Veelgestelde vragen over de herinrichting N70

Waarom doen we dit project?

Het project is bittere noodzaak inzake waterhuishouding. Het afval- en regenwater van de wijken tussen de N70 en de ringgracht wordt dwars door de stadskern afgevoerd naar het waterzuiveringsstation aan Kleibeke. Dat zet nog altijd veel druk op de riolering in de binnenstad, met een groot risico op wateroverlast. Het project N70 verhelpt hier aan. Het is de laatste schakel in een reeks van projecten. Met de uitvoering van het project ‘Puivoetstraat’ en het dossier ‘Industriepark-West’ (uitvoering najaar 2021) zijn reeds stappen ondernomen.

Financieel

De totale investeringskost bedraagt € 11.172.168,40. Dit is een gecombineerd dossier met Aquafin (€3.124.178) en eveneens een subsidiedossier (€3.096.886,63). Het niet-subsidieerbaar deel bedraagt dan nog € 4.951.103,77. Een aanzienlijke som maar het is inzake waterhuishouding en verkeersveiligheid een absolute noodzakelijkheid.

Omrijfactor

De infiltratiezone is nodig in het kader van waterhuishouding waardoor deze  smaller moet ingericht worden. Daarnaast zijn er de beleidsambities om meer in te zetten op hoogstammige groen bij herinrichting van het openbaar domein. Bomen filteren fijnstof, verminderen het hitte-eilandeffect, capteren CO2, verfraaien het straatbeeld en verhogen de biodiversiteit. Door deze inrichting wordt de oversteekbaarheid van de N70 en de verkeersveiligheid voor automobilisten vergroot. Bovendien is de omrijfactor eerder beperkt doordat keerbewegingen mogelijk blijven.

Veiligheid kruispunten

De kruispunten Tereken, Driegaaien worden georganiseerd met het 'vierkant groen-principe'. Dat betekent dat alle fietsers en voetgangers uit de verschillende richtingen telkens tegelijk groen licht krijgen om over te steken, terwijl auto’s en vrachtwagens nog even moeten wachten.

Zonnepanelen en bomen

De bomen staan heel ver van de huizen (20 meter en meer) waardoor er geen directe invloed is op het rendement van de zonnepanelen.

Doorstroming

De doorstroming rondpunt zal pas verbeteren als Oostelijke tangent is aangelegd. Dit project zit intussen in een vergevorderde fase. Er is geen reden om aan te nemen dat de doorstroming zal verslechteren.

Voor het ziekenhuis komt een aparte verkeersinfrastructuur die verkeer van en voor het ziekenhuis op het hoofdwegennet moet houden. Daarnaast worden een reeks flankerende maatregelen getroffen om sluipverkeer tegen te houden (bv voor de Smisstraat).

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen