Rioproject Zwaanaarde

Beeld van de schaapherder in de Leebrugstraat
Luchtbeeld van de Zwaanaardestraat
Luchtbeeld van de Leebrugstraat

Midden 2022 gaat het rioleringsproject Zwaanaarde van start. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan, met een aparte afvoer van regenwater en afvalwater. Er komt ook een volledig nieuwe bovengrond met bijzondere aandacht voor de veiligheid van de zachte weggebruikers.

Op deze webpagina vind je informatie over het waarom van deze werken en over de ontwerpplannen. In een volgende fase kan je hier ook alle info vinden over de uitvoering van de werken.

Social media sharing

Het project

Het rioproject Zwaanaarde omvat de vernieuwing van de nutsleidingen, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de volledige heraanleg van de bovengrond.

Dit is het tracé van de werken:

  • Zwaanaardestraat
  • Keizerstraat
  • Leebrugstraat
  • Weimanstraat (deel tot aan de Fondatiebeek)
  • Deel Wapenaarteindestraat, Hellestraat, Heirstraat en Leestraat

Het gaat dus om een omvangrijk project met een grote impact op de waterzuivering in Sinaai. Een 400-tal woningen worden aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel. Het volledige traject van vernieuwde wegen en fietspaden is ruim 5 km lang.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 10 miljoen EUR, waarvan 7 miljoen EUR wordt gedragen door de stad en 3 miljoen EUR door Aquafin.

Waarom deze werken

  • Over heel het traject wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met een aparte afvoer van regenwater en afvalwater. Dat is belangrijk voor de waterzuivering op ons grondgebied. Doordat het afvalwater apart afgevoerd wordt naar het waterzuiveringsstation en niet langer vermengd is met regenwater, kan de waterzuivering efficiënter gebeuren.
  • Het hemelwater wordt afgeleid naar de waterlopen in de omgeving om het water langer vast te houden en te laten indringen in de bodem. Dat is belangrijk voor de stand van het grondwaterpeil en - in het algemeen - voor de klimaatbestendigheid van onze stad.
  • Door de Belselebeek in open bedding te leggen vermindert het risico op wateroverlast en dus ook alle ellende die daarmee gepaard gaat.
  • De omgeving wordt verkeersveiliger. De herinrichting van het openbaar domein is daar op afgestemd, met onder meer een van de rijbaan gescheiden dubbelrichtingsfietspad op het volledige traject Zwaanaardestraat-Keizerstraat en de heraanleg van de schoolomgeving in de Leebrugstraat.
  • Het straatbeeld wordt aangenamer en fraaier, door de volledige vernieuwing van het openbaar domein.

Het ontwerp voor de bovengrond

Belangrijk! Je vindt alle detailplannen, zowel van de bovengrond als van de bovengrond, in bijlage onderaan deze webpagina. Hierna volgt een korte beschrijving per straat.

1.    Zwaanaardestraat van Sinaaidorp tot einde Belselebeek (735 m)

De huidige betonverharding wordt vervangen door een rijweg in asfalt van 6 meter breed, inclusief straatgoten. Aan de zuidkant is er een dubbelrichtingsfietspad voorzien van 2,50 meter breed, gescheiden van de rijbaan door een bufferstrook van 1 meter. De ingebuisde Belselebeek komt in een open bedding te liggen. Tussen de waterloop en het fietspad is eveneens een schuwafstand van 1 meter voorzien. De berm aan de noordzijde is onverhard. Het insijpelen van het hemelwater in de bodem blijft daar mogelijk. De maximumsnelheid is 50 km per uur.

2.    Zwaanaardestraat vanaf het einde van de Belselebeek + de Keizerstraat

In het tweede deel van de Zwaanaardestraat en in de Keizerstraat is de beschikbare rooilijnbreedte niet overal gelijk. Daardoor zal over een deel van het tracé de schrikstrook tussen de rijweg en het fietspad gereduceerd worden 0,50 meter. Ook de bufferruimte tussen het fietspad en de perceelsgrens is beperkter. Verder is het profiel hier volledig gelijk aan dat van het eerste deel van de Zwaanaardestraat.

3.    Kruispunt Weimanstraat/Leebrugstraat/Keizerstraat

Hier is een ruim verkeersplateau afgebakend om de snelheid van  het verkeer tijdig af te remmen. De materialen worden over de breedte van de Leebrugstraat doorgetrokken. Op het plateau geldt de zone 30.

Aan het begin van de Leebrugstraat blijft er ruimte voor groen. Door een verhoogd talud te creëren krijgt de schaapherder opnieuw een prominente plaats, als herkenbaar ankerpunt in Sinaai. Er zijn op het kruispunt vijf parkeerplaatsen voorzien.

4.    Leebrugstraat

Het nieuwe wegprofiel voorziet enkelrichtingsfietspaden van 1,20 meter breed in beton. De rijweg in asfalt is 6 meter breed, inclusief straatgoten. Er worden op regelmatige afstanden wegversmallingen voorzien om het snelheidsregime van 50 km per uur af te dwingen.

De schoolomgeving wordt verhoogd aangelegd. De maximumsnelheid is hier 30 km per uur. De exacte invulling van deze zone wordt nog samen bekeken met de directie, de leerkrachten en het oudercomité van de school.

5.    Weimanstraat (deel tot aan de Fondatiebeek)

In de Weimanstraat komt er een dubbelrichtingsfietspad aan de oneven zijde, in het verlengde van het bestaande fietspad.

6.    Wapenaarteindestraat (deel)

Het profiel blijft ongewijzigd: een rijbaan in kasseien ingesloten door betonstroken. Bijkomend worden nog grasbetontegels voorzien.

7.    Heirstraat (deel)

De bermen in steenslag worden vervangen door betonstroken. De rijweg in asfalt wordt 3,60 meter breed. Er komen ook grasbetontegels om verdichting van de berm tegen te gaan.

8.    Leestraat (deel)

Het profiel van de Leestraat blijft ongewijzigd na de rioleringswerken.

9.    Hellestraat (deel)

Ook hier blijft het profiel ongewijzigd. Het gaat om een rijweg in asfalt en zijstroken van 70 cm in kasseien. De kasseien worden wel met open voeg en drainerende fundering aangelegd om waterinfiltratie mogelijk te maken. Aan het kruispunt Hellestraat/Zwaanaardestraat is een uitbuiging van het fietspad van de Zwaanaardestraat voorzien. Daardoor ontstaat een wegversmalling met voorrangsregime.

Afkoppeling op privédomein

Rioleringswerken met aanleg van een gescheiden stelsel gaan overal gepaard met de afkoppeling van het regenwater op privaat domein. Dit betekent dat het afval- en regenwater ook op jouw eigendom gescheiden moet worden en apart moet aansluiten op de nieuwe leidingen die in je straat komen. Het gaat om een verplichting, zowel van de Europese als van de Vlaamse overheid. Het doel is regenwater zoveel mogelijk te hergebruiken of te laten infiltreren in de bodem en waterzuivering te verbeteren.

Het stadsbestuur biedt daarbij maximale ondersteuning. De afkoppelingsstudie per woning wordt betaald door de stad, de afkoppelingswerken worden gesubsidieerd en ook de kosten voor de keuring, na uitvoering van de werken, worden gedragen door de stad. De eerste stap is het bezoek van de afkoppelingsdeskundige, die samen met jou de situatie op jouw perceel bekijkt en een plan uittekent. De meeste bewoners maakten daarover reeds afspraken op basis van het bezoek.

Herbekijk het webinar

Heb je het webinar van donderdagavond 10 juni met de toelichting van de plannen van het rioproject gemist?
Je kan het hier herbekijken.

Jouw aandachtspunten

Misschien heb je na het bekijken van de ontwerpplannen of na de toelichting van het webinar nog vragen of aandachtspunten. Laat het ons weten via

 

Hoe gaat het verder?

De eerstvolgende stap is de aanvraag van de omgevingsvergunning tijdens de komende zomer.

Projecten openbaar domein

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen