Werken dorpskern Sinaai (april-mei 2021)

Beschadigde kasseien worden gemarkeerd

Van 12 april tot 21 mei vinden er in de dorpskern van Sinaai werken plaats. Het gaat enerzijds om de heraanleg/vernieuwing van het verkeersplateau op het kruispunt van het Wijnveld en de Hulstbaan en anderzijds de herstelling van loskomende en beschadigde kasseistroken op verschillende plaatsen op en rondom de Dries.

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

12 april 2021

Start van de werken

12 april 2021

Einde van de werken worden voorzien op 21 mei.

Einde werken aan wegversmalling van Vleeshouwersstraat

16 april 2021

Daarna uitharden tot 7 mei.

Einde werken Hulstbaan, zone nr. 13 - Carrefour

30 april 2021

Hele straat

Start werken Hulstbaan, zone Carrefour - Dries

3 mei 2021

Het kruispunt met Tereken blijft opengesteld voor het verkeer.

Einde herstellingen aan de voegen en de kasseien op de rijbaan van de Dries/Vleeshouwerstraat/Hulstbaan

7 mei 2021

Meer info volgt

Einde werken Hulstbaan, zone Carrefour - Dries

21 mei 2021

Einddatum

21 mei 2021

Om te vermijden dat de dorpskern door werken in opeenvolgende fasen uiteindelijk voor langere tijd afgesloten zou blijven, hebben wij ervoor gekozen om alle werken gelijktijdig te laten uitvoeren binnen een termijn van zes weken.

Loskomende kasseistroken

Graag willen wij je ook toelichten waarom de kasseien opnieuw beschadigd zijn en los liggen. De Dries en de omliggende straten werden in 2017 en 2018 volledig heraangelegd tijdens het rioleringsdossier ‘Sinaaidorp’. Er waren enkele lokale herstellingen van de voegen tussen de kasseien in april 2019. Deze werken zijn tijdens het rioleringsdossier en de lokale herstellingen volledig volgens de technische voorschriften uitgevoerd en ook met de voorgeschreven materialen. De nodige controles werden uitgevoerd en er werden geen fouten vastgesteld bij de aannemer en de ontwerper.

De uitzetvoegen bleken evenwel niet voldoende bestand tegen het extreme weer van de voorbije zomers en de voorbije winter, met 40 graden en meer in de zomer en dit jaar een vochtige winter gevolgd door twee weken stevige vrieskoude. De voegen raakten beschadigd door de hitte en als gevolg daarvan ook een deel van de kasseien. Er is waterinsijpeling ontstaan deze winter, de vrieskoude en de uitzetting van dit insijpelend water heeft voor bijkomende schade gezorgd.

Bovendien heeft een uitzetvoeg als kenmerk dat de kasseien aan één zijde minder ondersteund worden en stabiliteit kunnen verliezen, waardoor ze onder verkeersbelasting kunnen gaan bewegen in de richting van de voeg. De kasseien gaan dan kantelen, waardoor ook de volgende rijen één na één los komen. Deze kasseien barsten door de aanhoudende beweging, de schokken en de druk van het verkeer. Op plaatsen met veel wringend verkeer (de wegversmallingen in de Hulstbaan en de Vleeshouwersstraat) is er tevens veel schade en zijn bijkomende verzakkingen ontstaan aan de kasseiverharding.

Beschermd dorpszicht

Samengevat komt het erop neer dat kasseien niet de ideale verharding zijn voor een rijbaan die de hedendaagse verkeersintensiteit op de Dries moet dragen. Maar omwille van het beschermd dorpszicht van de Dries en de richtlijnen van het agentschap ‘onroerend erfgoed’ was de enige optie in het riodossier om kasseiverharding aan te leggen. Het stadsbestuur is daarom bereid de herstelling van de kasseistroken nogmaals uit te voeren en dit in opdracht te geven van een gespecialiseerde aannemer.

Bijkomende maatregelen

Er worden verschillende maatregelen genomen om dergelijke schade in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden en te beperken:

 • Aan de wegversmallingen van de Vleeshouwersstraat en de Hulstbaan worden de kasseien verwijderd en komt er een uitgewassen betonverharding (analoog aan de betonverharding in Sinaaidorp);
 • De uitzetvoegen worden niet meer teruggeplaatst op de locaties met schade (met uitzonderingen van drie uitzetvoegen aan de supermarkt Carrefour, deze worden vervangen door een boordsteen).

Bovengenoemde herstellingsmethoden worden verder geëvalueerd en opgenomen in het toekomstig rioleringsdossier voor het resterende deel van de Dries, dat nog niet heraangelegd werd in 2017 en 2018.

Planning van de werken

Verkeersplateau op kruispunt Wijnveld/Hulstbaan
 • Heraanleg vanaf 12 april, einde van de werken omstreeks 21 mei.
 • Rijbaan afgesloten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers krijgen vrije doorgang.
Kasseistrook aan de wegversmalling van Vleeshouwersstraat
 • Heraanleg van 12 tot 16 april (uitbraak kasseien en vervangen door betonverharding). Daarna uitharden tot 7 mei.
 • Rijbaan afgesloten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers krijgen vrije doorgang.
Werken zone Hulstbaan: wordt in twee fasen uitgevoerd om de Carrefour bereikbaar te houden:
 • Hulstbaan 13 tot Carrefour: van 12 tot 30 april (vervangen kassei wegversmalling door beton + vervangen uitzetvoeg). Eén week werk, twee weken uitharding. Carrefour bereikbaar via Dries.
 • Carrefour tot Dries. Start: 3 mei (herstel voegen en wringschade). Eén week werk, hierna uitharding. Werf wordt opengesteld als alles uitgehard is (ten laatste op 21 mei). Carrefour bereikbaar via Wijnveld/Dokter R. Haeltermanlaan.
Kasseistroken Sinaaidorp
 • Heraanleg en herstellingen vanaf 12 april.
 • Rijbaan afgesloten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers krijgen vrije doorgang.
 • Woningen in de werfzone: bereikbaar via Dries, niet via Zwaanaardestraat. Bereikbaarheid kan niet altijd gegarandeerd worden. Er kan met de aannemer ter plaatse afgestemd worden. Het woonzorgcentrum (Sinaaidorp 9) blijft bereikbaar via Dries.
Kleinere herstellingen aan de voegen en de kasseien op de rijbaan van de Dries/Vleeshouwerstraat/Hulstbaan
 • In de periode van 12 april tot 7 mei.
 • Lokale herstellingen waarbij steeds op één kant van de straat gewerkt wordt.
 • Een gedeelte van de rijbaan blijft steeds open voor plaatselijk verkeer.
 • Invoeren van enkel richting op de Dries.

Deze timing is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Verkeerssituatie

Plaatselijk verkeer blijft mogelijk

De werken zullen de nodige hinder met zich meebrengen. De Dries wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. In de dorpskern blijft plaatselijk verkeer evenwel mogelijk, omdat een gedeelte van de rijbaan altijd vrij blijft bij de herstellingen ter hoogte van de Dries. Op de Dries worden twee enkelrichtinglussen toegepast. De Zakstraat en de Hellestraat worden enkel richting.

Wegomlegging voor doorgaand verkeer

Omwille van de werken wordt doorgaand verkeer uit de dorpskern geweerd vanuit de richtingen Duizend Appels, Eksaarde, Puivelde en Lokeren. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N70 naar de westelijke tangent en verder naar de N403 (richting Stekene), in beide rijrichtingen.

Aanpassing dienstregeling De Lijn

Door de werken is de dienstregeling van De Lijn aangepast. De nieuwe, tijdelijke regeling vind je in bijlage onderaan deze pagina.

Contact

Klantendienst

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen