Voorkeursscenario intekening bushalte De Lijn aan Parklaan, nabij Grote Markt

Bushalte Parklaan nabij de Grote Markt

Het stadsbestuur gaf opdracht aan het ontwerpteam van de Grote Markt om de ruimtelijke mogelijkheden te onderzoeken voor de inplanting van een bushalte op de Parklaan, nabij de Grote Markt. Dat onderzoek leidde tot een gedetailleerd rapport met drie scenario’s.

Op deze projectpagina vindt u meer informatie over dit initiatief en over het gekozen voorkeursscenario. We vertrekken vanuit de brede context van de heraanleg van de Grote Markt.

Social media sharing

Kwaliteit en comfort voor busreizigers

Een autoluwe, maar toch bereikbare Grote Markt is één van de uitgangspunten voor de herinrichting. Dit betekent dat er enkel bestemmend verkeer rond de Grote Markt zal kunnen rijden. Om de bereikbaarheid optimaal te houden, geven we fietsers, voetgangers en het busverkeer maximaal toegang over de markt.

Dit houdt ook in dat er een kwalitatieve halte-infrastructuur voor het busverkeer moet voorzien worden. De verzoening tussen enerzijds de verkeersveiligheid, het functioneren van het plein en de toegankelijkheid van het openbaar domein en anderzijds het voorzien van voldoende ruimte voor de opstelcapaciteit voor de bussen, bleek een onmogelijke opgave.

Daarom werd een compromis gevonden met de inplanting van de bushaltes op de Parklaan, zo dicht mogelijk bij het kruispunt met de Grote Markt. De begrenzing van het projectgebied wordt uitgebreid tot de locatie waar de aanpassingen aan de rijweg noodzakelijk zijn.

De heraanleg van dit deel van de Parklaan zal in dezelfde ‘look & feel’ gebeuren als de rest van het projectgebied, met de bedoeling om ook hier een mooie en aantrekkelijke omgeving te creëren.

Voorkeursscenario

Het ontwerpteam van de Grote Markt ging, in overleg met De Lijn en de hulpdiensten, aan de slag om een aantal mogelijkheden voor een bushalte op de Parklaan in te tekenen. Dit onderzoek leidde tot drie scenario’s. U vindt het rapport van het ontwerpteam, met de gedetailleerde uitwerking van de drie scenario’s in bijlage onderaan deze webpagina.

Bij de beoordeling van de drie scenario’s geven wij de voorkeur aan scenario C, onder meer om volgende redenen:

  • We zetten maximaal in op kwaliteit en beperken de verkeersfunctie, zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid;
  • door te kiezen voor scenario C leggen we de rijbaan het verst van de gevels. Dit houdt in dat er meer ruimte komt voor de aanleg van een groene laan en een brede zone voor voetgangers en fietsers;
  • we hebben mogelijkheden om een laad- en loszone te integreren;
  • in dit concept zijn er geen conflicten met de inritten van de privégarages, waardoor een leesbare en veilige inrichting mogelijk is.
  • voor wie uit zuidelijke richting komt, is het voortaan mogelijk om vanuit de Parklaan linksaf te slaan, zowel in de Kokkelbeekstraat als naar het Hendrik Heymanplein.

Uw reactie

We nemen graag uw opmerkingen, suggesties of aanbevelingen mee in het verdere traject. U kan daarvoor een e-mail sturen naar Beleidsondersteuning, uiterlijk op maandag 20 december.

Uitvoering

De aanleg van de bushalte aan de Parklaan gaat mee in de globale planning van de heraanleg van de Grote Markt. De uitvoering van de werken gaat ten vroegste van start midden 2023. Wij bezorgen u tijdig alle praktische informatie daarover.

Beleidsondersteuning

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen