Vogelkeswijk

Zwaluwenlaan

In de Vogelkeswijk is het openbaar domein aan vernieuwing toe, en er zijn vaak meldingen over sluipverkeer en overdreven snelheid. In de toekomst willen we de Zwaluwenlaan, Mussendreef, Nachtegalenlaan en Vinkenlaan opnieuw aanleggen, met aandacht voor verkeersveiligheid, vergroening en ontharding. Samen met de buurt maken we een ontwerp voor de wijk. 

Social media sharing

Wijkwandeling op woensdag 13 maart 2024

Tijdens een wijkwandeling kregen de buurtbewoners op drie plaatsen in de wijk meer toelichting van experten over de mogelijkheden voor vernieuwing, vergroening en meer verkeersveiligheid in de wijk. Hieronder vind je deze informatie nog eens uitgebreid, met in de bijlage de infoborden.  

Als bewoner ken je je wijk natuurlijk het best: je kan ook reageren, persoonlijk, op papier of online. Wat vind je goed, wat vind je minder goed en wat zijn voor jou belangrijke aandachtspunten? Laat het ons weten. 

Is generated

Verkeersveiligheid 

Een aangename woonwijk met beperkte circulatie voor gemotoriseerd verkeer en maximaal comfort en veiligheid voor de zachte weggebruiker. We trachtten te zoeken naar een maximale bereikbaarheid voor de bewoners in combinatie met het schrappen van doorgaand verkeer. De trechtervormige circulatie binnen de wijk zal dit ondersteunen en gaat sluipverkeer tegen.  

Is generated
Vogelkeswijk kaart

Leesbaarheid zone 30 verhogen met asverschuivingen en versmalde rijbaan. De huidige rijbaanbreedte nodigt uit om de gaspedaal wat harder in te duwen. Dat heeft een grote impact op de leefbaarheid binnen de wijk.  

Is generated
schoolomgeving

Een aangename en toegankelijke wijk voor jong en oud. De nabijheid van de basisschool Berkenboom, de bib, de tekenschool, de jeugdbewegingen en het buurtwinkeltje trekken veel voetgangers en fietsers aan. Dit willen we maximaal stimuleren door de weg voor hen zo toegankelijk mogelijk te maken. Toch willen we ook voldoende parkeergelegenheid voorzien voor de school en de bezoekers. Bewoners van omliggende straten willen we liever weren uit de woonwijk. De locatie van de parkeerplaatsen zal cruciaal zijn om deze doelstelling te behalen.  

Is generated

Ruimte voor groen en water

Ontharden en vergroenen  

Minimale verharde oppervlakte zorgt voor maximale infiltratie van regenwater.  

De riolering in de wijk is nog gemengd. Afvalwater gaat samen met regenwater naar het zuiveringsstation. Waar nodig zullen herstellingen gebeuren aan de riolering.  

Het regenwater dat op straten en voetpaden valt, zal in de toekomst niet meer naar de riolering afstromen, maar infiltreren in wadi’s en groenzones. Zo dringt het regenwater in de bodem en vult het grondwater aan. Dat is bijzonder waardevol in droge periodes. Na de aanpassingen in de wijk zal jaarlijks 10.500.000 l water infiltreren in de bodem in plaats van te verdwijnen in de riolering.

Is generated
presentatie vogelkeswijk

Tuinwijk met groene bermen en bomenrijen 

De huidige bomen staan op de riolering en zijn op het einde van hun leven. We willen ze vervangen door verschillende boomsoorten die door het jaar heen een bloei- en kleurenrijkdom geven. Met bloemrijke planten maken we een ideale leefomgeving voor bijen, vlinders en vogels. 

De bermen worden ingezaaid met extensieve bloemenmengsels. Wedden dat het hier binnen de kortste keren gonst van het leven?

Medium ontharden betekent een ontharding van 40% van het openbaar domein. Bij maximum ontharden gaat het om maar liefst 50% van het openbaar domein. Dat betekent ongeveer 5.000 en 6.300 m² bijkomend groen om van te genieten! Een volledig voetbalveld… dat kan tellen, toch?

Is generated
Vogelkeswijk

Samen aan de slag!

Meten is weten!  

Heel wat enthousiaste buren doen mee aan de metingen van Odisee Hogeschool en Compair. Zo krijgen we een beeld van de leefomstandigheden in je wijk: temperatuur, vochtigheid, luchtkwaliteit en verkeersintensiteit. Wedden dat we al deze factoren kunnen verbeteren door de juiste keuzes te maken? 

Doe mee: ontharden en vergroenen  

  • Maak jij van je tuin ook een biodivers paradijsje? Vraag een gratis bezoek van de Tuinrangers: zij helpen je op weg om de juiste keuzes te maken.  
  • Onthard een deel van je tuin, maak een wadi en plaats een regenton of regenwaterput. Zo kan je waardevol regenwater opvangen en hergebruiken in droge periodes.

Vraag tuinadvies aan de Tuinrangers!

Laat je inspireren op Groenblauwpeil!

 

Is generated
VK Tegelwippen

Sint-Niklaas neemt met dit project deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. 

Doe jij ook mee? Elke inwoner, school of vereniging kan meedoen aan het VK Tegelwippen door tegels uit te breken in de voor-, achter- of geveltuin en te vervangen door groen. Geef je gewipte tegels in via het formulier op vk-tegelwippen.be. Dan tellen ze mee in de tegelteller van Sint-Niklaas! 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen