RUP Bolle akkergebied

Paarden in de weiden achter de Iepenstraat

De stad heeft het voornemen om in het gebied tussen de Sparrenhofstraat – Vrouweneekhoekstraat – Godschalkstraat – Klapperbeek – Vijfstraten niet alleen een uitbreiding te voorzien van de bosfragmenten tot een heus buurtbos, maar eveneens nieuwe trage wegen te voorzien naast het behoud van de open bolle (landbouw)akkers waarbij landschapsherstel aan de perceelsranden tot de mogelijkheden behoort.

Social media sharing

Het voorzien van bijkomende buurtbossen, is een onderdeel van het lobbenstadmodel van Sint-Niklaas. Om dit uit te voeren in uw buurt, koos de stad ervoor om een inrichtingsnota op te maken voor het gebied tussen Vijfstraten, de Sparrenhofstraat, de Klapperbeek en de Godschalkstraat, en hiervoor samen te werken met de Vlaamse Landmaatschappij. 

Om de realisatie van deze inrichtingsnota voor het bolle akkergebied ook juridisch te verankeren, beslisten we om voor het gebied een ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ (RUP) op te maken. Dit RUP zal een aantal zaken vastleggen:

  • de herbestemming van het zuidelijke deel van agrarisch gebied naar buurtbos
  • het voorzien van bijkomende trage wegen om het gebied recreatief beter te ontsluiten
  • het behoud van open landbouwgebied, hoofdzakelijk als bouwvrij gebied
  • de mogelijkheid voorzien van landschapsherstel tot de typische bolle akkers aan de hand van perceelsrandbegroeiing.

Voor het zover is moeten we nog heel wat stappen zetten. En daarbij horen we ook graag in deze startfase van het RUP uw mening.

Op woensdag 31 mei stelden we het plan voor tijdens een participatiemoment in basisschool De Kleurboog. We gaven er antwoord op vragen bij het plan en luisterden naar suggesties of aanvullingen. De infopanelen van dit participatiemoment en het verslag kan u hieronder bekijken.

Geen tijd om naar het infomoment te komen? U kan alle documenten van vrijdag 26 mei 2023  tot en met maandag 24 juli 2023 hieronder in de bijlagen raadplegen. De start- en procesnota zijn na afspraak ook raadpleegbaar tijdens de kantooruren in het stadhuis.  

Een reactie bezorgen kon tot en met maandag 24 juli 2023. Momenteel is de reactieperiode afgelopen.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen