Wallenhof klimaatvriendelijk

Beeld van de Wallenhofwijk

Wallenhof is een straat uit de jaren ’70. De straat werd steeds goed onderhouden, maar de voetpaden en de rijweg zijn er aan opfrissing toe. Ook het groen verdient een grondige aanpak. Daarom vernieuwen we vanaf maandag 13 juni de zone met straatnaam ‘Wallenhof’. Tegelijkertijd maken we Wallenhof klaar voor de toekomst en klimaatbestendig.

Social media sharing

Door de klimaatopwarming kampen we immers steeds meer met langere droogteperiodes en intense piekregens. Door verharding weg te nemen en bomen te planten, maken we onze stad weerbaar tegen klimaatverandering. Zo kunnen we ons beschermen tegen mogelijke overstromingen, verdroging en oververhitting.

Praktisch

Wanneer?

De werken starten op maandag 13 juni 2022. De werken zullen in totaal ongeveer 5 maanden duren (inclusief bouwverlof, maar onder voorbehoud van de weersomstandigheden). Het einde van de werken is voorzien op 23 december. 

Waar?

In de volledige zone met straatnaam ‘Wallenhof’.

Wat?

 • Verwijderen van het voetpad aan de kant van de even huisnummers over de volledige werkzone.
 • Aanleg van Fiberklaar-netwerk langs beide zijden van de rijweg. Als het voetpad dat behouden blijft moet opgebroken worden voor aanleg van deze leidingen, dan wordt dit tijdelijk terug hersteld.
 • Opbreken van het voetpad aan de kant van de oneven huisnummers, inclusief boordstenen en greppels.
 • Vernieuwen van (beschadigde) kolken.
 • Aanleg van nieuwe greppels en boordstenen.
 • Vernieuwen van riooldeksels.
 • Aanleg van nieuw voetpad aan de kant van de oneven huisnummers.
 • Afwerken van de bermen
 • Affrezen van de asfaltverharding en aanleg van een nieuwe toplaag asfalt.
  • ​​​​​Op maandag 21 & dinsdag 22 november heeft de aannemer de rijbaan afgefreesd.
  • Op woensdag 23 november starten de asfalteringswerken in de ‘zijstraten’: ter hoogte van huisnummers 70 tot 94, van huisnummers 36 tot 48, van huisnummers 1 tot 7 en van huisnummer 41 tot 49. Vanaf ongeveer 10 uur wordt er geasfalteerd ter hoogte van Wallenhof 101 tot 115. Op het moment dat deze zones geasfalteerd worden, zijn de woningen enkel te voet of met de fiets (aan de hand) bereikbaar. Rond de middag zouden deze werken gedaan zijn. De bewoners van Klompenmakerstraat, Raoul Steppestraat, Sander Wijnantslaan en Leeuwerikenveld kunnen vanaf dan hun woningen weer met de auto bereiken.
  • Vanaf woensdag 23 november in de namiddag wordt er geasfalteerd vanaf Wallenhof 101 naar Meesterstraat 37. De werken duren in het beste geval tot donderdagavond 24 november, maar kunnen ook nog verder lopen tot vrijdag 25 november. Op het moment dat deze zones geasfalteerd worden, zijn de woningen enkel te voet of met de fiets (aan de hand) bereikbaar. De De Cleenestraat, de Klompenmakerstraat (kant Gery Helderenbergstraat) en de Gery Helderenbergstraat zullen in die periode niet bereikbaar zijn voor autoverkeer langs Wallenhof. De Gery Helderenbergstraat, de Klompenmakerstraat (kant Gery Helderenbergstraat) en de De Cleenestraat blijven wel bereikbaar via Turkyen.

   Er wordt voor de asfalteringswerken een emulsielaag aangebracht op de rijbaan. Hier mag niet op gereden, gefietst of gewandeld worden. De vlekken op kledij of voertuigen zijn zeer moeilijk tot niet te verwijderen. We vragen daarom om voertuigen buiten de werfzone te parkeren op het moment dat uw woning niet bereikbaar is door de asfalteringswerken.

 • Aanplanten van de nieuwe bomen.

Op het ontwerpplan in de bijlage zie je in detail hoe we de straat opnieuw zullen aanleggen.

Fiberklaar

Tijdens de werken in Wallenhof wordt ook het Fiberklaar-glasvezelnetwerk aangelegd. Van 16 augustus tot en met 23 september werkt Fiberklaar daarvoor in de De Cleenestraat, Gery Helderenbergstraat, Theofiel Ellegierslaan, Leeuwerikenveld, Raoul Steppestraat, Klompenmakerstraat en Sander Wynantslaan. De bewoners ontvangen hiervoor een aparte brief van Fiberklaar met meer informatie.

Hoe maken we Wallenhof klimaatvriendelijker?

Brede groenberm

We kiezen ervoor om het voetpad slechts langs één kant van de rijweg te behouden, aan de kant van de oneven huisnummers. Aan de andere kant van de rijweg (de kant van de even huisnummers) maken we een bredere groenberm zonder boordsteen. Deze berm wordt iets lager aangelegd dan de straat, zodat het water hier in de grond kan dringen. De greppel met de kolken blijft behouden, zodat het water bij hevige regenbuien toch kan wegvloeien naar de riolering.

Bomen

De bestaande bomen in de wijk werden onderzocht. De platanen in de wijk zijn waardevol en blijven maximaal behouden. Een aantal andere bomen in de wijk, zoals bijvoorbeeld de paardenkastanje, esdoorn of pruim, zijn minder kwaliteitsvol. Deze bomen worden één op één vervangen door ecologische interessantere varianten, zoals de boomhazelaar, het Drents krentenboompje, de lijsterbes, en de olm/iep. De nieuwe bomen worden in goede omstandigheden geplant, dat wil zeggen met wortelgeleiding en voldoende wortelruimte. Zo voorkomen we dat ze de verharding in de toekomst zullen opduwen.

Bereikbaarheid & parkeren

 • Opritten worden maximaal bereikbaar gehouden tijdens de werken. Op sommige momenten zal de oprit echter voor een korte periode niet toegankelijk zijn, zoals bij de opbraak van de verhardingen voor de woning, bij het aanleggen van de betonnen greppels, bij de aanleg van de verharding voor de woning en bij de asfalteringswerken.
 • Plaatselijk verkeer is mogelijk tijdens de werken. Enkel bij de asfalteringswerken zal er enkele dagen geen verkeer mogelijk zijn.
 • Als jouw woning omwille van de werken tijdelijk moeilijk of niet bereikbaar is, dan kan je bij voorkeur parkeren buiten de werkzone, in de omliggende straten (Meesterstraat, De Cleenestraat, Gery Helderenbergstraat, Theofiel Ellegierslaan).

Wat kan je zelf doen om je (t)huis klimaatbestendig te maken?

Beperk de verharding van je oprit, tuin en terras. Zo kan het regenwater insijpelen in de bodem en stroomt het niet naar de riolering. Je helpt zo overstromingen te voorkomen.

Kies voor waterdoorlatende verharding en fundering. Op die manier kan een groot deel van het regenwater ter plaatse in de bodem dringen.

Hergebruik het regenwater van je dak voor het toilet of de wasmachine via een ondergrondse regenwaterput. Wist je dat de stad hiervoor subsidies geeft? Bovendien bespaar je zo sterk op je waterfactuur. Gemiddeld spoelen we dagelijks 30 liter drinkwater door via het toilet.

Plaats een regenwatertank op je regenpijp. Eenvoudig te installeren en ideaal om de tuin te bevloeien en te poetsen.

Ook met een groendak help je het klimaat een handje. Het draagt bij tot waterbeheersing, lucht- en waterzuivering. De stad geeft er je een subsidie voor in ruil!

Plant bomen en struiken. Kies voor de juiste plant op de juiste plaats, want iedere soort heeft zijn specifieke groeiomstandigheden.

Kies voor inheemse planten. Op een Amerikaanse eik leven amper twintig soorten insecten, terwijl dat er op een zomereik minstens vierhonderd zijn.

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen