Rioproject Zwaanaarde

Beeld van de schaapherder in de Leebrugstraat
Luchtbeeld van de Zwaanaardestraat
Luchtbeeld van de Leebrugstraat

Sinds maandag 26 september 2022 worden er in de Zwaanaardestraat en omgeving rioleringswerken uitgevoerd. Het gaat om de aanleg van gescheiden riolering en de vernieuwing van de bovengrond over een traject van ruim 5 km. Op deze webpagina vind je informatie over de plannen en de uitvoering van de werken.

Social media sharing

De rioleringswerken zijn van groot belang. We zetten in op waterzuivering, verkeersveiligheid, ontharding, vergroening en verfraaiing van het openbaar domein. Door hun schaalgrootte en impact zullen de werken het uitzicht van het westelijk deel van Sinaai aanzienlijk wijzigen en ten goede komen. 

Fasering

Vanaf de start van de rioleringswerken op maandag 26 september, is de Zwaanaardestraat volledig afgesloten.  

De rioleringswerken zullen in fases verlopen, om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De totale uitvoeringstermijn voor de werken is ongeveer 2 jaar. Deze timing wordt continu bijgestuurd en kan steeds wijzigen bij onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Fase 1 en 2: Zwaanaardestraat 20 tot 76

Afgewerkt.

Fase 3 en 4: Zwaanaardestraat 76 tot Hellestraat.  

Afgewerkt.

Fase 5: Zwaanaardestraat, tussen de Hellestraat en Weimanstraat (fase 5A) en het kruispunt Zwaanaardestraat-Leebrugstraat-Weimanstraat-Keizerstraat (fase 5B).

Afgewerkt. 

Fase 6, 7 en 8: Keizerstraat, Heirstraat, Wapenaarteinde en Leestraat

De Keizerstraat, Heirstraat, Wapenaarteinde en de Leestraat worden verder afgewerkt tussen januari en midden maart 2024.

In de Keizerstraat werden de onderlagen asfalt aangelegd op 14 november. Na 14 november is het weer steeds ongunstig geweest om de onderlaag af te werken en de toplaag aan te leggen (te koud en/of te nat). Voor de toplaag moet het minimaal 6 graden (en 1 graad warmer per 1 Bft windkracht) én volledig droog weer zijn, gedurende een volledige werkdag.

Verder is het aanleggen van toplagen, ongeacht de temperatuur van de lucht, verboden van 1 december tot 1 maart. De toplaag asfalt in de Keizerstraat zal daarom pas in de loop van maart of april 2024 aangelegd worden.

Verkeershinder

In de Keizerstraat is doorgaand verkeer niet toegelaten. Voor het bestemmingsverkeer (bewoners en handelaars) is er geen probleem: alle woningen en handelszaken zijn bereikbaar en hiervoor is het toegelaten om over de onderlaag asfalt te rijden.

Vanaf begin januari 2024 stellen we de verbinding Weimanstraat-Zwaanaardestraat terug open voor doorgaand verkeer.

Fase 9: Leebrugstraat

Van maandag 8 januari tot eind mei 2024 werkt de aannemer in fase 9 van de werken in rioproject Zwaanaarde, in de Leebrugstraat. Deze timings zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

De aannemer werkt in twee fases: de eerste fase loopt vanaf de Leebrugstraat 36/45 tot de Zwaanaardestraat en de tweede fase vanaf de Leebrugstraat 35/46 tot de Leestraat.

De werken starten ter hoogte van Leebrugstraat 36/45, aan de waterloop die de Leebrugstraat kruist. De aannemer werkt eerst in de richting van de Zwaanaardestraat met de uitbraak van de wegenis en de aanleg van de riolering. In deze fase wordt vanaf de waterloop de regenwaterriolering aangelegd. Vanaf het nieuwe pompstation in de wegel tussen Leebrugstraat 33-35A wordt de vuilwaterriolering aangelegd richting de Zwaanaardestraat. Dit pompstation werd op 14 december 2023 geplaatst, als voorbereiding voor de start van de werken in de Leebrugstraat. Deze werken voeren we uit in januari en de eerste helft van februari.

Vanaf de tweede helft van februari legt de aannemer de vuilwaterriolering aan vanaf het pompstation aan de Leebrugstraat 33-35A in de richting van de Leestraat. De regenwaterriolering wordt ook aangelegd vanaf de waterloop richting de Leestraat. Opnieuw breken we eerst de wegenis uit en leggen we daarna de riolering aan. Ook de koker onder de rijbaan ter hoogte van de waterloop aan Leebrugstraat 36/45 wordt vervangen. Hierdoor zal er enkele dagen geen verkeer mogelijk zijn over de waterloop (zowel met de auto, te voet als met de fiets). De aannemer zal hiervoor zelf een brief versturen naar de bewoners met de exacte datums. Deze werken staan momenteel ingepland in de tweede helft van februari/begin maart.

De aanleg van de nieuwe wegenis volgt ten vroegste vanaf de tweede helft van maart tot eind mei.

Verkeershinder 

Gedurende de volledige fase is geen doorgaand verkeer in de Leebrugstraat mogelijk.

De woningen/handelszaken in de Leebrugstraat blijven wel bereikbaar. De woningen/handelszaken zijn niet bereikbaar als:

  • Rioleringswerken voor de deur plaatsvinden (max. enkele dagen): de aannemer houdt u hiervan op de hoogte.
  • Aanleg wegenis: geen bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer tijdens de aanleg en uithardingsperiode.
  • Met de fiets en te voet blijft uw woning steeds bereikbaar.

Bewoners kunnen best parkeren op hun eigen oprit of buiten de werfzone. Vanaf midden januari tot midden februari is het mogelijk om te parkeren tussen Leebrugstraat 36/45 en de Leestraat (deze zone is dan nog niet uitgebroken). In de loop van februari zullen ook een aantal parkings in de Heirstraat aangelegd worden.

Bereikbaarheid school en veiligheid schoolomgeving

De school De Zwaan ligt aan het einde van de Leebrugstraat, aan de kant van de Leestraat. We willen de toegang tot de school veilig houden voor alle leerlingen. De toegang van de school De Zwaan zal daarom vanaf midden januari tot mei enkel vanaf het weiland naast Leestraat 28 verlopen. Aan ouders raden we ten zeerste aan om rond te rijden via de Zwaanaardestraat, Hellestraat, Hulstbaan en de Leestraat en de werfzone in de Leebrugstraat te vermijden.

Er komt een tijdelijke parking op een weiland op deze locatie die enkel voor schoolverkeer gebruikt kan worden. De parking kan niet gebruikt worden als parking voor de bewoners, omdat de ruimte hier beperkt is. Deze parking wordt dagelijks afgesloten en is dus niet toegankelijk voor de bewoners.

Meer info voor de ouders van de leerlingen van De Zwaan volgt in de loop van december, via Smartschool.

Verdere fasering

Na deze fasen volgen nog fases 10 tot 13. Hierover volgt nog meer informatie later in het traject. 

Vragen

Over de rioleringswerken?

BESIX Infra

Projectleider: Jeroen de Beleyr, JDeBeleyr@besix.com
Werfleider: Ewout Thierens, EThierens@besix.com
Noodnummer: 0497 52 07 78

Vragen ontwerp wegenis

Contact techniek

03 778 36 00
contacttechniek@sint-niklaas.be

Vragen ophaling huisvuil

MIWA

03 776 72 50
info@miwa.be

Meldingen

Klantendienst Sint-Niklaas

03 778 30 00
klantendienst@sint-niklaas.be

Klantendienst

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen