Verkeershinder tijdens project Zwaanaarde

Beeld van de schaapherder in de Leebrugstraat
Luchtbeeld van de Zwaanaardestraat
Luchtbeeld van de Leebrugstraat

Maandag 26 september 2022 gaan in de Zwaanaardestraat en omgeving rioleringswerken van start. Het gaat om de aanleg van gescheiden riolering en de vernieuwing van de bovengrond over een traject van ruim 5 km. 

Op deze webpagina vind je informatie over de plannen. In een volgende fase kan je hier ook alle info vinden over de uitvoering van de werken.

Social media sharing

Verkeershinder tijdens het hele project

Openbare werken van deze omvang hebben een grote impact op de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid, in het bijzonder in de landelijke straten ronde de projectzone. Deze wegen zijn smal, worden veel gebruikt door zachte weggebruikers en hebben kwetsbare bermen.

De ervaring met vorige werken in Sinaai (herleggen kasseien Dries en rioproject Sinaaidorp) heeft uitgewezen dat doorgaand verkeer in deze straten absoluut te vermijden is. Na overleg met onder meer de scholen, de dorpsraad en de handelaars werd daarom beslist om het doorgaand verkeer volledig buiten de omgeving van de werfzone te houden.

1. Verkeer van en naar Sinaai afgesloten

De weg tussen Eksaarde en Sinaai en tussen Klein-Sinaai, aan de bruggen over de waterlopen, werden bij de start van de nutswerken in beide rijrichtingen afgesloten. Fietsers en voetgangers krijgen aan de bruggen altijd vrije doorgang.

Wij adviseren dan ook sterk om korte verplaatsingen met de fiets te doen.

2. Slagbomen aan Sinaaibrug en Koebrug

Eerder werden er reeds slagbomen geplaatst ter hoogte van Sinaaibrug en Koebrug. Deze slagbomen blijven in dienst totdat de Zwaanaardestraat en de Keizerstraat afgewerkt zijn (eind 2023).

Bewoners in de Keizerstraat zullen nooit afgesloten worden. Wanneer de rioleringswerken in de Keizerstraat beginnen zal de slagboom aan het Keysershof verwijderd worden zodat er steeds een uitweg mogelijk is uit de Keizerstraat.

Tijdens de nutswerken werden de slagbomen gevandaliseerd. Daarom worden hier nu camera’s geplaatst. Wanneer vandalisme vastgesteld wordt, wordt de lokale politie op de hoogte gebracht.

3. Wegomlegging voor doorgaand verkeer.

De omleiding blijft ongewijzigd: voor het doorgaand verkeer zijn wegomleggingen voorzien via de gewestwegen in de omgeving van Sinaai (N70, N41 en N403) en dit vanaf het kruispunt Duizend Appels (N70/Schrijberg).

Om automobilisten te informeren is er op deze wegen signalisatie voorzien met grote borden.

Verkeershinder per fase

Per fasewissel zal er tijdig gecommuniceerd worden via een bewonersbrief.

Fase 1 en 2

Tijdens elke fase is de rijbaan volledig afgesloten ter hoogte van de werkzone.

  • De bestaande rijweg wordt zo lang mogelijk in gebruik gehouden, om woningen en handelszaken maximaal bereikbaar te houden.
  • Woningen blijven altijd te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar.
  • Voetgangers en fietsers (fiets aan de hand) kunnen steeds over een obstakelvrije ruimte (1,2 m breed) door de werf.

Woningen/handelszaken zijn niet bereikbaar als ...

  • Rioleringswerken voor de woning plaatsvinden (max. enkele dagen): de communicatie wordt door de aannemer verzorgd;
  • Aanleg wegenis: boordstenen en fietspad in beton. Geen bereikbaarheid tijdens de aanleg en uithardingsperiode: de communicatie wordt tijdig door de stad rondgestuurd.

Minder hinder is niet hetzelfde als geen hinder. De aannemer probeert de hinder te beperken waar mogelijk. Bij problemen is de werfleider het eerste aanspreekpunt. Enkel bij hem krijg je de correcte informatie.

Fases 3 en 4: Zwaanaardestraat 76 tot Hellestraat

Vanaf maandag 9 januari start de aannemer met de werken in fases 3 en 4, vanaf de Zwaanaardestraat 76 tot en met de Hellestraat. De werken kunnen dus een week vroeger starten dan eerder werd gecommuniceerd.

De aannemer start met het opbreken van de bestaande wegenis tot aan het kruispunt. De Hellestraat blijft zo lang mogelijk in gebruik, tot op het moment dat de aanleg van de riolering start. Vanaf maandag 9 januari wordt de Hellestraat reeds doodlopend, maar de woningen blijven steeds bereikbaar. Te voet en met de fiets kan je steeds langs de werfzone.

Tijdens de rioleringswerken zijn woningen/handelszaken niet bereikbaar als:

  • Rioleringswerken voor de woning plaatsvinden (max. enkele dagen): de communicatie wordt door de aannemer verzorgd.
  • Aanleg wegenis: boordstenen en fietspad in beton. Geen bereikbaarheid tijdens de aanleg en uithardingsperiode: de communicatie wordt tijdig door de stad rondgestuurd.
  • De aannemer brengt je op de hoogte wanneer je woning toch tijdelijk niet bereikbaar is.

Doel is om tegen eind maart de onderlaag asfalt af te werken. Daarna moeten de opritten en bermen afgewerkt worden.

Handelszaken

Handelszaken in de werfzone die actief zijn en actief reclame maken voor hun zaak (d.w.z. zichtbare borden vanaf het openbaar domein) gaan we aanduiden met omleidingsborden tijdens de rioleringswerken. Het projectgebied wordt opgedeeld in verschillende zones die elk een kleur krijgen toegewezen. Elke zone zal op de omleidingsborden aangeduid worden, zodat handelaars en klanten steeds weten welke borden ze moeten volgen. Per fasewissel zal dit, indien nodig, verplaatst worden.  

Er komen ook grote borden met de handelaars en hun toegewezen kleurcode. Deze zijn terug te vinden aan de Dries, het kruispunt Hilstbaan-Wijnveld en op de Hulstbaan ter hoogte van de Leestraat. Op deze manier krijgt elke toegangsweg een overzichtbord. 

Vragen over bereikbaarheid woning en planning van de werken

Tijdens de nutswerken

Firma Verbraeken Infra

Tijdens de rioleringswerken

Besix infra

Projectleider:
Jacques Van Boven
0496 59 29 04
Jacques.van.boven@verbraeken-infra.eu
Projectmanager:
Jeroen de Beleyr
JDeBeleyr@besix.com
Werfleider:
Axl Van Boven
0472 34 28 19
axl.van.boven@verbraeken-infra.eu
Projectleider:
Ewout Thierens
EThierens@besix.com
Klachten en info:
Jenny Jacobs
0470 20 30 27
Jenny.jacobs@verbraeken-infra.eu
Noodnummer:
0497 52 07 78

 

Klantendienst

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen