Stadsrandbos Noord

Locatie van het nieuwe stadsrandbos

De stad heeft het voornemen om een toegankelijk buurtbos te voorzien achter de Dillaartwijk. Stadsrandbos Noord is één van de buurtbossen die de stad wenst te realiseren in de groene lobben nabij de woonomgevingen van de stad.

Social media sharing

De jeugdverenigingen zijn al jaren vragende partij om een nieuw bos in het noorden van de stad te ontwikkelen als tegenhanger van het zuidelijk gelegen stadsbos Puitvoet. Het voorzien van een stadsrandbos ten noorden van de stad werd tevens aanbevolen in het lobbenstadmodel van de stad.

Om de realisatie van het Stadsrandbos Noord ook juridisch te verankeren werd beslist om voor het gebied een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de herbestemming als bosgebied. 

Hiervoor werd reeds een startnota opgemaakt en raadpleegbaar gesteld. Tijdens de periode van raadpleging die plaats vond van 24 september tot en met 22 november 2021 werden verschillende adviezen en reacties geformuleerd die leidden tot aanpassingen. Deze werden verwerkt in de scopingnota. Op basis hiervan stelde de gemeenteraad op 28 april 2023 het ontwerp RUP voorlopig vast.

Je kan het ontwerp RUP van 12 mei tot en met 10 juli 2023 tijdens het openbaar onderzoek raadplegen onderaan deze pagina.

Indien je hierover een opmerking of bezwaar hebt, kan je dit bezorgen aan de Gecoro, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, gecoro@sint-niklaas.be, uiterlijk 10 juli 2023.

Op maandag 5 juni 2023 werd hierover ook een doorlopend infomoment georganiseerd van 17 tot 19 uur in de receptiezaal van het stadhuis.

Ruimtelijke planning

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen