RUP Bolle akkergebied

Paarden in de weiden achter de Iepenstraat

De stad heeft het voornemen om in het gebied tussen de Sparrenhofstraat – Vrouweneekhoekstraat – Godschalkstraat – Klapperbeek – Vijfstraten niet alleen een uitbreiding te voorzien van de bosfragmenten tot een heus buurtbos, maar eveneens nieuwe trage wegen te voorzien naast het behoud van de open bolle (landbouw)akkers waarbij landschapsherstel aan de perceelsranden tot de mogelijkheden behoort.

Social media sharing

Het voorzien van bijkomende buurtbossen, is een onderdeel van het lobbenstadmodel van Sint-Niklaas. Om dit uit te voeren in uw buurt, koos de stad ervoor om een inrichtingsnota op te maken voor het gebied tussen Vijfstraten, de Sparrenhofstraat, de Klapperbeek en de Godschalkstraat, en hiervoor samen te werken met de Vlaamse Landmaatschappij. 

Om de realisatie van deze inrichtingsnota voor het bolle akkergebied ook juridisch te verankeren, beslisten we om voor het gebied een ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ (RUP) op te maken. Dit RUP zal een aantal zaken vastleggen:

  • de herbestemming van het zuidelijke deel van agrarisch gebied naar buurtbos
  • het voorzien van bijkomende trage wegen om het gebied recreatief beter te ontsluiten
  • het behoud van open landbouwgebied, hoofdzakelijk als bouwvrij gebied
  • de mogelijkheid voorzien van landschapsherstel tot de typische bolle akkers aan de hand van perceelsrandbegroeiing.

Voor het zover is moeten we nog heel wat stappen zetten. En daarbij horen we ook graag in deze startfase van het RUP uw mening.

Op woensdag 31 mei stellen we het plan tijdens een participatiemoment graag aan u voor. We geven er ook antwoord op al uw vragen bij het plan en luisteren naar uw suggesties of aanvullingen. Bij goed weer zal er bovendien op bepaalde tijdstippen ook de mogelijkheid zijn om een korte toelichting te krijgen op het terrein zelf. We vertrekken vanaf de school De Kleurboog.

  • Wat? Info- en participatiemarkt RUP bolle akkergebied.
  • Wanneer? Woensdag 31 mei, doorlopend van 16 tot 20 uur. Kom langs wanneer het voor u past.
  • Waar? Basisschool De Kleurboog, Vijfstraten 130, 9100 Sint-Niklaas.

Geen tijd om naar het infomoment te komen? U kan alle documenten van vrijdag 26 mei 2023  tot en met maandag 24 juli 2023 hieronder in de bijlagen raadplegen. De start- en procesnota zijn na afspraak ook raadpleegbaar tijdens de kantooruren in het stadhuis.  

Wie een reactie wil bezorgen, doet dit ten laatste op maandag 24 juli 2023. U kan deze schriftelijk bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1,  9100 Sint-Niklaas, afgeven in het stadhuis tegen ontvangstbewijs of digitaal bezorgen via info@sint-niklaas.be of via onderstaande knop.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen