Vrouweneekhoekstraat fietsstraat

Straatbeeld Vrouweneekhoekstraat
Straatbeeld Vrouweneekhoekstraat
Straatbeeld Vrouweneekhoekstraat
Straatbeeld Vrouweneekhoekstraat
Straatbeeld Vrouweneekhoekstraat
Straatbeeld Vrouweneekhoekstraat

Om de Vrouweneekhoekstraat en de Godsschalkstraat verkeersveiliger en verkeersluwer te maken vond er in het verleden heel wat overleg plaats met de buurt. Er werden ook al verschillende initiatieven genomen, zoals de herinrichting van de Godsschalkstraat en de proefperiode eenrichtingsverkeer in de Vrouweneekhoekstraat.

Social media sharing

Op basis van de conclusies van de laatste algemene bewonersvergadering voor de coronatijd, op 14 mei 2019, en de verdere besprekingen met de buurt tijdens de voorbije weken en maanden, hebben wij nu een ontwerpplan gemaakt voor de verkeersveilige herinrichting en omvorming tot fietsstraat van de Vrouweneekhoekstraat.

Op deze webpagina stellen wij dit ontwerpplan aan u voor, met de vraag om het grondig te bekijken en ons uw reactie te bezorgen. Alle reacties worden doorgenomen bij het opmaken van het definitief ontwerp.

De uitvoering van de werken is gepland in de loop van het najaar. Daarvoor krijgen de bewoners nog een nieuwe infofolder, met onder meer de timing, planning en verkeerssituatie.

We hopen alvast dat het ontwerpplan tegemoet komt aan de terechte zorg voor de verkeersveiligheid in de buurt.

Het ontwerp

Het ontwerp voor de herinrichting van de Vrouweneekhoekstraat is er op gericht om de snelheid af te remmen en sluipverkeer te ontraden. Dat gebeurt door deze ingrepen:

Wegversmalling

Vlak voor Ropheide is een opvallende wegversmalling voorzien. De rijbaan gaat daar van 6 meter naar 4,5 meter breed. De rijbaan krijgt vanaf de wegversmalling ook een opvallende rode asfaltverharding om het statuut fietsstraat te accentueren.

Aanpassing kruispunten

  • De aansluiting Vrouweneekhoekstraat-Sint-Gillisbaan krijgt een verhoogde inrichting.
  • Het kruispunt Vrouweneekhoekstraat-Godsschalkstraat wordt haakser aangelegd, in het bijzonder om sluipvrachtverkeer tussen Sparrenhofstraat en Sint-Gillisbaan via de Vrouweneekhoekstraat te ontmoedigen.

Fietsstraat

De Vrouweneekhoekstraat krijgt het statuut fietsstraat, vanaf Ropheide tot Sint-Gillisbaan. In een fietsstraat moeten de auto’s achter de fietsers blijven. De fietser is de hoofdgebruiker en auto’s moeten zich schikken naar het rijgedrag van de fi etsers. Fietsers mogen de volledige breedte van de rijstrook innemen. De snelheid van het autoverkeer is begrensd tot 30 km per uur.

Waar mogelijk wordt parkeren in de berm maximaal voorzien, dit gecombineerd met een vergroening van de straat.

De Vrouweneekhoekstraat krijgt dubbele rijrichting, over de volledige lengte.

Je vindt het ontwerpplan in bijlage onderaan deze webpagina.

[De tekst loopt verder onder de afbeelding]

Ontwerpvoorstel voor de Vrouweneekhoekstraat

Blindestraat en Poelstraat

Naar aanleiding van het ontwerp voor de herinrichting van de Vrouweneekhoekstraat wordt het eerder geplande doorrijverbod in de Blindestraat niet ingevoerd. Door het tweerichtingsverkeer in de Vrouweneekhoekstraat, ook in het gedeelte tussen de Sint-Gillisbaan en de Godsschalkstraat, wordt verwacht dat de verkeersdruk in de Blindestraat en Poelstraat zal afnemen.

Uw reactie

Heb je opmerkingen, suggesties of aandachtspunten bij het ontwerpplan?

Laat het ons weten via het online formulier.

Mobiliteit

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen