken minimaal gehinderd worden en zo vlot mogelijk kunnen verlopen.

FASE 2A (EIGENLOSTRAAT)

Tijdens de werken van fase 2 in de Eigenlostraat die voor het bouwverlof uitgevoerd worden, blijft doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk. Hierbij is er ook plaatselijk enige hinder mogelijk ter hoogte van de werken. De opritten worden in beide fasen maximaal bereikbaar gehouden. Indien het niet mogelijk is om uw oprit bereikbaar te houden, zal de aannemer u hiervan op de hoogte brengen.

Meer praktische informatie vindt u in onderstaande bewonersbrochure, die eind mei bus-aan-bus werd bedeeld in de buurt. 

FASE 2B (EIGENLOSTRAAT & GALGSTRAAT)

In Eigenlostraat wordt enkele rijrichting ingevoerd vanaf Houten Schoen, richting Laarstraat. Verkeer richting Houten Schoen wordt vanaf de Laarstraat omgeleid via Laagstraat – Eurolaan en Houten Schoen. Fietsverkeer blijft in beide richtingen mogelijk. Gemotoriseerd verkeer komende vanuit Eigenlo (Temse) dient om te rijden via de Laarstraat, Laagstraat en N16.  In de Galgstraat blijft plaatselijk verkeer beurtelings in beide rijrichtingen mogelijk. De werken in de Laarstraat zijn beperkt, waardoor beurtelings verkeer mogelijk blijft.  

FASE 3 (HOUTEN SCHOEN) 

De werken in Houten Schoen verlopen in twee fasen: fase 1 tussen Eigenlostraat en Industriepark-Noord en fase 2 tussen Industriepark-Noord en Damstraat. In de fase waar gewerkt wordt, wordt tijdelijk enkele rijrichting ingevoerd richting Sint-Niklaas. Verkeer richting Temse zal omgeleid worden via N70 en N16. 
Voor voetgangers, fietsers en bromfietsen blijft doorgang mogelijk in beide richtingen. Voor de werken in Hertenhof blijft plaatselijk verkeer mogelijk. 

Het ontwerp voor uw straat

Via onderstaande knoppen vindt u per straat meer informatie over het ontwerp voor de heraanleg. 

Werken voor mens en milieu

De rioleringswerken in je straat hebben tot doel de waterzuivering te verbeteren. Het regenwater wordt afgevoerd naar beken en waterlopen in de omgeving. Daardoor gaat er enkel nog onverdund afvalwater naar het waterzuiveringsstation van Temse en kan de zuivering efficiënter verlopen.

In het ontwerp van je straat gaat veel aandacht uit naar ontharding en vergroening, om het regenwater beter vast te houden en te laten indringen in de bodem. Dat is belangrijk voor het grondwaterpeil.

Tenslotte zijn de werken ook van groot belang voor de verkeersveiligheid. Zo is er in alle straten een verbetering van de weginfrastructuur voor fietsers voorzien.

Gescheiden riolering op jouw terrein

Rioleringswerken met aanleg van een gescheiden stelsel gaan overal gepaard met de afkoppeling van het regenwater op privaat domein. Dit betekent dat het afval- en regenwater ook op jouw eigendom gescheiden moet worden en apart moet aansluiten op de nieuwe leidingen die in je straat komen. Het gaat om een verplichting, zowel van de Europese als van de Vlaamse overheid. Het doel is regenwater zoveel mogelijk te hergebruiken of te laten infiltreren in de bodem en waterzuivering te verbeteren.

Het stadsbestuur biedt daarbij maximale ondersteuning. De afkoppelingsstudie per woning wordt betaald door de stad, de afkoppelingswerken worden gesubsidieerd en ook de kosten voor de keuring, na uitvoering van de werken, worden gedragen door de stad. De eerste stap is het bezoek van de afkoppelingsdeskundige, die samen met jou de situatie op jouw perceel bekijkt en een plan uittekent. Je hoeft hiervoor niets te doen. Wij contacteren jou. Belangrijk is dat er nooit breekwerken zullen gebeuren in je woning.

Programma Sint-Niklaas Zuid

Het rioproject ‘aansluiting Hoogkameren’, met onder meer de werken in je straat, maakt op zich ook deel uit van een breder geheel. Het gaat om het programma ‘Sint-Niklaas Zuid’, de gecoördineerde opeenvolging van acht grote openbare werken aan de zuidrand van onze  stad. Dit zijn de projecten in volgorde van uitvoering. Waterzuivering en verkeersveiligheid zijn de grote doelstellingen.

 • Puitvoetstraat: rioleringswerken en fietspaden. In uitvoering sinds midden maart 2020.
 • Hoogkamerstraat: aanleg fietspad. De werken starten in het najaar 2020.
 • Industriepark-West: rioleringswerken en fietspaden. Start van de werken in het voorjaar 2021.
 • Aansluiting Hoogkameren (= Hoogkamerstraat, Hoge Heerweg, Houten Schoen, Eigenlostraat en Galgstraat): rioleringswerken en fietspaden. Start van de werken in het najaar 2021/begin 2022.
 • Dendermondse Steenweg en Tereken: fietspaden. Start voorjaar 2023.
 • Eigenlostraat (vanaf spoorlijn)-Brandstraat: rioleringswerken en fietspaden. Start voorjaar 2024.
 • Industriepark-Noord: fietspaden (in fasen vanaf 2021).
 • Oostelijke tangent: nieuwe, rechtstreekse verbinding tussen de E17 en de N70/Singel, langsheen de spoorlijn naar Temse (onteigeningen 2020-2022).

Presentatie 13 mei 2020

Hieronder vind je een ingesproken presentatie die we gaven op 13 mei 2020 over de werken voor rioproject aansluiting Hoogkameren. Deze thema's komen aan bod:

 • doelstelling van de werken;
 • situering van dit project binnen het programma van de grote infrastructuurwerken in het zuiden van de stad;
 • globale toelichting bij het ontwerp (riolering en bovengrond);
 • aanleg van gescheiden riolering op jouw terrein (= afkoppeling).

Projecten openbaar domein

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen