Administratie en vergunningen

Social media sharing

Om je aanvraag evenementen te behandelen, moet je eerst alle informatie te verzamelen over je evenement. Het gaat hier dan over toegangsprijs, locatie, geluid, eten en drinken … 

Digitale aanvraag

De aanvraag voor een evenement loopt volledig digitaal. Maak een login aan om van start te gaan. Zo kan je je aanvraag opstarten en op eender welk moment verder aanvullen: wat je reeds invoerde, wordt bewaard. Van zodra je aanvraag volledig is, kan je die doorsturen en nemen we je dossier in behandeling. Via mail houden we je op de hoogte over de stand van zaken van je dossier.  Je aanvraag zal worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je de toelating in je mailbox. 

Als je nog niet over alle informatie beschikt om dit formulier in te vullen, kan je de dienst evenementen en plechtigheden laten weten welke activiteit je in gedachten hebt. Hulp nodig bij het invullen? Dan kan je ook bij de dienst terecht. 

Extra maatregelen COVID-19

De Vlaamse overheid ontwikkelde een tool die je kan invullen om je evenement te screenen op de coronamaatregelen. De tool is zo opgebouwd dat je door het invullen van een eenvoudige vragenlijst je evenement kan scannen op haar COVID-veiligheidsrisico. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Dit label wordt als de referentie beschouwd door lokale overheden bij het verlenen van vergunningen. Het resultaat van de tool moet je verplicht, ongeacht of het evenement binnen of buiten doorgaat, meesturen met je aanvraagformulier evenementen.

Waarvoor moet je een aanvraagformulier indienen?

Als je:

 • een subsidie als buurtgerichte activiteit (wijkpremie) wil aanvragen.
 • openbaar domein wil innemen.
 • een gelegenheidstap wil uitbaten (tijdelijk dranken wil schenken).
 • een muziekactiviteit wil organiseren en hiervoor een afwijking wil aanvragen.
 • een openluchtfuif wil organiseren.
 • een wielerwedstrijd wil organiseren (formulier als bijlage onderaan pagina).

Als je niet zeker bent of je het formulier moet invullen, kan je dit navragen bij de dienst evenementen en plechtigheden.

Wanneer dien je het aanvraagformulier in?

Je moet de aanvraag minstens twee maanden vóór de activiteit indienen bij het stadsbestuur. Voor activiteiten op de Grote Markt of het Stationsplein is dit drie maanden op voorhand. Als je deze termijnen niet respecteert, kunnen we je aanvraag niet tijdig verwerken.

Waarvoor moet je geen aanvraagformulier indienen?

Voor volgende activiteiten moet je het formulier NIET invullen, maar moet je een politietoelating aanvragen via dienst mobiliteit.

 • activiteiten, (manifestaties, wandeltochten, optochten, straatkorenactie, plechtigheden ...) - met of zonder politiebegeleiding - op de openbare weg
 • betogingen
 • geldinzamelingen
 • luidsprekers
 • maskeren en vermommen
 • muziek maken op de openbare weg
 • vuurwerk, voetzoekers en wensballonnen

Wil je droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen verbranden op een ‘folkloristisch evenement’ (zoals bijvoorbeeld kerstboomverbrandingen)? Dan moet je schriftelijke toelating aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen (via dienst milieu). De activiteit moet plaatsvinden op een afstand van meer dan 100 m van bewoning en 25 m van een bos. Voor kampvuren bezorg je je aanvraagformulier aan dienst milieu (zie formulier verderop). Bij gebruik van een sfeerverwarmer (zoals een vuurkorf) voor het verbranden van droog onbehandeld hout, heb je geen schriftelijke toelating nodig.

Reglement evenementen openbaar domein

Wil je graag een evenement organiseren op het openbaar domein? Kijk dan hier even na welke voorwaarden hier aan verbonden zijn.

Warmtewaarschuwing voorzorgsmaatregelen

Indien de Vlaamse overheid een warmtewaarschuwing geeft, dan kan je als organisator beslissen om je bezoekers vooraf te informeren over de voorzorgsmaatregelen die kunnen worden genomen. Met volgende inspiratielijst ben je voorbereid op warme dagen:

Contact

Evenementen en plechtigheden

Grote Markt
45
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen