Verkiezingen

Social media sharing

Is stemmen verplicht?

Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je naar het stemhokje gaan op:

 • 9 juni 2024:
  • Vlaamse verkiezingen of 'gewestelijke';
  • Federale verkiezingen, dus voor België;
  • Europese verkiezingen (als 16 of 17 jarige mag je gaan stemmen, maar dit is niet verplicht).

Meer informatie kan je vinden op de website van de Federale overheid. 

Je bent niet verplicht om naar het stemhokje te gaan op:

 • 13 oktober 2024:
  • Lokale verkiezingen: de stad Sint-Niklaas;
  • Provinciale verkiezingen: Oost-Vlaanderen. 

Meer informatie kan je vinden op de website Vlaanderen Kiest

Om te kunnen stemmen, moet je:

 • Belg zijn,
 • de volle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben (16 jaar voor de Europese verkiezingen),
 • in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn,
 • je niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.
Is generated

Bestuursniveaus

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

 • Europese verkiezingen: je kiest vertegenwoordigers voor het Europees Parlement, telkens om de vijf jaar.
 • federale verkiezingen: je kiest vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, telkens om de vijf jaar.
 • Vlaamse verkiezingen: je kiest vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement, telkens om de vijf jaar.
 • provinciale verkiezingen: je kiest vertegenwoordigers voor de Provincieraad, telkens om de zes jaar.
 • gemeentelijke verkiezingen: je kiest vertegenwoordigers voor de gemeenteraad, telkens om de zes jaar.

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Is generated

Volmacht

Als je niet kunt gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die je afwezigheid verantwoorden. Geldige redenen om een volmacht te geven zijn: 

Meer info vind je op volgende website: 

Is generated

Contact

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Bestuursadministratie

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Meer te weten komen over verkiezingen?

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen