Stationsomgeving Noord

Luchtfoto stationsomgeving Sint-Niklaas

De stad stelde een ontwerpbureau aan om een nieuw masterplan uit te werken voor de noordelijke stationsomgeving. In het masterplan wordt een visie uitgeschreven die de basis vormt voor concrete projecten zoals de aanleg van groen, de school, de bouw van woningen en de verkeerscirculatie. Ze doen dit samen met de verschillende belanghebbenden en de buurt. Hiervoor werd een participatietraject vastgelegd.

Social media sharing

Het is de bedoeling om in overleg met de professionele actoren (het stadsbestuur, het gemeenschapsonderwijs, de eigenaar van de slachthuissite, de Lijn en de NMBS) in een eerste stap te komen tot een schetsontwerp dat de toekomstige visie voor de stationsomgeving ruimtelijk voorstelt. Met dit schetsontwerp gaan we vervolgens het gesprek aan met de buurt om feedback en suggesties te verzamelen. Deze input is noodzakelijk om het schetsontwerp verder vorm te geven. We doen dit in verschillende stappen waarbij we op verschillende momenten een terugkoppeling voorzien met de professionele actoren en de buurt. Op die manier werken we stap voor stap en samen met alle betrokkenen aan dit masterplan.

Ruimtelijke planning

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen