Wijkwerking

Wijkindeling Sint-Niklaas

De stedelijke dienstverlening wordt meer en meer op wijkniveau georganiseerd. Dat biedt heel wat voordelen. De stadsdiensten kunnen maatwerk leveren omdat ze vertrouwd zijn met het reilen en zeilen in de wijk. Door de organisatie en de taakverdeling op wijkniveau werken ze ook efficiënter. Ook voor participatie en communicatie is de wijkindeling van belang. Met het oog op de verdere versterking van de wijkwerking werd de wijkindeling van onze stad nog eens onder de loep genomen en bijgestuurd.

Social media sharing

De nieuwe wijkindeling vormt de basis voor zowel stadsprojecten als dienstverlening. Hieronder geven we de belangrijkste toepassingen van gebiedsgerichte werking tot op vandaag, maar het is de bedoeling om dit in de loop van de volgende jaren verder uit te bouwen, ook naar andere diensten van de stad en het OCMW.

Wijkpolitie

Het grondgebied van Sint-Niklaas is onderverdeeld in drie sectoren: West, Centrum en Oost. Aan elke sector zijn wijkinspecteurs en gerechtelijk inspecteurs toegewezen. Door te werken met sectoren, kan de politie flexibel inspelen op nieuwe evoluties. De wijkpolitie houdt zich bezig met de niet-dringende politietaken zoals woonstvaststellingen, bemiddeling tussen buren, oplossen wijkproblemen, controles vrijheid onder voorwaarden, probatiemaatregelen, controles overlastgevoelige locaties zoals stationsomgeving, bijstand gerechtsdeurwaarders, schooltoezicht, verkeersregeling...

Wijksectoren Politie Sint-Niklaas

Wijkploegen openbaar domein

Het onderhoud van de wijken wordt in onze stad geleidelijk gereorganiseerd. Elke wijk krijgt zijn eigen, vaste ploeg. Dit heeft het grote voordeel dat de arbeiders vertrouwd zijn met de wijk en de bewoners met de arbeiders. In totaal zijn er 12 onderhoudsploegen voor 20 wijken.

De polyvalente wijkploegen hebben deze dagtaken:

  • Gras maaien
  • Begraafplaatsen
  • Inboet (winterwerk – renovaties)
  • Zwerfvuil in en rond de groenperken,  grasvelden, …
  • Aanplanten éénjarigen
  • Kleiner snoeiwerk

De wijkploegen worden aangestuurd door een ploegbaas en zijn uitgerust met camionette, kleine grasmaaiers… Voor gespecialiseerd onderhoud worden andere ploegen ingezet, die daarvoor over specifieke materialen en voertuigen beschikken (bv. verwijderen van bomen, grote snoeiwerken, meldingen zwerfvuil, vuilnisbakken leegmaken, PMD ophalen, veegplan…).

Het doel van deze gebiedsgerichte aanpak is overal de juiste beeldkwaliteit bekomen, volgens een vooropgesteld plan (paars = intensief, donkergroen = basis, lichtgroen = extensief).

Wijkzones openbaar domein

Wijk in de kijker

Met ‘Wijk in de kijker’ bouwen we een overlegplatform uit in de 20 stadswijken. Bewoners, bestuur en stadsdiensten komen in verschillende stappen tot een realistisch en gedragen actieplan om het leven in de wijk aangenamer te maken. Met Wijk in de kijker zet het stadsbestuur de stap naar actieve wijkconsultatie. Momenteel loopt het project in vier wijken.

Online toepassingen

We gebruiken enkele online toepassingen om inwoners te laten participeren en informatie te delen.

Informatie over mijn straat

Voortaan kan je op onze toepassing ‘Informatie over mijn straat’ terecht voor info over je wijk: wie je wijkagent is, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud in je straat en hoe je een melding kan doorgeven.  

Citizenlab

Samen met ‘Wijk in de kijker’ werd ook Citizenlab in gebruik genomen in Sint-Niklaas. Het is een online participatieplatform dat door lokale overheden gebruikt kan worden om inspraak te voorzien voor hun burgers, over de meest uiteenlopende onderwerpen. In Sint-Niklaas gebruikten we het tot nu toe om de inwoners online te laten stemmen over de ideeën die gelanceerd werden tijdens de ‘Wijk in de kijker’-trajecten. Citizenlab zal vanaf nu ook met de nieuwe wijkindeling werken. Recent gebruikten we Citizenlab ook om ideeën te verzamelen met betrekking tot ‘smart city’.

Hoplr

Hoplr is een digitaal platform met als doel inwoners van een buurt met elkaar in contact te brengen. Het stadsbestuur steunt dit initiatief en verspreidt via het platform ook regelmatig buurtgerichte informatie, net als Miwa trouwens. Hoplr zal vanaf nu ook met de nieuwe wijkindeling werken. Zo’n 20% van de gezinnen van onze stad zijn momenteel al actief op Hoplr.

Sint-Niklaas in cijfers

De webtoepassing ‘Sint-Niklaas in cijfers’ bevat een schat aan cijfermateriaal. Je kan onze stad vergelijken met het Vlaams gemiddelde en met andere centrumsteden of gewoon de cijfers voor alleen Sint-Niklaas opzoeken. Interessant is dat je ook dieper kan inzoomen een van de 20 wijken (met de nieuwe wijkindeling) en zelfs op een nog lager niveau: dat van de statistische sectoren (waarvan er 75 zijn in Sint-Niklaas), dus gemiddeld zo’n 4 per wijk. Je kan ook ‘steekkaarten’ per wijk opvragen, met bv. demografische gegevens.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen