Verkiezingen

Social media sharing

Stemplicht

In België geldt de stemplicht.

Om te kunnen stemmen, moet je:

  • Belg zijn,
  • de volle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben,
  • in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn,
  • je niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

Bestuursniveaus

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

  • Europese verkiezingen: je kiest vertegenwoordigers voor het Europees Parlement, telkens om de vijf jaar.
  • federale verkiezingen: je kiest vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, telkens om de vijf jaar.
  • Vlaamse verkiezingen: je kiest vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement, telkens om de vijf jaar.
  • provinciale verkiezingen: je kiest vertegenwoordigers voor de Provincieraad, telkens om de zes jaar.
  • gemeentelijke verkiezingen: je kiest vertegenwoordigers voor de gemeenteraad, telkens om de zes jaar.

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land.

Als je niet kunt gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die je afwezigheid verantwoorden.

Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid:

Contact

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Meer te weten komen over verkiezingen?

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen