Werkingssubsidie Iedereen Mee voor verenigingen

In Sint-Niklaas willen we ‘iedereen mee’: we willen een stad zijn waar iedereen gelijke kansen heeft en zich thuis voelt. Ook vanuit jouw vereniging of organisatie kan je je steentje hiertoe bijdragen. Op deze pagina lees je meer over de werkingssubsidie ter ondersteuning van vrijwilligersverenigingen in het welzijnsveld  en hoe je ze kan aanvragen.

Social media sharing

Werkingssubsidie voor verenigingen

Wat is de werkingssubsidie voor welzijnsverenigingen?

Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas vrijwilligersverenigingen in het welzijnsveld ondersteunen die met hun werking bijdragen aan een inclusieve stad.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Deze subsidie staat ter beschikking voor vrijwilligersverenigingen in het welzijnsveld die een actieve werking hebben op het grondgebied van Sint-Niklaas. Dit betekent concreet: elke feitelijke, private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas:

  • een maatschappelijk doel nastreeft
  • geen financiële winst beoogt
  • in georganiseerd verband activiteiten ontplooit met sociale doelstellingen ten behoeve van personen of groepen van personen, met uitzondering van louter politieke en religieuze activiteiten
  • waarvan de leden hoofdzakelijk vrijwillig en onbezoldigd meewerken, dus zonder betaling (met uitzondering van een eventuele kostenvergoeding)

Daarnaast moeten deze vrijwilligersverenigingen een actieve werking hebben in Sint-Niklaas. Dat wil zeggen dat ze gedurende minstens één jaar minimaal 6 activiteiten op het grondgebied van Sint-Niklaas hebben georganiseerd en die activiteiten voldoen aan de inhoudelijke voorwaarden van het reglement.

Hoe groot is de subsidie?

De subsidie wordt jaarlijks berekend op basis van de werking van de vrijwilligersvereniging gedurende het afgelopen kalenderjaar. De subsidie omvat 3 onderdelen die verder in het reglement worden toegelicht:

  1. een basissubsidie: een vast bedrag van 200 EUR per jaar per vereniging
  2. een aanvullende subsidie voor activiteiten: een variabel bedrag gekoppeld aan de activiteiten die de vereniging het afgelopen jaar heeft georganiseerd
  3. een forfait Iedereen Mee: een vast bedrag van 150 EUR per jaar per vereniging, indien de vereniging inspanningen levert om inclusief te werken

Het totale subsidiebedrag kan maximaal 1.000 EUR per jaar bedragen.

Voor alle info en voorwaarden verwijzen we door naar het reglement dat je onderaan deze pagina kan vinden.

Meer info

Vraag je je af of jouw vrijwilligersvereniging in aanmerking komt voor een werkingssubsidie, maar ben je niet zeker? Of heb je nog andere vragen over deze subsidie? Neem dan contact op met dienst regie welzijn.

Is generated

Dienst Regie Welzijn

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen