Archief

Het stadsarchief verhuist vanaf dinsdag 27 september naar de nieuwe stadhuisvleugel op de Grote Markt. De vele archiefdozen en registers krijgen pas vanaf 5 oktober een plaats in de nieuwe archiefdepots. Deze verhuisbewegingen hebben een impact op de dienstverlening. We blijven telefonisch bereikbaar voor dringende vragen. Mails worden beantwoord maar mogelijks met vertraging. Het raadplegen van archieven in de studiezaal kan je vanaf maandag 17 oktober aanvragen via mail. Alvast onze excuses voor dit ongemak.

Het archief vormt een onmisbare schakel in elke organisatie. Dat geldt ook voor een stadsbestuur. Documenten worden bewaard om de taken van de stedelijke administratie te verantwoorden en om informatie te verstrekken aan de burger. Het archief speelt ook een belangrijke rol bij de studie van het verleden.

Ben je een onderzoeker of student, een heemkundige of genealoog? Zoek je een plan, een document of een foto bij je persoonlijke verhaal? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat archieven te bieden hebben? Ontdek tijdens je zoektocht in het archief verrassende bronnen. Wie weet voeg je wel een puzzelstukje toe aan de kennis van ons lokale verleden.

Het archief

… een vindplaats voor iedereen

Met de hulp van de archiefmedewerkers of via de zoekinstrumenten in onze studieruimte vind je mogelijk een interessant spoor of een ontbrekende schakel in uw speurtocht.

Liever digitaal? Raadpleeg dan de archiefinventarissen of snuister in de historische foto’s op de stedelijke beeldbank.

… een hulplijn voor verbouwers

Voor het raadplegen van bouwplannen levert de dienst vergunnen in het stadhuis je een aanvraagformulier af waarmee je in het archief terecht kan.

De inzage van de bouwplannen is vrij. Een kopie van bouwplan of -vergunning wordt enkel afgeleverd na bewijs van eigendom (of volmacht van de eigenaar)

… een uitvalsbasis voor genealogen

Voor stamboomonderzoek biedt de studieruimte onmisbare instrumenten: ingebonden kopieën van parochieregisters, tienjaarlijkse tafels van burgerlijke stand en bevolking, een uitgebreide verzameling rouwprentjes en –brieven.

Bij de dienst leven in het stadhuis kan je een afschrift van een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte aanvragen.

… een schatkamer voor vorsers

De studieruimte staat open voor elke onderzoeker, student of heemkundige met vragen over de geschiedenis van de stad, de deelgemeenten of de stedelijke diensten. Bronnengidsen, inventarissen, archiefoverzichten en historische publicaties helpen je op weg.

Voor specifieke onderzoeksvragen kan je terecht bij de archivaris. In bepaalde gevallen kan de archiefdienst genealogische of historische opzoekingen verrichten voor jou. Dat gebeurt volgens de tarieven vastgesteld in het stedelijk retributiereglement.

Ben je op zoek naar een stedelijk archiefstuk ouder dan 1950? Of wil je een gemeentelijk document van Belsele, Nieuwkerken of Sinaai opzoeken dat dateert van voor de fusie in 1976? Start je onderzoek in de archiefinventarissen. Ze leiden je naar het gewenste document of dossier.

Archievenoverzicht

De archieven van Sint-Niklaas en de deelgemeenten zijn beschreven in zes deelinventarissen:

* De aanvullingen zijn oud en modern archief dat na het opmaken van de vijf hoger vermelde inventarissen aan het stadsarchief is overgedragen.

Bij je bezoek aan de studiezaal noteer je op het aanvraagformulier het deelarchief en het inventarisnummer van het archiefstuk dat je wil raadplegen.

Andere collecties

Ben je op zoek naar historische foto’s van Sint-Niklaas, raadpleeg de stedelijke beeldbank.

Je vindt in de studiezaal ook naslagwerken en publicaties over archief en geschiedenis.

In de studiezaal kan je authentieke archiefstukken of dossiers op een vlotte manier raadplegen. Het behandelen van unieke historische documenten vraagt om goede afspraken. 

Je kan enkel na afspraak terecht in de studiezaal van het archief. Stuur een e-mail naar archief@sint-niklaas.be of bel naar 03 778 33 80. Een medewerker zal met jou een datum en uur afspreken waarop je langs kan komen om archiefstukken in te kijken. Je krijgt duidelijke instructies mee die je goed moet opvolgen. 

Het stadsarchief verhuist vanaf dinsdag 27 september 2022 naar de nieuwe stadhuisvleugel op de Grote Markt. De vele archiefdozen en registers krijgen pas vanaf 5 oktober 2022 een plaats in de nieuwe archiefdepots. Deze verhuisbewegingen hebben een impact op de dienstverlening. We blijven telefonisch bereikbaar voor dringende vragen. Mails worden beantwoord maar mogelijks met vertraging. Het raadplegen van archieven in de studiezaal kan je vanaf maandag 17 oktober 2022 aanvragen via mail. Alvast onze excuses voor dit ongemak.

De studiezaal bezoeken

 • In een studiezaal heerst stilte. Gesprekken voeren doe je op fluistertoon. Telefoonoproepen beantwoord je buiten de zaal.
 • Jassen, tassen en alles wat niet nodig is bij het studiewerk, worden opgeborgen in de open vakken in de studiezaal.
 • Eten en drinken in de studiezaal is niet toegelaten. 

Een archiefstuk aanvragen

 • Als bezoeker onderteken je een register, met vermelding van naam, adres en handtekening.
 • Archiefstukken worden aangevraagd op daartoe bestemde formulieren.
 • De archiefmedewerker bepaalt de ophaalronden en kan het aantal aangevraagde stukken beperken.
 • De opgehaalde documenten worden alleen in de archiefstudiezaal geraadpleegd.
 • De aanvraagformulieren worden aan het einde van het bezoek afgegeven aan de archiefmedewerker.
 • De raadpleging dient met uiterste zorg te gebeuren. De archiefmedewerker mag de lezers hierover de nodige richtlijnen geven.
 • De archivaris kan ook archiefdocumenten niet raadpleegbaar stellen vanwege het risico op beschadiging of bij een slechte materiële toestand.

Fotograferen mag… soms

 • Je mag van archiefstukken foto’s nemen, voor zover de openbaarheid van bestuurlijke documenten dit toelaat en de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens wordt gerespecteerd.
 • Vraag altijd toestemming aan de archiefmedewerker.
 • Fotografeer nooit met flits.
 • Het fotograferen van talrijke stukken gebeurt bij voorkeur op afspraak.
 • Het fotokopiëren van archiefstukken wordt doorgaans niet toegestaan omdat er een risico bestaat op schade aan de unieke documenten.

Het archief kan digitale reproducties leveren volgens de tarieven en voorwaarden vermeld in het gebruikersreglement.

Archieven van privépersonen, verenigingen of organisaties bevatten waardevolle informatie voor de lokale geschiedenis. Het stadsarchief garandeert ook voor schenkingen een zorgvuldige bewaring en een goed beheer. Wens je archiefstukken, foto’s of andere historische informatie over te dragen? Neem dan contact op met het stadsarchief.

Private archieven

Het geheugen van de stad is niet volledig zonder getuigenissen of sporen van individuen of groepen die in de stad hebben geleefd, gewoond of gewerkt. Deze sporen zijn te vinden in persoonlijke documenten of foto’s, in archiefmateriaal van verenigingen of bedrijven.

Het archief neemt dergelijk materiaal graag op:

 • wanneer het archief in verband staat met een persoon, familie, vereniging, enz. uit Sint-Niklaas of een deelgemeente
 • wanneer het om authentiek materiaal gaat
 • wanneer het archief zich in goede materiële staat bevindt

Na overdracht van je schenking ontvang je een bewijs van overdracht.

De schenking wordt vervolgens verpakt en beschreven en is toegankelijk voor onderzoek of erfgoedprojecten.

Wist je dat het stadsarchief meer dan 3 km archief bewaart? Wil je authentieke oorkonden of eeuwenoude registers eens van naderbij bekijken? Reserveer dan als klas, groep of vereniging een geleid bezoek aan de archiefdepots of het archiefatelier.

Aanbod op maat

Voor klassen van het basisonderwijs en alle richtingen van het secundair onderwijs biedt het stadsarchief rondleidingen en workshops op maat aan. Zo kan je een archiefbezoek laten aansluiten bij een thema uit de klas.

Zoek je een creatievere invulling van een archiefbezoek? Dan vormt het stadsspel Dilemma 14/18 wellicht een uitdaging. Je kruipt in de leefwereld van vijf personages uit de periode van de Eerste Wereldoorlog. Groepsopdrachten verspreid over de stad plaatsen je voor moeilijke keuzes om te overleven in deze woelige periode. Voor jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar. Interesse? Vraag meer info bij het archief.

Heb je een boontje voor lokale geschiedenis? Het archief brengt via tentoonstellingen, voordrachten, erfgoedprojecten, brochures of artikels, stukjes stadsgeschiedenis onder de aandacht.

Archief

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen