Schoolomgeving: nutswerken en herinrichting openbaar domein

Richard Van Britsomstraat

Op maandag 6 mei 2019 gaan in de schoolomgeving, tussen de Hofstraat en de Stationsstraat, werken van start voor de vernieuwing van de nutsleidingen. Aansluitend wordt het openbaar domein grotendeels heraangelegd in functie van de verkeersveiligheid en van de realisatie van een winkelwandellus in het stadscentrum.

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

6 mei 2019

Vernieuwen van de nutsleidingen

6 mei 2019

Overkoppelingen nutsvoorzieningen in de Richard van Britsomstraat

1 oktober 2019

Huisaansluitingen

1 mei 2020

Herinrichting openbaar domein

1 mei 2020

Einddatum

1 juli 2020

Vernieuwen van de nutsleidingen (mei-september 2019)

De nutswerken gaan van start op maandag 6 mei en lopen tot midden september 2019. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden alle nutswerken uitgevoerd door één gemeenschappelijke aannemer, die één sleuf maakt voor alle leidingen.

De aannemer werkt in verschillende fasen (zie plan in bijlage). De werf schuift geleidelijk op in de schoolomgeving, vanaf de Casinostraat en de Broodstraat richting Collegestraat. De timing is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden en van de technische complexiteit van de werken.

De nutswerken worden gecoördineerd door Fluvius. Het gaat concreet om de vernieuwing van de leidingen voor gas, elektriciteit en water, evenals de kabels van Telenet en Proximus. Ook de spanningspost in de Broodstraat wordt grotendeels vernieuwd.

Huisaansluitingen (september 2019-februari 2020)

Eind september zijn de sleufwerken achter de rug en start de aannemer met de huisaansluitingen. Daarbij worden er geleidelijk en over heel het traject putten in het voetpad gemaakt. Deze werken duren tot eind februari 2020. De aannemer werkt daarbij telkens aan één kant van de straat.

Herinrichting openbaar domein (voorjaar 2020)

In maart 2020 starten de werken voor de vernieuwing van het openbaar domein. Het gaat om de realisatie van de eerste fase van de winkelwandellus door de stadskern, met nieuwe voetpaden, de inrichting van een fietsstraat en de aanleg van verkeersveilige schoolingangen. De precieze keuze voor de herinrichting wordt de komende maanden gemaakt in overleg met de bewoners, handelaars en scholen. Over de praktische uitvoering wordt begin 2020 nog informatie bezorgd.

(Er volgt meer info onder de afbeelding)

Fasering visueel

Verkeerssituatie

Verkeerssituatie

 

Algemeen is de schoolomgeving tijdens de werken beperkt toegankelijk met de wagen. Globaal is dit de verkeerssituatie:

  • Fase 1 (6 mei tot 11 juni): verkeer mogelijk in Casinostraat (kant Stationsstraat), Richard Van Britsomstraat en Boonhemstraat.
  • Fase 2A (11 juni tot 17 juni): verkeer mogelijk in Casinostraat (kant Hofstraat), Broodstraat en Richard Van Britsomstraat.
  • Fase 2B (17 juni tot 1 juli): verkeer mogelijk in de Casinostraat en Broodstraat.
  • Fase 2C (1 juli tot 12 juli): verkeer mogelijk in Casinostraat (kant Hofstraat) en Richard Van Britsomstraat. Deze fase werd nog toegevoegd om technische redenen.
  • Fase 3 (16 augustus tot 13 september): verkeer mogelijk in Casinostraat en Broodstraat.
  • Fase 4 (16 september tot 27 september): verkeer mogelijk in de volledige schoolomgeving.

Omdat het om een schoolomgeving gaat, is er een regeling getroffen voor de toegankelijkheid voor de zachte weggebruikers. In elke fase van de werken blijft er langs één kant van de straat een voetpad beschikbaar voor voetgangers. Verder wordt er ook altijd gezorgd voor een vrije doorgang voor fietsers, op een brede fietscorridor, afgebakend met laag hekwerk.

Wanneer de werfzone in de Casinostraat (kant Stationsstraat) ligt, wordt de Regentiestraat doodlopend op de Stationsstraat. Bestemmingsverkeer kan dan in de Regentiestraat (tussen Regentieplein en Stationsstraat) in twee richtingen rijden.

Tijdens de huisaansluitingen (september 2019-februari 2020) is er opnieuw verkeer mogelijk in de schoolomgeving. In de zone waar de aannemer aan het werk is, blijft het parkeerverbod van kracht.

Meer info

Stadsbestuur

Fluvius

Aannemer

Contact

Techniekhuis

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas

Richard van Britsomstraat
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen