Gemeenteraadsverkiezingen

Social media sharing

Op zondag 14 oktober 2018 kozen we in Sint-Niklaas 41 raadsleden. Dat aantal is vastgelegd op basis van het bevolkingscijfer van de stad. Vanaf 25 september vond je op www.vlaanderenkiest.be alle definitieve kandidatenlijsten. Aan de ingang van het stadhuis hingen we deze lijsten ook uit. De 41 verkozen gemeenteraadsleden legden begin januari 2019 de eed af. Ze blijven in functie tot eind 2024.

De gemeenteraad is het hoogste gezag in de gemeente. Alle taken, die in de wet niet uitdrukkelijk aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en schepenen zijn opgelegd, horen toe aan de gemeenteraad. Concreet betekent dat onder andere dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen opmaakt, de goederen van de gemeente beheert en het gemeentebudget goedkeurt. De raad controleert ook het werk van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad is dus belast met het algemeen beleid van de stadszaken. 

In de bestuursperiode 2019-2024 gaan stad en OCMW nog meer samenwerken, in uitvoering van een nieuw decreet. Een belangrijke wijziging is dat de OCMW-raad vanaf 2019 dezelfde samenstelling heeft als de gemeenteraad.

In Sint-Niklaas vergadert de gemeenteraad elke vierde vrijdag van de maand, vanaf 19 uur. De zitting is openbaar en kan dus bijgewoond worden door het publiek en de pers. Soms vergadert de raad ook met gesloten deuren, bijvoorbeeld wanneer het gaat over personeelszaken.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen