Rioproject Pastoor Copstraat en Pastoor Stepmanlaan

Luchtfoto van de Pastoor Cop en Stepmanlaan

Op maandag 12 april gaat het sinds lang aangekondigde rioleringsproject Pastoor Copstraat–Pastoor Stepmanlaan van start. Na de werken op de Grote Baan en in de Vossekotstraat, vormt het project in uw straat zowat het sluitstuk van de waterzuivering in dit deel van Nieuwkerken. Dat is beslist een stap vooruit voor de bescherming van ons leefmilieu.

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

12 april 2021

Fase 1: De Vossekotwegel wordt omgevormd tot ontsluitingsweg met invoegstroken.

12 april 2021

Tot eind april.

Fase 2: Rioleringswerken in de Pastoor Copstraat.

1 mei 2021

Tot juni 2021.

Fase 3: Aanleg bovengrond in de Pastoor Copstraat. Rioleringswerken in Pastoor Stepmanlaan (nr 13 - 19)

1 juni 2021

Tot augustus 2021.

Fase 4: Rioleringswerken in de Pastoor Stepmanlaan (nr 45 - 27)

1 augustus 2021

Tot oktober.

Fase 5: Rioleringswerken en aanleg bovengrond in de Pastoor Stepmanlaan (nr 45 - 40/60)

1 november 2021

tot januari 2022.

Einde werken

31 januari 2022

Einddatum

31 januari 2022

Zoals steeds gaan de werken gepaard met een volledige vernieuwing van de bovengrond en krijgt u dus meteen ook een nieuwe straat.

Op deze webpagina vindt u een toelichting over het doel van de werken en over de praktische uitvoering door de aannemer. Heeft u nog vragen, ook tijdens de werken, neem dan contact op met de werfleider of met onze diensten. Ze zijn er om u te helpen.

We doen, samen met de aannemer, al het mogelijke om de hinder tijdens de werken zo beperkt mogelijk te houden en wij kijken nu al uit naar de feestelijke opening van de vernieuwde straten in het voorjaar 2022.

Waarom deze werken?

In de betrokken straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met een aparte afvoer van regenwater en afvalwater. Dat is belangrijk voor de waterzuivering op ons grondgebied. Doordat het afvalwater apart afgevoerd wordt naar het waterzuiveringsstation en niet langer vermengd is met regenwater, kan de waterzuivering efficiënter gebeuren. Ook het regenwater van alle woningen wordt afgekoppeld, het wordt apart van het afvalwater aangesloten op de openbare riolering.

Het regenwater wordt afgevoerd naar de waterlopen in de omgeving en naar het nieuw aan te leggen bufferbekken. Daar kan het regenwater in tijden van hevige neerslag tijdelijk gestockeerd worden, om zo wateroverlast te vermijden. In het bekken worden twee poelen uitgegraven, waar het water langzaam kan insijpelen in de ondergrond, wat ten goede komt aan de stand van het grondwater. Daarmee wordt de buurt een stuk klimaatbestendiger.

Het straatbeeld wordt aangenamer en fraaier, door de volledige vernieuwing van het openbaar domein. Ook de nutsleidingen zijn vernieuwd.

De verbeteringswerken in de Vossekotwegel betekenen een opwaardering van deze trage weg.

De heraanleg

De bovengrond van Pastoor Copstraat en Pastoor Stepmanlaan wordt volledig vernieuwd, met voetpaden, parkeerstroken afgewisseld met boomvakken en een rijbaan in betonstraatstenen van 4,40 meter breed.

Centraal in de Pastoor Stepmanlaan komt er een groenzone. Het bufferbekken komt langsheen de Vossekotwegel, die ook een nieuwe aanleg krijgt. De nutsleidingen verdwijnen onder de grond. De openbare verlichting is volledig nieuw. Bekijk de detailplannen van alle werken onderaan deze pagina.

Fasering van de werken en verkeerssituatie

Let wel: de uitvoering van de werken is afhankelijk van verschillende factoren. De planning kan steeds bijgestuurd worden omwille van technische aspecten, de leefbaarheid, de veiligheid van de omgeving en/of de weersomstandigheden.

Fase 1: van maandag 12 april tot eind april 2021

De Vossekotwegel wordt voor de duur van de werken omgevormd tot ontsluitingsweg met invoegstroken. U kan als bewoner tijdens de werken uw woning bereiken en verlaten via deze aangepaste wegel. Daarbij vragen wij uw bijzondere aandacht bij het oprijden van de Vossekotstraat. Wees daar extra voorzichtig. De ontsluitingweg wordt ook enkel gebruikt door u en uw buren met de wagen, met de fiets of te voet. Wees hoffelijk voor elkaar, gebruik de invoegstroken, laat elkaar passeren en breng zeker de zachte weggebruikers niet in gevaar.

Fase 2: van eind april tot juni 2021
 • Rioleringswerken in de Pastoor Copstraat.
 • Bewoners van de Pastoor Copstraat kunnen over de werf rijden, langs de kant van de even huisnummers, om hun woning te verlaten en te bereiken. De bewoners van de Pastoor Stepmanlaan kunnen ontsluiten via de tijdelijke ontsluitingsweg (Vossekotwegel) naar de Vossekotstraat.
Fase 3: van juni tot augustus 2021
 • Aanleg bovengrond in de Pastoor Copstraat. Ontsluiting Pastoor Copstraat over de nieuw aangelegde verharding.
 • Rioleringswerken in de Pastoor Stepmanlaan, van huisnummer 2 tot huisnummer 22 en van huisnummer 13 tot huisnummer 19. Ontsluiting Pastoor Stepmanlaan via de tijdelijke ontsluitingsweg. Bewoners in de werkzone kunnen ontsluiten via de Pastoor Copstraat of via de ontsluitingsweg, afhankelijk van de vordering van de werken.
Fase 4: van augustus tot oktober 2021
 • Rioleringswerken in de Pastoor Stepmanlaan van huisnummer 45 tot huisnummer 27. Ontsluiting van deze woningen over de werf zelf.
 • Het ander gedeelte van de Pastoor Stepmanlaan kan ofwel ontsluiten via de Pastoor Copstraat, ofwel via de ontsluitingsweg.
 • Ontsluiting Pastoor Copstraat via de aangelegde verharding in de straat.
Fase 5: van november 2021 tot januari 2022
 • Rioleringswerken en aanleg bovengrond in de Pastoor Stepmanlaan van huisnummer 45 tot huisnummer 40/60. Ontsluiting van deze woningen over de werf.
 • Ontsluiting ander deel Pastoor Stepmanlaan en Pastoor Copstraat via de aangelegde verharding in de Pastoor Stepmanlaan en via de Pastoor Copstraat.

Afkoppeling op privédomein

Na de werken zal het afval- en hemelwater gescheiden afgevoerd worden. Daarom is het belangrijk dat ook uw afvalwater in de juiste afvoerbuis terechtkomt, zonder hemelwater. Daar moet u zeker rekening mee houden bij nieuwbouw of als u uw woning grondig verbouwt. Wij weten dat dit niet altijd gemakkelijk is voor bestaande woningen. Daarom willen wij u hierbij helpen.

De afkoppeling is verplicht, tenzij binnenshuis werken nodig zijn. U heeft hiervoor al bezoek en een voorstel gekregen van de afkoppelingsdeskundige. Als u de overeenkomst ondertekent en terugstuurt, vraagt u ook meteen ondersteuning aan voor deze afkoppeling. U kan hiervoor beroep doen op ons subsidiereglement en maximaal 1.500 EUR subsidie krijgen voor uitvoering van de afkoppeling. Op het einde van het project wordt ook uw woning gekeurd op kosten van de stad. Een conform keuringsattest is vereist om wettelijk in orde te zijn.

Hoe werkt de aannemer?

Het stadsbestuur laat sinds vele jaren rioleringswerken uitvoeren, ook in de binnenstad. Door de werkwijze van de aannemer kan de hinder tot een minimum beperkt blijven. Zo wordt nooit de hele straat tegelijk opgebroken. De aannemer werkt in korte trajecten van ca. 50 meter. In die zone vinden de graafwerken plaats, wordt de nieuwe riolering gelegd en gaat de sleuf terug dicht met een voorlopige steenslagverharding. Daarna schuift de werf door en beginnen deze handelingen opnieuw.

Minder hinder

Minder hinder is niet hetzelfde als geen hinder. De aannemer probeert de hinder te beperken waar mogelijk. Bij problemen is de werfleider het eerste aanspreekpunt! Enkel bij hem krijgt u de correcte informatie.

Ophaling huisvuil

Wanneer uw woning in de werfzone ligt en niet bereikbaar is voor de ophaalwagens, mag u uw huisvuil blijven aanbieden volgens de planning van de ophaalkalender van MIWA. Zet uw afval buiten vóór 6 uur de dag van ophaling of na 18 uur de avond voordien. De aannemer verzamelt de aangeboden afvalfracties (huisvuil, PMD, papier en karton …) naar een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is. Dat geldt ook voor uw gft-container en diftar-container. Op de containers hangt een adressticker. Op die manier kan de aannemer de leeggemaakte containers terug aan de juiste woning plaatsen. Zorg er daarom voor dat de sticker op uw container goed leesbaar is. U kan een nieuwe sticker aanvragen via 0800 98 003 of info@miwa.be.

Veiligheid op de werf

Een rioproject omvat complexe infrastructuurwerken. Dat vraagt duidelijke afspraken inzake veiligheid. De aannemer voert de werken uit volgens een opgelegd veiligheidsplan. De werken zullen eveneens opgevolgd worden door een externe veiligheidscoördinator.
Ook voor u als bewoner zijn er een aantal richtlijnen. Allereerst: vermijd indien mogelijk de werfzone! Indien u toch de werfzone betreedt gelden volgende regels:

 • Zorg ervoor dat u bij het betreden van de werfzone alles ziet en hoort. Geen gsm of oortjes in werfzone.
 • Alertheid te allen tijden, ook na de werkuren! De werfzone is nooit een veilig speelterrein!
 • Respecteer signalisatie en afsluitingen.
 • Maak oogcontact bij naderen van zwaar werfverkeer.

Werfleider: Geert Boone

9100
Sint-Niklaas

Contact

Klantendienst

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen