Rioproject aansluiting Hoogkameren

Luchtfoto van gebied Hoogkameren

In het najaar van 2022 gaat het rioproject 'aansluiting Hoogkameren' van start. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan, met een aparte afvoer van regenwater en afvalwater. Er komt ook een volledig nieuwe bovengrond met bijzondere aandacht voor de veiligheid van de zachte weggebruikers. Het project omvat de Houten Schoen, Eigenlostraat, Galgstraat, Hoogkamerstraat en Hoge Heerweg.

Social media sharing

Op deze webpagina vind je toelichting over de voorbereiding van de werken in je straat en leggen we ook het ontwerp voor de heraanleg aan jou voor.

Hieronder vind je een ingesproken presentatie over deze thema's:

 • doelstelling van de werken;
 • situering van dit project binnen het programma van de grote infrastructuurwerken in het zuiden van de stad;
 • globale toelichting bij het ontwerp (riolering en bovengrond);
 • aanleg van gescheiden riolering op jouw terrein (= afkoppeling).

Onder de ingesproken presentatie kan je doorklikken naar de specifieke info voor jouw straat.
Daaronder vind je nog algemene informatie over de werken.

Werken voor mens en milieu

De rioleringswerken in je straat hebben tot doel de waterzuivering te verbeteren. Het regenwater wordt afgevoerd naar beken en waterlopen in de omgeving. Daardoor gaat er enkel nog onverdund afvalwater naar het waterzuiveringsstation van Temse en kan de zuivering efficiënter verlopen.

In het ontwerp van je straat gaat veel aandacht uit naar ontharding en vergroening, om het regenwater beter vast te houden en te laten indringen in de bodem. Dat is belangrijk voor het grondwaterpeil.

Tenslotte zijn de werken ook van groot belang voor de verkeersveiligheid. Zo is er in alle straten een verbetering van de weginfrastructuur voor fietsers voorzien.

Gescheiden riolering op jouw terrein

Rioleringswerken met aanleg van een gescheiden stelsel gaan overal gepaard met de afkoppeling van het regenwater op privaat domein. Dit betekent dat het afval- en regenwater ook op jouw eigendom gescheiden moet worden en apart moet aansluiten op de nieuwe leidingen die in je straat komen. Het gaat om een verplichting, zowel van de Europese als van de Vlaamse overheid. Het doel is regenwater zoveel mogelijk te hergebruiken of te laten infiltreren in de bodem en waterzuivering te verbeteren.

Het stadsbestuur biedt daarbij maximale ondersteuning. De afkoppelingsstudie per woning wordt betaald door de stad, de afkoppelingswerken worden gesubsidieerd en ook de kosten voor de keuring, na uitvoering van de werken, worden gedragen door de stad. De eerste stap is het bezoek van de afkoppelingsdeskundige, die samen met jou de situatie op jouw perceel bekijkt en een plan uittekent. Je hoeft hiervoor niets te doen. Wij contacteren jou. Belangrijk is dat er nooit breekwerken zullen gebeuren in je woning.

Programma Sint-Niklaas Zuid

Het rioproject ‘aansluiting Hoogkameren’, met onder meer de werken in je straat, maakt op zich ook deel uit van een breder geheel. Het gaat om het programma ‘Sint-Niklaas Zuid’, de gecoördineerde opeenvolging van acht grote openbare werken aan de zuidrand van onze  stad. Dit zijn de projecten in volgorde van uitvoering. Waterzuivering en verkeersveiligheid zijn de grote doelstellingen.

 • Puitvoetstraat: rioleringswerken en fietspaden. In uitvoering sinds midden maart 2020.
 • Hoogkamerstraat: aanleg fietspad. De werken starten in het najaar 2020.
 • Industriepark-West: rioleringswerken en fietspaden. Start van de werken in het voorjaar 2021.
 • Aansluiting Hoogkameren (= Hoogkamerstraat, Hoge Heerweg, Houten Schoen, Eigenlostraat en Galgstraat): rioleringswerken en fietspaden. Start van de werken in het najaar 2021/begin 2022.
 • Dendermondse Steenweg en Tereken: fietspaden. Start voorjaar 2023.
 • Eigenlostraat (vanaf spoorlijn)-Brandstraat: rioleringswerken en fietspaden. Start voorjaar 2024.
 • Industriepark-Noord: fietspaden (in fasen vanaf 2021).
 • Oostelijke tangent: nieuwe, rechtstreekse verbinding tussen de E17 en de N70/Singel, langsheen de spoorlijn naar Temse (onteigeningen 2020-2022).

Projecten openbaar domein

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen