Documentatiecentra

Sint-Niklaas heeft enkele interessante documentatiecentra. Je kan er opzoekwerk verrichten over erfgoed.

De KOKW werd gesticht in 1861. Het doel van de vereniging is op de eerste plaats de studie van alle aspecten van het Wase verleden: geschiedenis, archeologie, kunstgeschiedenis, genealogie, volkskunde en dergelijke. Deze studies worden uitgegeven als een jaarboek, de ‘Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het land van Waas’.

Regelmatig verschijnt het ‘Mededelingenblad van de KOKW’, dat onder meer mededelingen, uitnodigingen, boekbesprekingen en aanwinstenlijsten bevat. Van bij zijn stichting trachtte de KOKW door schenking of aankoop getuigenissen te verzamelen van het Wase verleden, met als meest bekende collecties die rond Mercator en archeologie.

De rijke bibliotheek van de KOKW is gratis raadpleegbaar voor alle belangstellenden; leden kunnen zelfs ontlenen. Het documentatiecentrum omvat onder meer een cartotheek, een fototheek, een kranten- en tijdschriftencollectie, een penningenverzameling, iconografie en een archief.

Wens je iets te raadplegen in de bibliotheek of documentatiecentrum, maak dan vooraf een afspraak met de desbetreffende verantwoordelijke of mail naar info@kokw.be

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas

Zamanstraat
49
9100
Sint-Niklaas

De Bibliotheca Wasiana bestaat sinds 1946 en is een bewaarbibliotheek en documentatiecentrum over het Waasland. De Bibliotheca Wasiana bewaart alles wat gedrukt of geschreven is, op band, plaat of digitaal opgenomen, of gefotografeerd door inwoners van het Waasland of over het Waasland en zijn bekende of minder bekende bewoners. De collectie bevat o.a. boeken, krantenknipsels, brochures, kaarten, partituren, affiches, foto’s, prentkaarten, cd’s, video’s en dvd’s. De Bibliotheca Wasiana bevindt zich op de eerste verdieping van de bibliotheek van Sint-Niklaas en is open op woensdag en donderdag van 14 tot 17 uur en na afspraak.

Bibliotheca Wasiana

Hendrik Heymanplein
3
9100
Sint-Niklaas

Het museum is ontstaan ter gelegenheid van het jubeljaar 1294-1994 (700 Nieuwkerken).

Volgende thema's komen aan bod: landbouw, vlasnijverheid en voeding - huisnijverheden - archeologie en geschiedenis - religieus, politiek, militair, sociocultureel en sportief verleden van onze voorouders.

Museum en heemkring Nieuwkerken 200/700

Gyselstraat
110
9100
Nieuwkerken-Waas

De heemkring werd opgericht met als doel de studie van de lokale heemkunde en de plaatselijke geschiedschrijving te bevorderen. De kring geeft het tijdschrift ‘Sinaïek’ en een jaarboek uit en is ondergebracht in een lokaal van het deelgemeentehuis. Vrij toegankelijk elke zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur.

Heemkring Den Dissel

Dries 82
110
9112
Sinaai

Het Tinelmuseum wil de muzikale erfenis van de componist Edgar Tinel in zijn geboortehuis bewaren. Daarnaast organiseert de Tinelkring regelmatig concerten in Sinaai en werkt mee aan de promotie en uitvoering van Tinels werk. Het museum is elke laatste zondag van de maanden april t.e.m. oktober van 15.00 tot 17.00 uur en na afspraak gratis toegankelijk.

Tinelmuseum

Edgar Tinelstraat
33
9112
Sinaai
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen