Volmacht

Als je niet kan gaan stemmen tijdens de verkiezingen, dan kan je er voor kiezen om een volmacht te geven. Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft als jij. Die kiezer, jouw volmachtkrijger, kan per verkiezing slechts één stem bij volmacht uitbrengen.

Een volmacht geven omdat je om medische redenen niet kan stemmen

Je vraagt de dokter een attest te schrijven dat je niet naar het stembureau kan gaan. Je kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar jij moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee, die hij overhandigt aan de voorzitter:

 • het volmachtformulier door beiden (volmachtgever & volmachtdrager) ondertekend (online verkrijgbaar of verkrijgbaar aan het loket in het stadhuis);
 • het doktersattest;
 • eigen identiteitskaart van de volmachtdrager;
 • eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager;
 • je oproepingsbrief (van de volmachtgever).

Een volmacht geven omdat je op reis bent in het buitenland

Je legt bij team burgerzaken een bewijs voor van je reis en in ruil hiervoor krijg je een ‘attest van tijdelijk verblijf in het buitenland om toeristische redenen’. Als je geen bewijs kan voorleggen, verklaar je op eer dat je om toeristische redenen in het buitenland verblijft en krijg je ook het attest overhandigd. Je kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar jij moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die overhandigd worden aan de voorzitter:

 • het volmachtformulier, door beiden (volmachtgever & volmachtdrager) ondertekend (online verkrijgbaar of verkrijgbaar aan het loket in het stadhuis);
 • het attest voor volmacht wegens toeristisch verblijf in het buitenland (verkrijgbaar bij team burgerzaken);
 • eigen identiteitskaart van de volmachtdrager;
 • eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager;
 • je oproepingsbrief (van de volmachtgever).

Je bent op reis in het binnenland

Dit is geen geldige reden om volmacht te geven of om verontschuldigd te worden voor de verkiezingen. Je wordt verwacht in je stembureau.

Een volmacht geven omdat je werkt op de dag van de verkiezingen (binnen- of buitenland)

Je vraagt je werkgever om een attest te schrijven dat je verplichtingen hebt op de dag van de verkiezingen waardoor je niet kan gaan stemmen. Schippers, marktkramers en kermisreizigers kunnen hiervoor een attest van de burgemeester afhalen bij team burgerzaken.

Je kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar je moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die hij overhandigt aan de voorzitter:

 • het volmachtformulier, door beiden (volmachtgever & volmachtdrager) ondertekend (online verkrijgbaar of verkrijgbaar aan het loket in het stadhuis);
 • het werkgeversattest;
 • eigen identiteitskaart van de volmachtdrager;
 • eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager;
 • je oproepingsbrief (van de volmachtgever).

Een volmacht geven om studieredenen (binnen- of buitenland)

Je vraagt de directie van je onderwijsinstelling om een attest te schrijven dat je om studieredenen op de dag van de verkiezingen niet kan gaan stemmen. Je kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar je moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die hij overhandigt aan de voorzitter:

 • het volmachtformulier, door beiden (volmachtgever & volmachtdrager) ondertekend (online verkrijgbaar of verkrijgbaar aan het loket in het stadhuis);
 • het schoolattest;
 • eigen identiteitskaart van de volmachtdrager;
 • eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager;
 • je oproepingsbrief (van de volmachtgever).

Een volmacht geven omwille van je geloofsovertuiging

Je vraagt je de religieuze overheid om een attest te schrijven dat je verplichtingen hebt op de dag van de verkiezingen waardoor je niet kan gaan stemmen. 

Je kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar je moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die hij overhandigt aan de voorzitter:

 • het volmachtformulier, door beiden (volmachtgever & volmachtdrager) ondertekend (online verkrijgbaar of verkrijgbaar aan het loket in het stadhuis);
 • het attest van de religieuze overheid;
 • eigen identiteitskaart van de volmachtdrager;
 • eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager;
 • je oproepingsbrief (van de volmachtgever).

Een volmacht geven omwille van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel

Je vraagt een attest van de directie van de inrichting, waarin staat dat je vrijheid ontnomen is door een rechterlijke maatregel, en dat je dus niet kan komen stemmen. 

Je kiest een volmachtdrager en vult het volmachtformulier in. De volmachtdrager moet zich aanbieden in het kiesbureau waar je moet gaan stemmen en brengt de volgende documenten mee die hij overhandigt aan de voorzitter:

 • het volmachtformulier, door beiden (volmachtgever & volmachtdrager) ondertekend (online verkrijgbaar of verkrijgbaar aan het loket in het stadhuis);
 • het attest van de religieuze overheid;
 • eigen identiteitskaart van de volmachtdrager;
 • eigen oproepingsbrief van de volmachtdrager;
 • je oproepingsbrief (van de volmachtgever).
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen