Rioproject Zwaanaarde

Beeld van de schaapherder in de Leebrugstraat
Luchtbeeld van de Zwaanaardestraat
Luchtbeeld van de Leebrugstraat

Sinds maandag 26 september 2022 worden er in de Zwaanaardestraat en omgeving rioleringswerken uitgevoerd. Het gaat om de aanleg van gescheiden riolering en de vernieuwing van de bovengrond over een traject van ruim 5 km. Op deze webpagina vind je informatie over de plannen en de uitvoering van de werken.

Social media sharing

De rioleringswerken zijn van groot belang. We zetten in op waterzuivering, verkeersveiligheid, ontharding, vergroening en verfraaiing van het openbaar domein. Door hun schaalgrootte en impact zullen de werken het uitzicht van het westelijk deel van Sinaai aanzienlijk wijzigen en ten goede komen. 

Fasering

Vanaf de start van de rioleringswerken op maandag 26 september, is de Zwaanaardestraat volledig afgesloten.  

De rioleringswerken zullen in fases verlopen, om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De totale uitvoeringstermijn voor de werken is ongeveer 2 jaar. Deze timing wordt continu bijgestuurd en kan steeds wijzigen bij onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Fase 1 en 2: Zwaanaardestraat 20 tot 76

Van maandag 26 september 2022 tot woensdag 29 maart 2023.  

 • Van september tot eind 2022: werken aan de riolering en wegenis (onderlaag asfalt). Grote hinder verwacht.  
 • In het voorjaar van 2023: afwerking pompstations en grachten. Minder hinder verwacht.  

Fase 3 en 4: Zwaanaardestraat 76 tot Hellestraat.  

Maandag 9 januari 2023 tot vrijdag 23 juni 2023.  

 • Van januari tot maart 2023: werken aan de riolering en wegenis (onderlaag asfalt). Grote hinder verwacht.
 • April tot juni 2023: afwerking. Minder hinder verwacht.

Fase 5: Zwaanaardestraat, tussen de Hellestraat en Weimanstraat (fase 5A) en het kruispunt Zwaanaardestraat-Leebrugstraat-Weimanstraat-Keizerstraat (fase 5B).

De vijfde fase (deel A) start vanaf maandag 27 maart. Eerst zal hier de wegenis uitgebroken worden en tijdelijke steenslag aangelegd worden. Na de paasvakantie start de aanleg van de riolering. Die aanleg en de uitvoering van de wegenis in fase 5 zullen afgerond worden tegen de zomervakantie. Fase 5B start op dinsdag 2 mei. Het doel is om deze fase (aanleg riolering en wegenis) af te werken tegen het bouwverlof dat start vanaf 15 juli. 

Tijdens de rioleringswerken zijn woningen/handelszaken niet bereikbaar als:

 • Rioleringswerken voor de woning plaatsvinden (max. enkele dagen): de communicatie wordt door de aannemer verzorgd.
 • Aanleg wegenis: boordstenen en fietspaden in beton aangelegd. Geen bereikbaarheid tijdens de aanleg en uithardingsperiode voor gemotoriseerd verkeer. Met de fiets of te voet is uw woning steeds bereikbaar.

De aannemer brengt u op de hoogte wanneer uw woning toch tijdelijk niet bereikbaar is.

Fase 6: Keizerstraat

Maandag 7 augustus tot eind december. 

 • Augustus: straat wordt uitgebroken vanaf het kruispunt met de Weimanstraat tot aan de Moervaart;
 • Midden augustus: start rioleringswerken ter hoogte van huisnummer 43 richting het kruispunt met de
  Weimanstraat. De aanleg van de riolering duurt tot eind september/ begin oktober. Wanneer rioleringswerken voor de deur plaatsvinden, is uw woning tijdelijk (max. enkele dagen) niet bereikbaar.
 • In oktober worden kolken, boordsteen, goten en fundering aangelegd;
 • Begin november 2023 legt de aannemer de onderlagen asfalt en het betonnen fietspad aan;
 • Hierna worden nog de opritten en toegangen tot de woningen en de bermen aangelegd.

Fase 7 en 8: Heirstraat, Wapenaarteinde en Leestraat

(Deze fase loopt deels gelijk met fase 6 in de Keizerstraat.)

De werken starten aan het kruispunt van de Leestraat-Leebrugstraat en gaan dan verder richting de Leestraat (september-december 2023) en de Heirstraat en Wapenaarteinde (oktober-december 2023). 

Leestraat

 • Midden september: opbreken bestaande rijbaan (vanaf het kruispunt met de Leebrugstraat tot aan Leestraat 41) en aanleg van tijdelijke steenslag. 
 • Begin oktober: aanleg van de riolering. Vanaf de Leebrugstraat tot aan Leestraat 41 komt deze in het midden van de baan, vanaf Leestraat 41 tot Leestraat 29 (einde werkzone) wordt er vooral in de berm gewerkt naast de rijbaan. 
 • November-december: aanleg wegenis (kasseiverharding). 

Heirstraat/Wapenaarteinde

 • Begin oktober: opbreken bestaande rijbaan. 
 • Midden oktober tot begin november: aanleg van de riolering. 
 • Midden november-december: aanleg wegenis (asfalt in de Heirstraat, kassei in Wapenaarteinde). 

De timing is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Verkeershinder

Aan de start van fase 6 ging het kruispunt van de Keizerstraat, Zwaanaardestraat, Weimanstraat en Leebrugstraat opnieuw open. Hierdoor blijven de woningen in de Leebrugstraat steeds bereikbaar via de Zwaanaardestraat of  Weimanstraat tijdens de werken in de Leestraat, Heirstraat en Wapenaarteinde. Gedurende de volledige werkperiode is er geen doorgaand verkeer mogelijk over het kruispunt Leestraat-Leebrugstraat. Te voet en met de fiets aan de hand kan je wel steeds langs de werken. 

De toegangsweg voor de Leestraat is via de Hulstbaan. Wapenaarteinde en de Heirstraat zijn bereikbaar via de Eikelstraat en Heirlandstraat (Lokeren). In de Leestraat/Heirstraat/Wapenaarteinde zijn woningen/handelszaken niet bereikbaar als: 

 • Rioleringswerken voor de deur plaatsvinden (max. enkele dagen): de aannemer houdt u hiervan op de hoogte. 
 • Aanleg wegenis: geen bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer tijdens de aanleg en uithardingsperiode. Met de fiets en te voet blijft uw woning steeds bereikbaar.

Bereikbaarheid school
De school De Zwaan is vanaf midden september voor gemotoriseerd verkeer enkel bereikbaar via de Zwaanaardestraat, Weimanstraat en Hellestraat. Te voet en met de fiets aan de hand kan je wel nog steeds langs de werfzone.

We raden voor de veiligheid van de kinderen en ouders wel aan om de werfzone te vermijden gedurende deze periode en via de Zwaanaardestraat of Weimanstraat naar de school te gaan. 

Verdere fasering

Na deze fasen volgen nog fases 9 tot 13. Hierover volgt nog meer informatie later in het traject. 

Vragen

Over de rioleringswerken?

BESIX Infra

Projectleider: Jeroen de Beleyr, JDeBeleyr@besix.com
Werfleider: Ewout Thierens, EThierens@besix.com
Noodnummer: 0497 52 07 78

Vragen ontwerp wegenis

Contact techniek

03 778 36 00
contacttechniek@sint-niklaas.be

Vragen ophaling huisvuil

MIWA

03 776 72 50
info@miwa.be

Meldingen

Klantendienst Sint-Niklaas

03 778 30 00
klantendienst@sint-niklaas.be

Klantendienst

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen