RUP Bestemmingswissel Belsele

Belsele RUP
Social media sharing

De stad heeft het voornemen om het park Hein Deprez in Belsele juridisch te verankeren in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Zo kunnen we deze zone zo veel mogelijk vrijstellen van bebouwing, zowel voor behoud van het waardevolle landschap, als voor waterhuishouding: de bodem in deze zone kan immers veel water opslaan, en opnieuw afgeven in tijden van droogte. 

Hierbij voorziet de stad een bestemmingswissel, waarbij een beperkt deel van de woonfunctie gelegen binnen het park, naar een beter gelegen zone in Belsele wordt verplaatst, ten noorden van het spoor langsheen de Kleemstraat, vlakbij het station. 

De eerste stap in het planproces is de opmaak van de startnota. Deze nota is raadpleegbaar van 12 januari 2024 tot en met 11 maart 2024. 

Het stadsbestuur organiseert hierover ook een participatiemoment op woensdag 31 januari 2024 doorlopend van 17 tot 19 uur in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum Het Lindehof, Kerkstraat 11 in Belsele. 

Meer info is ook te vinden in het introductiefilmpje hieronder of in de bijlagen onderaan deze pagina. 

Je kan je reactie kwijt op het participatiemoment, maar je kan ook mailen naar info@sint-niklaas.be of een brief sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of afgeven in het stadhuis tegen ontvangstbewijs, uiterlijk 11 maart 2024. 

Ruimtelijke planning

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen