Volmacht

Als je niet kan gaan stemmen tijdens de verkiezingen, dan kan je er voor kiezen om een volmacht te geven. Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft als jij. Die kiezer, jouw volmachtkrijger, kan per verkiezing slechts één stem bij volmacht uitbrengen. De volmachtkrijger gaat stemmen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Klik in de zijbalk op het type volmacht dat je wil krijgen voor meer informatie.

Neem zeker het volmachtformulier en het benodigde attest of bewijs mee naar het stemlokaal.

De Vlaamse overheid heeft een uitgebreide infopagina over stemmen met volmacht.

De federale overheid maakte een handig filmpje over stemmen met volmacht.

Een volmacht geven omdat je om medische redenen niet kan stemmen

Je vraagt de dokter een attest te schrijven dat je niet naar het stembureau kan gaan. Je kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar jij moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee, die hij overhandigt aan de voorzitter:

 • het volmachtformulier door beiden (volmachtgever & volmachtdrager) ondertekend (online verkrijgbaar of verkrijgbaar aan het loket in het stadhuis);
 • het doktersattest;
 • eigen identiteitskaart van de volmachtdrager;
 • eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager;
 • je oproepingsbrief (van de volmachtgever).

Een volmacht geven omdat je op reis bent in het buitenland

Je legt bij team burgerzaken een bewijs voor van je reis en in ruil hiervoor krijg je een ‘attest van tijdelijk verblijf in het buitenland om toeristische redenen’. Als je geen bewijs kan voorleggen, verklaar je op eer dat je om toeristische redenen in het buitenland verblijft en krijg je ook het attest overhandigd. Je kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar jij moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die overhandigd worden aan de voorzitter:

 • het volmachtformulier, door beiden (volmachtgever & volmachtdrager) ondertekend (online verkrijgbaar of verkrijgbaar aan het loket in het stadhuis);
 • het attest voor volmacht wegens toeristisch verblijf in het buitenland (verkrijgbaar bij team burgerzaken);
 • eigen identiteitskaart van de volmachtdrager;
 • eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager;
 • je oproepingsbrief (van de volmachtgever).

Let op! Dit type volmacht kan je ten laatste tot zaterdag 25 mei 2019 aanvragen. Op die dag kan je terecht in de deelgemeentehuizen van 9 tot 12 uur. Het stadhuis is gesloten op zaterdag.

Je bent op reis in het binnenland

Dit is geen geldige reden om volmacht te geven of om verontschuldigd te worden voor de verkiezingen. Je wordt verwacht in je stembureau.

Een volmacht geven omdat je werkt op de dag van de verkiezingen (binnen- of buitenland)

Je vraagt je werkgever om een attest te schrijven dat je verplichtingen hebt op de dag van de verkiezingen waardoor je niet kan gaan stemmen. Schippers, marktkramers en kermisreizigers kunnen hiervoor een attest van de burgemeester afhalen bij team burgerzaken.

Je kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar je moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die hij overhandigt aan de voorzitter:

 • het volmachtformulier, door beiden (volmachtgever & volmachtdrager) ondertekend (online verkrijgbaar of verkrijgbaar aan het loket in het stadhuis);
 • het werkgeversattest;
 • eigen identiteitskaart van de volmachtdrager;
 • eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager;
 • je oproepingsbrief (van de volmachtgever).

Een volmacht geven om studieredenen (binnen- of buitenland)

Je vraagt de directie van je onderwijsinstelling om een attest te schrijven dat je om studieredenen op de dag van de verkiezingen niet kan gaan stemmen. Je kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar je moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die hij overhandigt aan de voorzitter:

 • het volmachtformulier, door beiden (volmachtgever & volmachtdrager) ondertekend (online verkrijgbaar of verkrijgbaar aan het loket in het stadhuis);
 • het schoolattest;
 • eigen identiteitskaart van de volmachtdrager;
 • eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager;
 • je oproepingsbrief (van de volmachtgever).

Een volmacht geven omwille van je geloofsovertuiging

Je vraagt je de religieuze overheid om een attest te schrijven dat je verplichtingen hebt op de dag van de verkiezingen waardoor je niet kan gaan stemmen. 

Je kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar je moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die hij overhandigt aan de voorzitter:

 • het volmachtformulier, door beiden (volmachtgever & volmachtdrager) ondertekend (online verkrijgbaar of verkrijgbaar aan het loket in het stadhuis);
 • het attest van de religieuze overheid;
 • eigen identiteitskaart van de volmachtdrager;
 • eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager;
 • je oproepingsbrief (van de volmachtgever).

Een volmacht geven omwille van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel

Je vraagt een attest van de directie van de inrichting, waarin staat dat je vrijheid ontnomen is door een rechterlijke maatregel, en dat je dus niet kan komen stemmen. 

Je kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar je moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die hij overhandigt aan de voorzitter:

 • het volmachtformulier, door beiden (volmachtgever & volmachtdrager) ondertekend (online verkrijgbaar of verkrijgbaar aan het loket in het stadhuis);
 • het attest van de instelling;
 • eigen identiteitskaart van de volmachtdrager;
 • eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager;
 • je oproepingsbrief (van de volmachtgever).
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen