Vrouweneekhoekstraat

Straatbeeld Vrouweneekhoekstraat

Op deze webpagina vindt u een toelichting met bevraging over het opnieuw invoeren van tweerichtingsverkeer in de Vrouweneekhoekstraat, tussen Godsschalkstraat en Vrouw Mariastraat.

Social media sharing

Wat vooraf ging

Op 1 mei 2016 werd als proef éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Vrouweneekhoekstraat tussen de Sint-Gillisbaan en de Godsschalkstraat. De invoering van deze maatregel zorgde van bij de start voor veel reacties in de buurt, zowel positieve als negatieve.

Naar aanleiding van het proefproject en naar aanleiding van de werken in de Godsschalkstraat werd vorig jaar een infomoment georganiseerd waarbij diverse verkeersscenario’s met de buurt werden besproken. Als conclusie van het infomoment kon worden gesteld dat de meerderheid van de aanwezigen een duidelijke voorkeur had om het tweerichtingsverkeer in het deel van de Vrouweneekhoekstraat tussen de Sint-Gillisbaan en de Godsschalkstraat opnieuw in te voeren.

Het stadsbestuur heeft toen duidelijk gecommuniceerd dat dit enkel kon als rekening werd gehouden met alle aspecten van verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in deze omgeving. Het college van burgemeester en schepenen is overtuigd dat nu aan die voorwaarde kan voldaan worden om terug tweerichtingsverkeer in te voeren in de Vrouweneekhoekstraat.

Het resultaat van de herinrichting van de Godsschalkstraat speelt daarbij een belangrijke rol; de snelheidsremmers maken de straat verkeersveiliger: ze nodigt nu immers minder uit als ‘snelle’ doorsteek tussen de Klapperbeekstraat en de Sint-Gillisbaan.

De heraanleg

Alvorens het tweerichtingsverkeer opnieuw in te voeren zullen we de Vrouweneekhoekstraat, tussen de Godsschalkstraat en de Vrouw Mariastraat, heraanleggen volgens dezelfde principes als de Godsschalkstraat. Op die manier verhogen we de veiligheid voor de fietser en wordt parkeren in de berm langs de kant van de pare nummers mogelijk op een beperkt aantal plaatsen. Ook wordt het kruispunt Vrouweneekhoekstraat-Godsschalkstraat haakser aangelegd om sluipvrachtverkeer tussen Sparrenhofstraat en Sint-Gillisbaan via de Vrouweneekhoekstraat te ontmoedigen.

Om de bermen in de veel te smalle landelijke straten van de beschermde bolle akkers te beschermen werd bijkomend beslist om in de Blindestraat een verbod voor gemotoriseerd verkeer in te voeren uitgezonderd landbouwvoertuigen, aangelanden en fietsers.

De werken worden geraamd op 99.000 EUR exclusief btw en zouden in het najaar 2020 uitgevoerd worden. In een latere fase zal het kruispunt Vrouweneekhoekstraat/Sint-Gillisbaan verhoogd worden aangelegd. Deze fase zal meegenomen worden op het moment dat de fietspaden in de Sint-Gillisbaan en de Sint-Niklaasstraat zullen vernieuwd worden later deze bestuursperiode (2022-2023).

In bijlage onderaan deze webpagina vind je het inrichtingsplan voor de Vrouweneekhoekstraat, tussen Godsschalkstraat en Vrouw Mariastraat. Wij vernemen graag, uiterlijk op 30 juni, hoe je erover denkt via een korte enquête.

Mobiliteit

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen