Winkelwandellus - Fase Albert

Prins Albertstraat - zicht vanaf het midden van de straat richting Regentieplein

Op dinsdag 26 september 2023 starten de werken in de Prins Albertstraat, en brengen we de met de Prijs Publieke Ruimte bekroonde winkelwandellus ook naar uw straat. In ‘fase Albert’ van het project winkelwandellus maken we van uw straat een mooi vernieuwde buurt, met groen, straatmeubilair en veel ruimte voor de zachte weggebruiker. De prachtige gevels zullen er extra tot hun recht komen. Tijdens deze werken leggen we ook gescheiden riolering aan in de Prins Albertstraat. De werken duren tot eind juni 2024.

Social media sharing

Wat is de winkelwandellus ook weer?

Met de aanleg van de winkelwandellus tussen de Grote Markt en het Stationsplein maken wij de stadskern aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. De winkelwandellus loopt door het hart van de scholenstad Sint-Niklaas. Daarom is de aanleg van de winkelwandellus ook gericht op de verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Ontharding en vergroening zijn uitgangspunten bij de heraanleg, waardoor het project bijdraagt aan de klimaatbestendigheid van de binnenstad. De heraanleg van de straten gebeurt volgens vaste principes en in een herkenbare stijl. Het gaat daarbij over gebruikte materialen, beplanting, meubilair, kleuren en vormen, wegprofielen, verlichting, inrichting voor blinden en slechtzienden enz. Het uiteindelijke doel is een samenhangend straatbeeld en een consequent geheel te creëren.

Mooie panden en plekken worden door de heraanleg beter uitgelicht. De winkelwandelllus is daardoor een aangename zone om te flaneren door de binnenstad en krijgt een hoge verblijfswaarde. Tenslotte maakt de winkelwandellus ook deel uit van een breder geheel: de globale stadskernvernieuwing, met de heraanleg van de Grote Markt als blikvanger.

Meer weten over de winkelwandellus.

Is generated

Ontwerp voor de straat

De Prins Albertstraat wordt een enkelrichtingstraat. Autoverkeer kan er enkel rijden komende vanaf het Regentieplein, in de richting van het Stationssplein. Fietsers mogen in beide richtingen rijden. Zo leiden we het verkeer langs de Prins Albertstraat weg uit de wijk.

De straat wordt ingericht zoals De Casinostraat:

 • Rijloper in asfalt van 3,40 m zodat plaatselijk autoverkeer en fietsers comfortabel kunnen kruisen.
 • Er zijn parkeerstroken voorzien in kleiklinkers langs beide kanten van de weg in combinatie met groenzones. Inritten van garages en handelszaken worden uiteraard vrijgehouden.
 • Met een breed voetpad in kleiklinkers en ruimte voor kwalitatieve groenzones.
 • Op twee plaatsen in de straat wordt een gelijkgrondse aanleg in kleiklinkers aangelegd op een plateau. Dit heeft een tweeledig effect: enerzijds remt dit de snelheid af van het gemotoriseerd verkeer en anderzijds zorgt dit voor extra kwalitatieve ruimte. Op het plateau in het midden van de Prins Albertstraat worden bijkomend nog zitbanken geplaatst.
 • Fietsnietjes.
 • Mogelijkheid om geveltuintjes aan te leggen.

Het ontwerpplan waarop u deze principes toegepast ziet op uw straat, vindt u hieronder in de bijlage.

Is generated

Gescheiden rioleringsstelsel

Ook onder de grond vernieuwen we de straat: in de projectzone leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan. Er komen twee aparte buizen, één voor de afvoer van regenwater en één voor de afvoer van afvalwater.

Belangrijk hierbij is ook dat het regenwater van de woningen in de straat worden afgekoppeld van het afvalwater. Dit betekent dat het afval- en regenwater op privaat domein gescheiden worden en apart aansluiten op de nieuwe leidingen die in de straat komen. Het gaat om een verplichting, die zowel door de Europese als door de Vlaamse overheid opgelegd wordt. Het doel is regenwater zoveel mogelijk te hergebruiken of te laten infiltreren in de bodem en waterzuivering te verbeteren door enkel afvalwater naar het waterzuiveringsstation te leiden.

Het stadsbestuur biedt daarbij maximale ondersteuning. De stad betaalt de afkoppelingsstudie per woning, geeft een subsidie voor de afkoppelingswerken en betaalt de kosten voor de keuring, na uitvoering van de werken. De eerste stap is het bezoek van de afkoppelingsdeskundige, die samen met u de situatie op uw perceel bekijkt en een plan uittekent. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij contacteren u. Belangrijk is dat er nooit breekwerken zullen gebeuren in uw woning.

Het subsidiereglement, het stappenplan en meer info vindt u op www.sint-niklaas.be/afkoppeling.

Is generated

Praktisch verloop van de werken

De aannemer begint te werken op dinsdag 26 september 2023. De werken worden in één fase uitgevoerd die bestaat uit verschillende stappen, rekening houdend met de bereikbaarheid van de bewoners.

Update 16 januari 2024: Door de hevige regenval van eind 2023 en het vriesweer daarna, kan de aannemer nog niet starten in de week van 16 januari, zoals eerder gecommuniceerd. De werken starten pas terug op maandag 22 januari. 

Is generated
Visual fasering werken Prins Albertstraat

1. Opbraak van de bestaande rijweg.

 • Voetpaden blijven behouden.

2. 3. en 4. Aanleg van de nieuwe rioleringen in de rijweg vanaf het Stationsplein tot aan het Regentieplein.

 • Voetpaden blijven behouden.
 • Het Stationsplein wordt plaatselijk afgesloten voor de aansluiting van de nieuwe riolering met de bestaande riolering aan het Stationsplein.
 • Zodra de riolering aangesloten is, herstellen we de verharding, zodat verkeer terug mogelijk is. Per 100 meter riolering die aangelegd wordt, leggen we een tijdelijke steenslagfundering boven de riolering. Zo zijn de woningen terug bereikbaar vanaf het Stationsplein.

5. Vernieuwen van de huisaansluitingen tot aan de gevel.

 • Nadat de riolering aangelegd is tot aan het Regentieplein.
 • Voetpaden worden ter hoogte van de nieuwe huisaansluitingen plaatselijk opgebroken en tijdelijk terug hersteld.

6. 7. en 8. Vernieuwen van de wegenis.

 • Nadat alle huisaansluitingen vernieuwd zijn.
 • Systematisch opbreken van het voetpad.
 • Plaatsen van nieuwe boordstenen en greppels.
 • Aanbrengen van nieuwe funderingen.
 • Aanleggen van de nieuwe kleiklinkers (voetpaden en rijweg).

9. Plaatsen van straatmeubilair en aanplanten van groen.

Is generated

Verkeerssituatie en bereikbaarheid

Tijdens de werken in de Prins Albertstraat is hier geen doorgaand verkeer mogelijk. Het doorgaand verkeer kan omrijden vanaf het Regentieplein naar de Regentiestraat - Truweelstraat - Mercatorstraat.

Plaatselijk verkeer is mogelijk tot aan de werfzone via het Regentieplein of via het Stationsplein.

Fietsers (te voet, met de fiets aan de hand) en voetgangers kunnen langs de werfzone passeren.

Woningen blijven maximaal bereikbaar tijdens de werken. Enkel wanneer er gewerkt wordt in de nabije omgeving van uw woning zal deze tijdelijk niet bereikbaar zijn met de wagen.

Is generated

Gevelgroen

Uw buurt blauwgroen? Gewoon doen! Blauw staat voor kostbaar water. Met het afgekoppelde regenwater van uw woning kan u véél meer doen dan het zomaar in de riolering te laten verdwijnen. U kan er de auto mee wassen, planten gieten, de stoep of woning reinigen … Ook het overschot aan regenwater is nuttig. Het kan in de bodem dringen en het grondwater aanvullen en zo onze stad klimaatbestendig maken.

Groen staat voor natuur, ook in uw straat. Planten en bloemen geven zuurstof aan mens en dier en zorgen voor gezelligheid.

Wilt u ook een blauwgroene buurt? Dan hebben wij goed nieuws voor u: de stad steekt graag een handje toe met de aanleg van een geveltuin. U voorziet de gevel, en onze aannemer en vrijwilligers zorgen voor de rest: de juiste klimhulp, planten op maat van uw gevel en een blauwe gevelton voor het regenwater. Een blauwgroene make-over waar niet alleen uw buurt, maar ook het milieu bij gebaat is. Twijfel niet en schrijf u in voor onze actie ‘uw buurt blauwgroen? Gewoon doen!’

Vraag hier uw geveltuin aan! 

Ter info: u kan momenteel enkel een gratis geveltuin aanvragen als u in de Prins Albertstraat woont.)

Meer info: natuur@sint-niklaas.be of 03 778 31 90

Is generated

Het traject voor de Prins Albertstraat

In het voorjaar van 2021 kon u al feedback geven over de toekomstige verkeerscirculatie in uw buurt, rekening houdend met een aantal afwegingscriteria. Met deze inbreng van de bewoners en van de handelaars werkten we een nieuw scenario uit. Hierover kreeg u in het voorjaar van 2022 een informatiebrochure in de brievenbus.

In juni 2022 nodigden we de buurtbewoners uit in het stadhuis om mee na te denken over de herinrichting van hun eigen straat. Als bewoner kent u uw buurt immers het beste. Hiermee kwamen we tot het definitieve ontwerp voor de Prins Albertstraat. Hierover kreeg u begin mei 2023 een infobrochure in de brievenbus, en kon u langskomen op een inloopmoment in het stadhuis op woensdag 31 mei 2023.

De documentatie bij deze eerdere stappen in het traject vindt u hieronder in bijlage.

Ook de informatiebrochure over de uitvoering van de werken, die u begin september in de brievenbus kreeg, vindt u hieronder in bijlage. 

Is generated

Contact en vragen

Over bereikbaarheid woning en planning

Aannemer Verbruggen bv

03 227 29 83 of werken@verbruggenbv.be
Werfleider: Wesley Claessens
Noodnummer: 0470 10 13 04

Vragen ontwerp wegenis

Contact techniek

03 778 36 00
contact.techniek@sint-niklaas.be

Over ophaling huisvuil

MIWA

03 776 72 50
info@miwa.be

Meldingen

Klantendienst Sint-Niklaas

03 778 30 00
klantendienst@sint-niklaas.be

Is generated
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen