Winkelwandellus - Fase Richard en Paul (in uitvoering)

Impressie van de Richard Van Britsomstraat
Impressie van de Paul Snoeckstraat
Impressie van de Broodstraat
Impressie van de Casinostraat
Impressie van het Collegeplein

Op maandag 27 juli 2020 gingen de werken van start voor de aanleg van de eerste fase van de winkelwandellus (Richard) in de stadskern. Op het programma staat de volledige vernieuwing van het openbaar domein in de Casinostraat, Broodstraat, Richard van Britsomstraat en de Paul Snoekstraat. We voorzien onder meer veel ruimte voor voetgangers, de inrichting van een schoolstraat, fietsstraten en de aanplanting van groen. Tegen mei 2021 zijn de werken achter de rug. Op deze webpagina vind je informatie over de uitvoering van de werken. In de bijlage onderaan kan je het technisch uitvoeringsplan bekijken.

Social media sharing
Inzoomen op tijdlijn

Begindatum

27 juli 2020

Fase 1: Paul Snoekstraat

27 juli 2020

Tot begin oktober, 47 werkdagen

Fase 2: Richard van Britsomstraat (vanaf Boonhemstraat tot nr 17)

31 augustus 2020

Tot 26 oktober, 42 werkdagen

Fase 3: Richard van Britsomstraat (vanaf nr 17 tot Broodstraat/Casinostraat)

21 oktober 2020

Tot 21 oktober, 34 werkdagen

Fase 4: Casinostraat (vanaf Stationstraat tot nr 13)

23 november 2020

Tot 18 december

Fase 5 & 6: Casinostraat (vanaf nr 13 tot Broodstraat)

1 februari 2021

Tot midden maart

Fase 8: Casinostraat (tussen Broodstraat en Hofstraat)

17 februari 2021

Tot 24 maart, 26 werkdagen

Fase 7: kruispunt Casinostraat/Broodstaat/Richard Van Britsomstraat

15 maart 2021

Tot begin april

Fase 9: Broodstraat

23 maart 2021

Tot 6 mei, 33 werkdagen

Einddatum

6 mei 2021

Verkeerssituatie

Tijdens de werken is het projectgebied slechts beperkt toegankelijk met de wagen en enkel voor plaatselijk verkeer. In de eigenlijke werkzone, waar de aannemer aan de slag is (zie de folder onderaan deze pagina), is er geen verkeer mogelijk. Voetgangers en fietsers krijgen wel overal vrije doorgang. In de werkzone moeten fietsers afstappen en met de fiets aan de hand langs de werken wandelen. Wij vragen je met aandrang om altijd voorzichtig te zijn, wanneer je in de buurt van de werken komt.

Ophaling huisvuil

Wanneer je woning in de werfzone ligt en niet bereikbaar is voor de ophaalwagens, mag je je afval blijven aanbieden volgens de planning van de afvalkalender van MIWA. Zet je afval buiten vóór 6 uur de dag van de ophaling of na 18 uur de avond voordien. De aannemer verzamelt de aangeboden afvalfracties (huisvuil, PMD, GFT, papier en karton) op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is.

Op de containers (restafval en GFT) hangt een adressticker. Op die manier kan de aannemer de leeggemaakte containers terug aan de juiste woning plaatsen.

Minder hinder

Minder hinder is niet hetzelfde als geen hinder. De aannemer probeer de hinder te beperken waar mogelijk. Bij problemen is de werfleider het eerste aanspreekpunt! Enkel bij hem krijg je de correcte informatie.

 • Je kan als bewoner steeds terecht bij de werfleider om afspraken te maken over leveringen/werken
 • Er wordt steenslag voorzien zodat toegang voor handelaars gegarandeerd is.
 • De werfleider is aanwezig en aanspreekbaar. De werken worden gefaseerd uitgevoerd zodat de hinder tot een minimum wordt herleid.
 • De werfleider houdt de planning op schema en stuurt bij waar nodig.
 • De aannemer organiseert de huisvuilophaling tijdens de werken.

Let wel: uitvoering is steeds afhankelijk van verschillende factoren. De planning kan steeds bijgestuurd worden omwille van technische aspecten, leefbaarheid/veiligheid omgeving en/of weersomstandigheden.

Wekelijkse werfvergadering

De wekelijkse werfvergadering vind plaats op maandag om 14 uur. Bewoners zijn hier welkom. Gezien de coronacrisis zal er steeds om 14 uur gestart worden met een rondgang op de werf (op de locatie waar de werken bezig zijn).

Problemen kan je ook melden via het formulier van de klantendienst.

Contact

Werfleider Wesley Claessens

Mercatorstraat
61
9100
Sint-Niklaas

Techniekhuis

Industriepark-Noord
4
9100
Sint-Niklaas

Bevraging infofolder

We ontvingen een aantal suggesties en opmerkingen in verband met de plannen voor de winkelwandellus. Hieronder vind je een antwoord op een aantal vragen, gebundeld per thema:

 

Inrichting verblijfsgebied
 • Extra groen in de straat brengen is nodig om de kwaliteit van het openbaar domein te verhogen, maar draagt ook bij aan de verkoeling en de vernatting van onze stad.
 • De randen van de groenvakken in de Casinostraat en Collegestraat werden afgewerkt met een zitelement. Dit maakt onderdeel uit van de beleving en in het bijzonder het levendig houden van de stad. De zitelementen in de Collegestraat zijn bedoeld voor de ouders die hun kinderen komen ophalen. We voorzien voldoende verlichting zodat het niet uitnodigend is om er in de late of vroege uren te komen zitten.
 • De boom ter hoogte van Casinostraat 39 bakent de Kiss and Ride-zone af. Het is dus een combinatie van een functionele en kwalitatieve invulling van de ruimte.
 • Om de toegankelijkheid en de rust in het straatbeeld te maximaliseren zullen alle paaltjes verdwijnen, behalve die op het kruispunt van de Paul Snoekstraat en de Boonhemstraat. Deze worden vervangen door passende paaltjes. Op de andere plaatsen werd er gekozen voor camera's om erop toe te zien dat er geen verkeer in de Collegestraat en Paul Snoekstraat circuleert dat er niet thuishoort.
Verkeerscirculatie
 • De huidige rijrichtingen veranderen niet.
 • De Collegestraat en de Paul Snoekstraat krijgen het statuut van autoluwe straten. Ze worden zowel bereikbaar via de parking van de stadsschouwburg als langs de Grote Markt. Wie er moet zijn, krijgt hiervoor een vergunning. Camera’s zullen controleren of je al dan niet vergunningsgerechtigd bent. Hoe je precies een vergunning zult moeten aanvragen, wordt momenteel nog uitgewerkt.
 • De Richard Van Britsomstraat en de Boonhemstraat worden schoolstraten. Dit betekent dat je tijdens het schoolbegin en -einde enkel binnen mag rijden indien je een parkeerplaats hebt in de straat of als je bewoner bent.
Stilstaan/parkeren
 • Met de inrichting van een woonstraat willen we het wonen en het beleven in de straat nog versterken. Op de beperkte ruimte komt er kwalitatief groen, fietsparkings voor bewoners en rustige buitenruimte. Om dit te realiseren worden de parkeerplaatsen verwijderd uit de Collegestraat. Voor de huidige parkeerdruk in de buurt wordt er actief gezocht naar oplossingen.
 • De voorziene parkeerplaatsen kunnen gebruikt worden door bewoners. Er wordt onderzocht hoe we de verdwenen parkeerplaatsen kunnen compenseren. Meer info hierover volgt later.
 • Het is mogelijk om te laden en te lossen op straat.
 • Alle opritten zullen gevrijwaard blijven.
 • Uiteraard kan je nog renovatie- of andere werken laten uitvoeren aan jouw woning. Wanneer dit een inname van het openbaar domein inhoudt, zal je hiervoor een vergunning nodig hebben van de politie. Samen met hen wordt er gekeken naar de meest werkbare en veilige oplossing.

Richard van Britsomstraat
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen