Zwaanaardestraat

Zwaanaardestraat

Op donderdagavond 27 september 2018 vond in Troelant in Sinaai de eerste informatievergadering plaats over het rioproject Zwaanaarde. Het gaat om de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met volledige vernieuwing van de bovengrond in de Zwaanaardestraat, Leebrugstraat, Keizerstraat, Heirstraat (deel), Weimanstraat (deel) en Hellestraat (deel). De opdrachtgevers zijn het stadbestuur en Aquafin.

Social media sharing

Het afvalwater van de ca. 400 woningen zal via een aparte riolering afgevoerd worden naar het waterzuiveringsstation van Sinaai, waarvan de capaciteit onder meer voor dit project uitgebreid wordt. Het regenwater van de woningen wordt afgeleid naar de waterlopen in de omgeving. Het project gaat ook gepaard met het afkoppelen van het regenwater op privédomein. Daarvoor wordt door de stad een subsidie voorzien per woning.

Bij de bovengrondse heraanleg krijgt de fietsveiligheid veel aandacht. Zo is er een dubbelrichtingsfietspad voorzien van 2,50 meter in de Zwaanaardestraat en de Leebrugstraat. In de Zwaanaardestraat komt er een schrikstrook van 1 meter tussen het fietspad en de rijbaan.

De werken gaan ten vroegste van start in 2022. De verdere voorbereiding vraagt nog heel wat stappen, onder meer:

  • goedkeuring van de subsidies voor riolering, wegen en fietspaden;
  • opmaken van het definitief ontwerp;
  • aanvraag bouwvergunning;
  • aanstellen van een aannemer;
  • overleg met de nutsmaatschappijen over vernieuwing of aanpassing van de nutsleidingen;
  • bezoek afkoppelingsdeskundige en opmaak afkoppelingsplan.

Er volgen nog tenminste twee informatievergaderingen over dit project, waarvan één in aanwezigheid van de aannemer. 

Via deze webpagina zullen het stadsbestuur en Aquafin verder communiceren over het project. Wil je via e-mail verder op de hoogte blijven? Meld het aan communicatie@sint-niklaas.be.

In bijlage onderaan deze webpagina vind je:

  • de presentatie van de eerste informatievergadering met aandacht voor de rioleringsplannen, de eerste voorstellen van wegprofielen en de praktische info over de afkoppeling op privédomein;
  • een plan met het tracé van het project;
  • het subsidiereglement voor de afkoppeling op privédomein;

Waarom regen- en afvalwater scheiden? (Aquafin)

De afkoppelingsexpert aan het woord (Aquafin)

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen