Wijk in de Kijker

Wijkoverleg 'Wijk in de Kijker' in Priesteragiewijk

Wijk in de Kijker werkt op wijkniveau aan een structurele vorm van participatie. Met Wijk in de Kijker bouwen we een overlegplatform uit in de 20 stadswijken. Daar komen bewoners, bestuur en stadsdiensten in verschillende stappen tot een realistisch en gedragen actieplan om het leven in de wijk aangenamer te maken.

Social media sharing

Via dit structureel wijkoverleg wil het stadsbestuur een beleid voeren dat dichter bij de burger staat. Uit bevragingen blijkt keer op keer de wens van de Sint-Niklazenaren om nauwer betrokken te worden bij de planning en uitvoering van het beleid. Met Wijk in de Kijker zet het stadsbestuur de stap naar actieve wijkconsultatie.

Hoe?

Wijkbewoners doen online en tijdens overlegmomenten voorstellen. Deze ideeën worden in 5 thema’s onderverdeeld. Via stemrondes selecteren de wijkbewoners per thema acties, die in overleg met de inwoners van de wijk uitgevoerd worden.

Voor wie?

Momenteel startten we Wijk in de Kijker op in 4 wijken. Klik op de knop per wijk voor meer informatie.

Contact

Communicatie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen