Werken Dendermondse Steenweg

Straatbeeld van de Dendermondse Steenweg

Op maandag 23 januari 2023 starten de voorbereidingen voor de werken aan de Dendermondse Steenweg. De fietspaden in de Dendermondse Steenweg zijn verouderd en worden daarom vernieuwd in rode asfalt en aangepast aan de huidige normen. We leggen ook de voetpaden opnieuw aan in grijze betonstraatstenen en de straat krijgt een nieuwe asfaltlaag. We verhogen het kruispunt met de Kapelstraat in beton en ook de verkeersgeleiding aan het kruispunt met de Kettermuitstraat passen we aan.

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

23 januari 2023

Start van de werken: Fase D1+ D5

23 januari 2023

Tussen Kettermuit en Industriepark-West

Einde Fase D1+ D5

21 april 2023

Tussen Kettermuit en Industriepark-West

Start Fase D2

22 april 2023

Tussen Tereken en Kapelstraat

Einde Fase D2

21 juni 2023

Tussen Tereken en Kapelstraat

Start Fase D4

22 juni 2023

Tussen Dommeldreef en Industriepark-West

Einde Fase D4

21 september 2023

Tussen Dommeldreef en Industriepark-West

Start Fase D3

22 september 2023

Tussen Kapelstraat en Dommeldreef

Einde Fase D3

21 november 2023

Tussen Kapelstraat en Dommeldreef

Einddatum

21 november 2023

23 januari 2023

Start van de werken: Fase D1+ D5

21 april 2023

Einde Fase D1+ D5

22 april 2023

Start Fase D2

21 juni 2023

Einde Fase D2

22 juni 2023

Start Fase D4

21 september 2023

Einde Fase D4

22 september 2023

Start Fase D3

21 november 2023

Einde Fase D3

De timings van deze werken zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

[De tekst loopt verder onder de afbeelding]

Visuele voorstelling van de fasering van de werken

Fasering van de werken

Fase D1: vanaf het kruispunt met de Kettermuitstraat tot de eerste inrit naar Industriepark-West

 • Onder de E17 vervangen we de bestaande combinatie fietspad-voetpad door een fietspad van 1,75 meter breed, met daarnaast een strookje verharde berm. Het resterende deel in kasseien blijft behouden. Waar mogelijk komt er tussen het fietspad en de rijweg een rammelstrook in verhoogde betonstraatstenen. Dat vergroot de veiligheidsafstand tot de rijweg.

Fase D5: vanaf de kruising met de E17 tot de tweede inrit (meest noordelijke) naar Industriepark-West 

 • Aan het kruispunt met het Industriepark-West (noordelijke toegang) is de verhoogde aanleg van het fietspad niet voorzien. Deze aanleg is niet geschikt om dagelijks zwaar vrachtverkeer te dragen. We trekken de rode fietsmarkering door over de toegangsweg naar het industriepark. Vlakke boordstenen zorgen voor fietscomfort. Het kruispunt met de zuidelijke toegangsweg tot Industriepark-West krijgt dezelfde inrichting.
 • We verplaatsen de bushalte aan Industriepark-West.

Fase D2: Tereken, van N70 tot Kapelstraat

 • We versmallen het volledige fietspad aan de even zijde tot 1,50 meter breed. Zo kunnen we een schrikstrook aanleggen tot aan de parkeerstrook. Aan de oneven zijde krijgt het fietspad een breedte van 1,75 meter.
 • Het ontwerp voorziet bordeauxrode asfalt voor de fietspaden. Dit ter vervanging van de huidige betonstraatstenen. Ook komt er een volledige vernieuwing van de voetpaden.
 • Plaatselijk vernieuwen we de parkeerstroken. De rijweg blijft behouden.
 • Aan het kruispunt met de Kuiperstraat loopt het fietspad op hoogte door en voorzien we een opstelstrook van 4 meter, zodat fietsers comfortabel en veilig kunnen oversteken.
 • De bushaltes in dit deelgebied verplaatsen we.

  Fase D4: van de Dommeldreef tot kruispunt met Industriepark-West

  • Aan de even zijde voorzien we een enkelrichtingsfietspad van 1,75 meter breed in bordeauxrode asfalt. Daarnaast komt er een voetpad van 1,40 meter breed. De plantvakken behouden we op de huidige plaatsen, waar mogelijk maken we ze ook breder. Er komen bomen in met onderbeplanting, op voldoende afstand van de verlichtingspalen.
  • Aan oneven zijde voorziet het ontwerp een enkelrichtingsfietspad van 1,75 meter breed in bordeauxrode asfalt. Daarnaast ligt er een 1,05 meter brede verharde berm in grijze betonstraatstenen.
  • De rijweg blijft behouden. De kantstroken en boordstenen gaan mee in de vernieuwing.
  • Aan het kruispunt met de Burrelstraat blijven het fietspad en het voetpad doorlopen, zodat de voorrangsweg wordt benadrukt. Met een boordsteen met schuine oprijhelling trekken we de verhoogde aanleg door. Op die manier kunnen de zachte weggebruikers comfortabel hun weg vervolgen. Voor het aansluitende rijvak zijn betonstraatstenen voorzien. Om een veilige oversteek mogelijk te maken, verkleinen we het plantvak aan de overzijde van de Burrelstraat.
  • De buslijn richting Hamme blijft behouden. In overleg met De Lijn verbeteren wij de inrichting van de bushaltes. We verhogen de perrons of richten een obstakelvrije ruimte in.

  Fase D3: tussen kruispunt Kapelstraat/Tereken en de Dommeldreef

  • Aan de even zijde voorzien we een enkelrichtingsfietspad van 1,75 meter breed in bordeauxrode asfalt. In de plaats van de parkeerstrook komt er een groenstrook met bomen en daaronder vaste planten. Zo zorgen we voor vergroening en voor een duurzame straatinrichting. De zone aan de grens van het openbaar domein wordt verhard tot voetpadzone van ca. 1,50 meter breed.
  • Aan de oneven zijde is een 3 meter breed fietspad voorzien. Het zal eerst dienen als enkelrichting fietspad, maar in de toekomst krijgt het een functie als comfortabel dubbelrichting fietspad in de lokale en regionale fietssingels rond Sint-Niklaas. Een bufferzone van 1 meter breed zorgt voor een afscheiding van het fietspad van de rijweg. De zone aan de grens van het openbaar domein wordt verhard tot voetpadzone van ca. 1,50 meter breed.
  • Het kruispunt Kapelstraat krijgt veel aandacht in het ontwerp. Dit kruispunt is vandaag moeilijk leesbaar, zowel voor de automobilist als voor de fietsers. Het is er gevaarlijk oversteken. Daarom leggen we het kruispunt volledig aan als verkeersplateau. Dat remt de snelheid af van het autoverkeer. De middenbermen blijven behouden, maar we voorzien meer ruimte om de zachte weggebruikers in twee bewegingen te laten oversteken. De afslagstrook tussen de middenbermen wordt ingekort. Zo komt de noordelijke oversteek dichter bij het kruispunt te liggen. Voor de voetgangers voorzien we zebrapaden. Met opvallende wegmarkeringen duiden we de plaats aan van de fietser op het kruispunt. Ook het opheffen van de parkeerstroken draagt bij tot het veiliger maken van dit kruispunt.
  • Ter hoogte van de Dommeldreef voorzien we aan de overzijde een doorsteek, in functie van een eventuele aanleg van een oversteekplaats.

  Waarom deze werken?

  • De route Dendermondse Steenweg/Tereken vormt een belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen Sint-Niklaas en Tielrode/Elversele/Hamme, met dagelijks veel fietsende scholieren en werknemers. Het huidige fietspad is momenteel in slechte staat en biedt onvoldoende bescherming.
  • We realiseren een aantrekkelijke en hoogwaardige fietsverbinding, waarbij veiligheid en fietscomfort centraal staan. Voor het ontwerp hebben wij samengewerkt met het provinciebestuur, het Vlaams Gewest en De Lijn.
  • We kiezen voor twee enkelrichtingsfietspaden, onder meer omwille van de lintbebouwing en de aanwezige zijstraten. De nieuwe fietspaden zijn voldoende breed en comfortabel.
  • De ontwerpers voorzien ook degelijke voetpaden, vergroening en goede inplanting van bushaltes.
  • De huidige rijweg blijft, waar mogelijk, behouden.

  Bereikbaarheid

  Tijdens de volledige duurtijd van de werken wordt doorgaand verkeer in beide rijrichtingen omgeleid via N41 en N70. Wanneer er gewerkt wordt in fase D2, tussen de N70 en Kapelstraat, en fase D3 is het Waasland Shoppingcenter niet bereikbaar via Tereken en de Kapelstraat. Het verkeer leiden we om via de N16.

  Plaatselijk verkeer in de Dendermondse Steenweg blijft mogelijk. Huizen en handelszaken blijven maximaal bereikbaar tijdens de werken. Enkel tijdens de aanleg en uithardingsperiode is uw oprit mogelijk enkele dagen niet bereikbaar. De aannemer zal dit tijdig aan u communiceren.

  Fietsers, met de fiets aan de hand, kunnen steeds langs de werken. De aannemer voorziet een doorgang van minimum 1,5 meter.

  Ophaling van het huisvuil

  Wanneer uw woning in de werfzone ligt en niet bereikbaar is voor de ophaalwagens, mag u uw afval blijven aanbieden volgens de planning van de ophaalkalender van MIWA. Zet uw afval buiten vóór 6 uur de dag van de ophaling of na 18 uur de avond voordien. De aannemer verzamelt de aangeboden afvalfracties (huisvuil, PMD, GFT, papier en karton) op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is.

  Op de containers (restafval en GFT) hangt een adressticker. Op die manier kan de aannemer de leeggemaakte containers terug aan de juiste woning plaatsen. Is uw sticker niet meer (goed) leesbaar? Vraag een nieuwe aan via MIWA of via het gratis nummer 0800 98 003.

  Vragen?

  Vragen over de bereikbaarheid van uw woning of de planning van de werken?  

  Vragen over bereikbaarheid woning      
  en planning van de werken:

  Vragen over  de wegenis:            

  COLAS NOORD
  Projectleider:
  Niels Ceulemans

  niels.ceulemans.ext@colas.be

  Werfleider:
  Yarne Florens
  yarne.florens@colas.be

  Tel. 03 360 87 60

  Contact Techniek
  contacttechniek@sint-niklaas.be
  03 778 36 00

  Sint-Niklaas Zuid

  Deze werken kaderen in het renovatieprogramma Sint-Niklaas Zuid.

  Mobiliteit

  Grote Markt
  1
  9100
  Sint-Niklaas

  Met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen

   

  Logo Oost-Vlaanderen
  Off
  bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen