Subsidie voor evenementen

De stad geeft financiële steun om evenementen op het grondgebied mogelijk te maken of te versterken. De subsidie geldt voor vijf soorten activiteiten: wijkkermissen, kerstmarkten, carnaval, buitengewone sportmanifestaties en andere evenementen. De stad wil ook organisatoren belonen die inspanningen doen op vlak van duurzaamheid, toegankelijkheid, diversiteit, mobiliteit en kindvriendelijkheid.

Aanvraag

Je vraagt de subsidie schriftelijk aan via het aanvraagformulier. Je moet het aanvraagformulier volledig invullen. Omschrijf het evenement duidelijk en in detail. Een aanvraag omvat minstens:

  • een duidelijke omschrijving van het evenement
  • een motivatie waarom je een subsidie vraagt
  • een timing en fasering van het evenement
  • een begroting (raming inkomsten en uitgaven).

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier ten laatste 3 maanden vóór de aanvang van het evenement aan het college van burgemeester en schepenen.

Dienst evenementen en plechtigheden beoordeelt de subsidieaanvraag. Het college van burgemeester en schepenen neemt daarna een principiële beslissing over de subsidieaanvraag en vermeldt daarin het subsidiebedrag, onder voorbehoud van de realisatie van het evenement en onder voorbehoud van staving door bewijsstukken. Uiterlijk 30 werkdagen na de principiële goedkeuring krijg je een voorschot van 75 % van de subsidie. 

Coronasubsidies

De coronacrisis heeft een zware weerslag gehad op de culturele- en vrijetijdssector en de evenementensector, die samen gebruik maken van het openbaar domein in onze stad en initiatieven opzetten om de sociale cohesie te versterken. Met deze coronasubsidie wil stad Sint-Niklaas publieksactiviteiten stimuleren en deze een financiële ondersteuning verlenen om aan de verstrengde veiligheidsmaatregelen te kunnen voldoen. Een jury beoordeelt deze projecten op basis van het subsidiereglement en legt een voorstel tot subsidieverlening voor aan het college van burgemeester en schepenen. De jury bestaat uit ambtenaren van de diensten sport, jeugd, cultuur, evenementen en welzijn.

Je kan een aanvraag indienen voor projecten die plaats vinden ten laatste op 30 juni 2021. Je moet je aanvraag dan ten laatste op 1 juni 2021 indienen.

Deze subsidie kan niet gecumuleerd worden met de reguliere subsidie voor evenementen. Als je twijfelt welke subsidieaanvraag je best indient, kan je contact opnemen met team evenementen en plechtigheden via evenementen@sint-niklaas.be of 03 778 34 80.

Het reglement voor coronasubsidies vind je hier.

Uitbetaling

Je moet een evaluatie van je evenement, de financiële afrekening en de bewijsstukken ten laatste 3 maanden na afloop van het evenement aan het stadsbestuur bezorgen. De evaluatie omvat een korte omschrijving van het verloop van je evenement. Neem hierin de positieve en negatieve punten op. De financiële afrekening omvat een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van het evenement.
Pas daarna wordt de overige 25% van de subsidie uitbetaald.

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van het soort evenement dat je organiseert. Meer informatie vind je in het subsidiereglement.

 

Je vindt de voorwaarden in het subsidiereglement.

Contact

Evenementen en plechtigheden

Grote Markt
45
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen