Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sportkringpark

Social media sharing
Voorgevel van zwembad De Watermolen
Achtergevel van zwembad De Watermolen

De gemeenteraad keurde op 8 februari 2021 een plan goed voor de ontwikkeling van het gebied van het Sportkringpark. Dit plan werd opgemaakt voor heel de site sportkringpark tussen de Water-molendreef – Watermolenstraat en de Pijkedreef. Voor de realisatie van het zwembad en het grootste gedeelte van het sportkringpark was er geen RUP vereist. Deze projecten liggen al binnen recreatiegebied. 

Daarnaast is het RUP vanuit juridisch oogpunt noodzakelijk voor twee aspecten in de ruimtelijke totaalvisie:

  • het herbestemmen van agrarische gronden in de noordwesthoek naar speelbos, sport en speelzones,
  • en de realisatie van een openbaar plein als entree naar de site t.h.v. van de Watermolenstraat/Watermolendreef

Een volgende stap in het proces voor de herinrichting van het sportkringpark was de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringplan (RUP). Hiervoor werd een hele procedure met verschillende raadplegings- en inspraakmomenten. De gemeenteraad stelde het RUP definitief vast in zitting van 23 juni 2023. 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen