Telling dak-en thuislozen Waasland

Symbool voor thuisloosheid

We zetten in het Waasland een belangrijke stap in de strijd tegen dak- en thuisloosheid. En daarvoor rekenen we ook op jou. Want ook jouw organisatie komt met dit probleem in aanraking, ook al is dat soms verdoken en merk je dat niet altijd meteen. Elke schakel is dus belangrijk om iedereen aan een dak boven het hoofd te helpen, om dit fenomeen te bestrijden, om het recht op wonen voor elke inwoner te garanderen.

Social media sharing

Help mee tellen

Met een wetenschappelijk onderbouwde telling van de dak- en thuisloosheid in het Waasland willen we het probleem in kaart brengen. Dat is van kapitaal belang en absoluut noodzakelijk. Duidelijke cijfers, over de omvang van het fenomeen en over het profiel van de doelgroep, zijn immers nodig voor een efficiënt beleid dat dak- en thuisloosheid bestrijdt.

Het onderzoek wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting en professioneel begeleid door de onderzoeksgroep Lucas van de KU Leuven. Voor de telling zelf vertrouwen we op de medewerking van alle Wase gemeenten, organisaties en verenigingen. We hebben iedereen nodig. Want het probleem treft steeds meer mensen, onder wie ook kinderen en jongeren. Dat is verontrustend.

De mensen die je op straat ziet slapen, zijn slechts het topje van de ijsberg. Met de telling willen we ook de verdoken dak- en thuisloosheid aan het licht brengen. Heel wat daklozen verblijven ook tijdelijk bij familie of vrienden. Dat zijn de zogenaamde zetelslapers. Je hebt ook mensen die slapen in kraakpanden, auto's en garages, of in opvangcentra. Dan heb je nog mensen die bijna een instelling kunnen verlaten zonder een woonoplossing en mensen die dreigen uit huis gezet te worden.

De kick-off

Om tot betrouwbare cijfers te komen vragen we jouw hulp om mee te tellen.

De kick-off vond reeds plaats op donderdag 15 september. Bedankt aan iedereen voor de grote belangstelling.  Wie aan de kick-off niet kon deelnemen of nog even wil terugblikken vindt onderaan de pagina de voorstelling ervan. We tellen nu af naar de infosessies en de uiteindelijke teldag op vrijdag 28 oktober 2022 

De infosessies over de telling

Na de kick-off vinden in het welzijnshuis van Sint-Niklaas en ook digitaal de infosessies over de telling plaats. De medewerkers van jouw organisatie die aan de telling meewerken zijn van harte welkom op één van de onderstaande sessies.  

We gaan aan de slag met een point-in-time telling. Dat betekent dat op één afgesproken moment alle dak- en thuisloze personen in kaart gebracht worden. We werken aan de hand van een korte vragenlijst die moet worden ingevuld (met of zonder de dak- of thuisloze persoon). Het succes van de telling is afhankelijk van de samenwerking met de lokale diensten en organisaties. Daarom hebben we jouw hulp en medewerking nodig!

Infosessies

Alle fysieke infosessies gaan door in het welzijnshuis, Abingdonstraat 99

  • Maandag 19 september om 14 uur
  • Dinsdag 20 september om 14 uur
  • Donderdag 22 september om 14 uur (enkel digitaal, via Teams)
  • Dinsdag 27 september om 14 uur
  • Woensdag 28 september om 14 uur
  • Donderdag 29 september om 14 uur (enkel digitaal, via Teams)

Schrijf je in

Contact

Heb je nog vragen? Aarzel niet om ze te stellen aan de projectcoördinatoren:

An Van Gasse, 0477 95 33 18 of via e-mail: An Van Gasse 

Karolien Hermans, 0473 56 56 01 of via e-mail: Karolien Hermans.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen