Participatie en proces

Social media sharing
Voorgevel van zwembad De Watermolen
Achtergevel van zwembad De Watermolen

Een infomarkt, een online bevraging, een lentewandeling, … De inrichting van het nieuwe sport- en recreatiepark bepalen we samen met de buurtbewoners en de belanghebbenden.

Participatie in het verleden

In 2020 en begin 2021 betrokken we de buurt, zwemmers, (sport)clubs en andere geïnteresseerden bij het project:

  • Op 16 september 2020 kon iedereen in basisschool OLVP Watermolendreef meer informatie over het project krijgen tijdens een infomarkt. Er waren 146 aanwezigen.
  • Vervolgens lanceerden we een online vragenlijst, die tot 22 oktober liep. Iedereen kon aangeven welke elementen belangrijk zijn voor een nieuw zwembad en een park in de Watermolenwijk. 813 mensen hebben deelgenomen. Wie dat wenste kon de vragenlijst ook op papier invullen.
  • Tegelijkertijd voerden we heel wat interviews & gesprekken met bepaalde doelgroepen, zoals kinderen, jongeren, moeders, mensen met een beperking, clubs. Met hen spraken we meer specifiek over hun verwachtingen van een zwembad en het sport- en recreatiepark.
  • De resultaten van deze eerste participatieronde presenteerden we op 18 november 2020 tijdens een online stadsgesprek met zo’n 138 deelnemers. In 3 thematische discussiegroepen werden enkele vragen gesteld aan de deelnemers.
  • In februari en maart 2021 kon men de ontwerpvoorstellen voor het park en de mobiliteitsoplossingen voor de buurt ontdekken op infopanelen op het terrein. Via een online vragenlijst kon men reageren op de voorstellen. 197 deelnemers gaven hun feedback.
  • Op 24 maart 2021 namen een 40-tal mensen deel aan de begeleide lentewandeling. Men kreeg er de kans om vragen te stellen over de ontwerpvoorstellen en de mobiliteitsoplossingen voor de buurt.
  • Op 17 november 2021 verwelkomden we zo’n 60 personen op een infomarkt, waar het Ruimtelijk Uitvoeringsplan kon ingekeken worden. Voor we in de Watermolenwijk een sport- en recreatiepark mogen aanleggen, moeten we namelijk de bestemming van bepaalde gebieden aanpassen. Vlakbij de Pijkedreef is een aantal terreinen namelijk nog bestemd voor landbouw. En in de omgeving van de Watermolenstraat/ Watermolendreef is een deel bestemd voor horeca en parkeren. We luisterden naar jullie suggesties en aanvullingen en gingen ermee aan de slag.Vervolgens werden de nodige vergunningen voor de bouw en aanleg van het Sportkringpark aangevraagd.
  • Op 20 april 2022 stelden we het voorontwerp voor het park aan 63 geïnteresseerden voor. Je kon er bekijken waar de sportvelden zullen komen, welke sport- en speelfaciliteiten er in het park aanwezig zullen zijn, waar je zult kunnen ontspannen en hoe het park toegankelijk wordt gemaakt. Het was een laatste moment waarop feedback kon gegeven worden op de plannen. Kon je er niet bij zijn? Kom dan zeker nog eens langs naar de tentoonstelling ‘Terug naar Sportkring’ tussen 12 en 15 mei 2022 in het Tijlkaffee. Je kan er de plannen inkijken.

We willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun waardevolle en constructieve feedback.

Kon je niet bij de verschillende participatiemomenten zijn? Je kunt alle documenten, presentaties, verslagen en plannen raadplegen op deze pagina.

 

Tijdslijn van het verdere verloop
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen